Miljösamordnare hållbara byggnader YH-utbildning | Flera studieorter

kvinna i byggkläder pekar upp mot hustak under miljöinspektion av byggplats

Välj en studieort

Den här utbildningen finns på flera orter. Du väljer själv din studieort:

Miljösamordnare hållbara byggnader | Utbildning på KYH

Vill du arbeta med miljöfrågor inom byggsektorn? Är du en organiserad teamplayer? Studera till Miljösamordnare och lär dig leda miljöprojekt!

Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 410 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Studieort Malmö, Norrtälje, Piteå & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en miljösamordnare?

Som miljösamordnare arbetar du med att planera, driva och följa upp miljöfrågor vid byggprojekt. Ofta är du anställd av entreprenören och varvar mellan arbete på kontor och ute i fält på byggarbetsplatser. Branschen är projektbaserad och det är inte ovanligt att du arbetar med flera projekt samtidigt.

Miljösamordnare är en samordnande roll där du ser till att alla krav som ställs på projektet upprätthålls genom alla faser. Du identifierar projektens miljöpåverkan genom materielinventering och föreslår åtgärder, exempelvis återbruk och återanvändning av byggnadsmaterial i nya projekt. Dessutom inventerar du markförhållanden, genomför miljöronder och byggvarubedömningar.

Längre fram i karriären kan du även arbeta med inventeringsplaner av fastigheter, administrera de formella delarna av miljöarbetet och skriva miljöprogram.

"Min tid på KYH var intressant och lärorik. Utbildningen och LIA-perioderna gav mig en bra grund att utgå ifrån."

Zubair Aziz, tidigare student och projektingenjör på Wästbygg

Exempel på yrkestitlar

 • Miljösamordnare
 • Miljökonsult
 • Miljörådgivare
 • Miljöspecialist
 • KMA-samordnare
Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 410 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Studieort Malmö, Norrtälje, Piteå & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

man håller i ritningar och kollar ut över byggarbetsplatsen

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om miljö, projektledning, byggnadsteknik och miljölagstiftning. Du lär dig om byggnadsprocessen, byggnaders påverkan på yttre och inre miljö, energiförsörjning och cirkulär ekonomi. Utbildningen förbereder dig för ett utvecklande yrke som specialist på miljöfrågor kopplat till bygg och anläggning.

Fler kunskaper

 • Byggnadssektorns miljöpåverkan
 • Miljöpåverkan av material och produkter
 • Utföra klimat- och prestandaberäkningar
 • Analysera byggnaders miljöprofiler
 • Föreslå åtgärder som minskar miljöpåverkan och energiförbrukningen

Framtidsutsikter

Det pågår ett ständigt arbete mot en mer hållbar byggbransch och många stora byggbolag jobbar integrerat med miljöfrågor. Miljösamordnare kan också finnas i beställarledet. KYH har utbildat miljösamordnare sedan 2010 och våra alumner arbetar bland annat på Sweco, Skanska, Wästbygg och Ramböll.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
   ELLER
  • Bygg och anläggning 1

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Miljösamordnare hållbara byggnader är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Göteborg. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar