Miljösamordnare Byggnader - KYH
Samhällsbyggnad

Miljösamordnare Byggnader

2 år | Göteborg

Är du intresserad av miljöutvecklingen i Sverige? Är du själv duktig på att organisera och har en god samarbetsförmåga? Som miljösamordnare inom byggnader arbetar du med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos ett företag eller organisation. Du har en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning. Vi har utbildat miljösamordnare sedan 2010 och vår alumni arbetar bland annat vid Sweco, Skanska, Wästbygg och Ramböll.

Om utbildningen

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Som miljösamordnare inom byggnader behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen, bland annat miljökunskap, byggnadsmaterial och byggvaror ur ett livscykelperspektiv samt metoder och verktyg för miljösamordnare. Kurserna i årskurs ett lägger grund för gedigen kunskap inom miljö och byggnadsteknik. Andra året består främst av 20 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du åtta veckor examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Studietakten är 100% med cirka 15 timmar i veckan undervisning som varierar mellan heldagar och kortare dagar.

Ansök nu

En dag på jobbet

Miljösamordnarens arbetsdag är omväxlande på många olika sätt, dagarna spenderas både på kontoret men även ute i fält. Eftersom att branschen är projektbaserad är det inte ovanligt att man arbetar med flera projekt samtidigt och den gamla klyschan om att hålla många bollar i luften stämmer väl in på en av alla egenskaper som en miljösamordnare behöver ha. Som miljösamordnare har man generell kunskap om hela processen och även den samordnande rollen där man ser till att alla krav som ställs på projektet upprätthålls genom alla faser.

En typisk arbetsdag börjar ofta med ett morgonmöte på kontoret där man till exempel följer upp ett pågående projekt och går igenom dagen. Sedan är det dags att hänga av sig kavajen och ta på sig varselkläderna för att åka ut på miljörond till ett byggnadsprojekt. Under en miljörond tittar man till exempel på att rätt utrustning finns på plats, att säkerhetsinformationen är uppdaterad och att alla miljöaspekter följs. Yrkesrollen kräver att man trivs med samarbete, är nyfiken och hela tiden strävar mot att utvecklas.


Vi på Aktea har haft ett långt, produktivt samt mycket gott samarbete med KYH på alla deras orter i Sverige och vi är löpande delaktiga i utveckling och anpassning av utbildningen för att möta branschens krav och behov.
På KYH Göteborg arbetar jag aktivt med karriärvägledning samt är och har varit referensperson för många av våra studenter på Miljösamordnare Byggnader i olika anställningsprocesser. Flera av de jag anställt från utbildningen är idag med och undervisar kommande Miljösamordnare på KYH.
Peter Karlsson, Aktea Energy


"Bygg och fastighetenssektorns behov av välutbildade personer med goda kunskaper om hållbarhet och kvalitet är en fråga jag ofta lyfter, inte minst i min roll som Expert i regeringens utredning om Modernare Byggregler. KYHs utbildning av Miljösamordnare Byggnader är en av de utbildningar som kan ge vår bransch och vårt samhälle tillskott av dessa välutbildade personer.

De som genomgått denna utbildning har fått med sig handfast kunskap som är direkt tillämpbar i skarpa projekt inom bygg- och fastighetsbranschen. Förutom kunskap om tekniska och hållbarhetsmässiga lösningar får de såväl kunskap som övning i att möta brukare och kunder – mycket värdefullt i just bygg – och fastighetsbranschen. Studenterna får också med sig såväl som metodik som motivation till ett fortsatt lärande vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med miljö – och hållbarhetsfrågor. KYH i Göteborg har skapat en lärandemiljö som jag upplever sätter studentens lärande i fokus. Vi jobbar gemensamt för att hitta rätt former för undervisningen, det finns ett stort utvecklingsdriv hos KYH!” – Kaisa Svennberg, RISE

Kurser

Så här ser kurserna ut i årskurs 1

Kursen ger dig kunskap inom projektplanering och grupprocesser samt olika projektmodeller. Du lär dig mer om vad en konsult- och entreprenörsroll innebär och du får med dig både teoretiska och praktiska kunskaper om att leda byggprojekt.

Denna kurs ger en grundläggande inblick i miljöklassificeringssystem, klimat och kretslopp. Du lär dig mer om mekanismerna bakom miljögifter och kemikalier, och byggsektorns perspektiv kring livscykel.

I den här kursen lär du dig om byggnadsfysikaliska förlopp för transport av värme och fukt. Du lär dig dessutom mer om byggnadskonstruktioner och att analysera åtgärder vid byggprojekt.

Här lär du dig byggnadstekniker från olika tidsperioder och därmed göra bedömning utifrån underhållsbehov. Du lär dig också om kulturhistoriska byggnader.

Kursen ger dig kunskap om de byggnadsmaterial och miljöfarliga ämnen som kan finnas i byggnader. Du lär dig även om resurshantering och avfall. I den här kursen lär dig också att utföra en miljöinventering av en byggnad för att identifiera farliga material.

Du lär dig ställa upp en energibalansberäkning, för- och nackdelar med olika energikällor och vilka regelverk som styr arbetet med energiförsörjningen.

I den här kursen lär du dig om innemiljöfaktorer som påverkar hälsa och komfort. Du får kunskap om funktionskrav och lär dig identifiera problem för förbättringsåtgärder.

Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på tekniska system i byggnader – såsom ventilation, tappvarmvatten och värmesystem. Du lär dig även att beskriva åtgärder för att minska energiförbrukning.

Så här ser kurserna ut i årskurs 2

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i åtta veckor är ute hos ett företag och arbetar som miljösamordnare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar ur ett miljöperspektiv.

Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

I kursen lär du dig de avtal som gäller inom byggsektorn och vad som gäller för olika entreprenadformer. Du lär dig även mer om miljölagstiftning.

Du lär dig om metoder, verktyg och arbetsätt för att ställa miljökrav samt hur miljöarbete organiseras och genomförs i företag.

Under kursen lär du dig om byggnadsmaterial och var de kan påträffas samt hur de hanteras. Du lär dig även göra miljöinventering.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Du arbetar inom relevant byggnadsområde ur ett miljöperspektiv.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag, i examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads miljöprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och finansiering.

Antagning

Antagningen är öppen mellan 11 februari-17 maj. Om du ansöker efter sista datumet registreras du som sen ansökan och blir automatiskt placerad i reservlista. Urvalsprov sker mellan 20-30 maj. Läs mer om urvalsprov vid fliken bredvid.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 1, 200 poäng

ELLER

Praktisk ellära, 100 poäng
och
Energiteknik 1, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Vi erbjuder preparandkurs i matematik för dig som saknar det, det sker en vecka innan kursstart och är på heltid på plats hos oss. Deltar du på denna preparandkurs och klarar provet får du garanterad plats på utbildningen.

Kursen är på dagtid och under en hel vecka, den är CSN-berättigad.

När du ansöker till KYH kommer du få en separat inbjudan till preparandkursen inom kort. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta oss på antagningen@kyh.se, eller 0768852120.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.