Mätteknisk datainsamling och modellhantering BIM YH-kurs | Distans

personer utför digitala mätningar på byggplats

Distanskurs i mätteknisk datainsamling och modellhantering

Vill du kompetensutvecklas i det digitala arbetet med mätteknik och modellering? Då är den här kursen rätt för dig! Få fördjupad kunskap om datainsamling och modellhantering i BIM!

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov inom mätteknisk datainsamling och BIM

Bygg- och anläggningsbranschen står för 20% av Sveriges utsläpp, men har högt i tak när det kommer till förbättring och hållbar utveckling. Infrastruktur- och ombyggnadsprojekt behöver bli mer hållbara, och för att lyckas med detta krävs bland annat kunskap inom digital informationshantering.

För att göra beräkningar av ett byggnadsverks eller anläggnings miljöpåverkan på ett effektivt sätt behöver man utnyttja befintlig information från byggprocessen. Med de digitala verktyg som finns idag blir det lättare för byggarbetare att planera framåt, identifiera potentiella problem och testa idéer proaktivt för minskat avfall och mer effektiva byggprocesser. Kompetens inom BIM och geodata är därmed en förutsättning för att kunna ta fram bra planerings- och beslutsunderlag.

Behovet av kompetens inom geodata drivs på av digitaliseringen inom byggbranschen. De satsningar som görs på att bygga ut och modernisera landets infrastruktur gör också att det finns ett stort behov av denna kompetens.

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


digital ritning i BIM

Om YH-kursen

Under kursen utvecklar du kompetens i att effektivt generera, integrera och analysera mätdata för vidare modellhantering i BIM. Du får fördjupad förståelse för hur datainsamling via 3D-skanning effektivt genererar indata till modellhantering i BIM. Du lär dig också att praktiskt tillämpa BIM-programvara och datainsamlingsteknologier.

Fler kunskaper

 • Grundläggande principer och koncept inom BIM och modellhantering
 • Relevanta BIM-standarder och protokoll
 • Datainsamling, kvalitetsberäkningar och volymmätningar i 3D-modeller
 • Tillämpning av genererad indata för modellhantering i BIM
  • Yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • Mätteknisk datainsamling och modellhantering för BIM är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 12 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 30 september 2024 – 20 december 2024

Vanliga frågor

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

 • Se också Mätningsingenjör!

  Är du intresserad av mätteknik inom bygg- och anläggningsbranschen, men saknar yrkeserfarenhet? Då kanske YH-programmet till Mätningsingenjör kan vara något för dig!

  kvinna arbetar med mätning på byggarbetsplats

Upptäck mer från KYH