Mätningsingenjör - Bygg och anläggning - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad /

Mätningsingenjör – Bygg och anläggning

Bli en nyckelperson inom byggsektorn och planera morgondagens samhällsbyggnadsprojekt.

 • Spetskompetens inom bygg och anläggning
 • Stort ansvar och många möjligheter
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
 • Det behövs just nu många nya specialister inom branschen

 • Arbetsmöjligheterna är många och tillåter dig att själv välja nisch och specialiseringsområde genom yrkeslivet.

 • I yrket varvar du kontorsarbete med arbete ute på byggarbetsplatser, där du genomför mätningar och laserscanning.

Om utbildningen

En mätningsingenjör utför mätningar på alla typer av byggen inom väg, järnväg, markanläggningar, bostäder, tunnlar och broar. Som mätningsingenjör har du en viktig roll i byggprocessen och är delaktig hela vägen, från projektering till slutbesiktning. Du använder avancerade digitala instrument som totalstation och GPS där du mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta ute på byggarbetsplatser med mätningar och problemlösning, men också på kontor med bygghandlingar och bearbetning av mätdata. Generellt är du en fjärdedel på kontor och resten ute i fält.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om byggproduktionsmätningar, 3D-scanning, geodata, maskinstyrning och vägkonstruktion, och förbereds för ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Utbildningen och yrket passar dig som är noggrann, matematiskt lagd och som tycker om att ha stort ansvar.

Bygg- och anläggningsbranschen har stor efterfrågan på specialistutbildade mätningstekniker på hus- och infrastruktursidan och denna utbildning är specifikt framtagen efter byggsektorns krav. Mätningsingenjör är en central kompetens för alla bygg- och infrastrukturprojekt, eftersom det är de som mäter ut var på marken huskroppen eller vägen ska placeras. Om du väljer att arbete på ett byggprojekt arbetar du med inmätning, utsättning och kontroll. Vill du arbeta mer på kontor kan du välja att arbeta med mängdreglering där du exempelvis bygger modeller. Våra alumner arbetar bland annat på större bolag, kommuner, trafikverket eller mindre mätningsföretag.

 • Malmö
 • Stockholm
 • 2 år
 • CSN-berättigad
 • Preparandkurs tillgänglig under vårterminen
 • 28 veckor LIA/praktik
 • 100 % – 15h undervisning i veckan
 • 35 platser
"Jag har alltid haft ett intresse för just byggbranschen och har många i min omgivning som på ett eller annat sätt jobbar med det. När jag sedan läste information om just denna utbildning så tänkte jag att det skulle passa mig perfekt, dels för att jag har väldigt mycket tålamod och är väldigt noggrann i det jag gör men även för att det är ett väldigt varierande jobb, man är både inomhus och utomhus."
Mexhide, student på utbildningen mätningsingenjör
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Geodesi, GPS och laserscanning

  Under utbildningen lär du dig geodesins funktion och om de olika koordinater och höjdsystem som används. Utbildningen är väldigt praktisk, du vistas ofta utomhus och lär dig använda de mätinstrument som används i branschen.

 • Husbyggnadsteknik

  Du får färdigheter i att göra mätningstekniska värderingar och bedömningar kopplade till olika husbyggnadsprocesser.

 • Medarbetarskap

  Under utbildningen studerar du processer för grupputveckling, samarbete och förutsättningar för effektivitet i gruppsammanhang.

En dag på jobbet

Som mätningsingenjör kan du ena dagen arbeta på ett stort bostadsbyggprojekt eller i ett kommunalt infrastrukturprojekt, medan nästa dag kan innebära uppdrag hos en privatperson. En typisk arbetsdag inleds med ett morgonmöte där hela arbetsgruppen går igenom dagens projekt och jobb. Efter mötet packar alla sina bilar och beger sig ut till respektive uppdrag för att på eftermiddagen återvända till kontoret, lämna in utrustning och redovisa resultatet för uppdragsgivaren.

Mätningsingenjören behöver vara noggrann, men en ännu viktigare egenskap att ha är flexibilitet inför arbetet då förutsättningarna snabbt kan förändras. Väl ute på plats behöver du snabbt kunna lägga om arbetet för att anpassa efter hur naturen eller produktionen ser ut. Man kommer långt i yrket genom att vara kommunikativ och prata med alla på plats för att på så sätt kunna förstå hela byggprocessen.

En stor fördel med att yrket är att man får vara med genom hela byggprocessen, från projekteringsdelen där man mäter en yta där bostäder ska byggas om fem år, till att få se slutskedet när bygget är helt klart. Som mätningsingenjör behövs man alltid och genom alla faser.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs går igenom säkerhet- och skyddsföreskrifter för arbete inom samhällsbyggsektorn. Utbildningar såsom HLR, Arbete på väg, säkerhet på väg och fallskydd ingår i kursen

I denna kurs ges övergripande kunskap dels om konsultavtal inom byggsektorn samt olika bestämmelser. I kursen ingår också orientering om tillämplig miljölagstiftning. Kursen fokuserar på de delar av juridik och avtal som är av betydelse för yrkesrollen som mätningstekniker

Kursen ger kunskaper om geodesins funktion och användningsområdet. Den ger även kunskaper om de olika koordinat och höjdsystem som används. Denna kurs är väldigt praktisk och man lär sig kunna utföra olika beräkningar, efterbearbetning och sammanställning av mätdata i lämplig databearbetsningsprogram. Man vistas ofta utomhus i denna kurs och lär sig använda de mätinstrument som används i yrket som mätningstekniker.

I denna kurs går vi igenom hela husbyggnadsprocessen och ger färdigheter i att kunna läsa, tolka och bearbeta olika digitala ritningar inom olika typer av husbyggen. Du får färdigheter i att göra mätningstekniska värderingar och bedömningar kopplade till olika husbyggnadsprocesser. Kursen är både praktiskt och teoretisk.

Makarbets- och anläggningsprocessens olika faser gås igenom och kursen går igenom om hur man ska kunna läsa, tolka och bearbeta olika digitala ritningar. I denna kurs får du utföra praktiska övningar för att få färdigheter i tekniska mätmetoder för anläggningsprojekt.

I denna kurs går vi igenom olika typer av ritningar och ritningssystem bl. a. inom områdena hus, mark och väg. Träning i hur CAD-ritningar görs och hur de ska produceras och användas av en mätningstekniker. Du får även lära dig om hur du ska bedöma vilken typ av mätning som är lämplig utifrån ett ritningsunderlag och kunna skapa egna ritningar utifrån tidigare inhämtad mätdata.

Kursen går igenom olika dataprogram som används och de vanligaste förekommande databearbetningsmetoder som används av mätningstekniker. Den ger även grundläggande kunskaper i IT-applikationer och felsökning, teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i avancerad maskinstyrning och för branschen aktuella system.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och under den första LIAn är du i 12 veckor ute hos ett företag och arbetar tillsammans med en handledare som mätningstekniker. Till viss del ska du kunna hantera arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar självständigt i det dagliga arbetet.

LIA 2 är i hela 16 veckor och till skillnad från LIA 1 ska du här kunna tillämpa alla kunskaper och färdigheter och verka yrkesmässigt som mätningstekniker inom bygg och anläggning. Efter LIA 2 har du utvecklat en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

Denna kurs är en av de sista och nu ska du skapa ett projekt som är en sammanfattning av hela utbildningen. En chans att använda sig av alla de uppnådda kunskaper och färdigheter som getts under utbildningens gång. Projektet redovisas för ledningsgruppen samt representanter från branschen.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du en gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

Eller

Bygg och anläggning 1, 200 poäng
och
Bygg och anläggning 2, 200 poäng

Eller

Praktisk ellära, 100 poäng

Eller

Systemuppbyggnad, 100 poäng
och
Värmelära, 100 poäng

Eller

Energiteknik 1, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Du kan bara bli antagen till kursen om du saknar kursen matematik 2.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.

  Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?