KMA-samordnare YH-utbildning | Distans

två personer tittar på ritning på byggarbetsplats

KMA-samordnare | Distansutbildning

Vill du bli en nyckelperson för företags hållbarhetsstrategi och skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö? Studera till KMA-samordnare och lär dig implementera system inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö!

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en KMA-samordnare?

Som KMA-samordnare är du ansvarig för att implementera och övervaka system och processer så att det stämmer överens med rådande kvalitetsstandarder, miljölagar och arbetsmiljökrav. Det kan exempelvis vara genom att utveckla system och rutiner för kvalitetsstyrning, miljöledning och arbetsmiljö samt genomföra dokumentation, revisioner och utbilda personal. Målet är att främja en säker och effektiv arbetsplats.

I rollen som KMA-samordnare är du delaktig under hela byggprocessen. Det krävs att du håller dig uppdaterad om förändringar inom området och deltar i utvecklingen av hållbarhetsstrategier för organisationen.

Exempel på yrkestitlar

 • KMA-samordnare
 • KMA-handläggare
 • HSEQ-samordnare
 • HSE-samordnare
 • HSSEQ-samordnare
Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


två personer tittar ut över byggplats och jämför med ritning

Under YH-utbildningen

Du lär dig om olika organisationsformer, arbetsmetoder samt om byggprojekt i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöaspekt. Du får kunskap i att vägleda och ställa miljökrav för att se till att de följs genom hela byggprocessen mot kund.

Fler kunskaper

 • Miljöstyrning, miljöledningssystem och certifieringssystem
 • Upprätta riskanalyser
 • Tillämpa ISO-standarder och ledningssystem
 • Mångfald och inkluderande arbetsplatser

Framtidsutsikter

Sverige växer i antal invånare och antal byggprojekt behöver fortsätta öka trots världsläget. Byggbolagen jobbar ständigt med att integrera miljöfrågor i det dagliga arbetet och behovet av samordning av miljö och kvalitetsarbete ökar. Därmed finns det ett stort behov av fler KMA-samordnare i hela landet eftersom funktionen finns i de flesta större byggprojekt.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 1 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
   ELLER
  • Matematik 2 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • KMA-samordnare är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Remote”. Det innebär att du studerar på distans och heltid under 2 år. Undervisningen sker digitalt, där du inför schemalagda lektionstillfällen ägnar tid åt självstudier och förberedelser. Sedan är det interaktiva digitala lektioner i helklass, tillsammans med utbildaren.

  I distansutbildningen ingår även 4 fysiska träffar på plats i Piteå och Stockholm. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Remote här!

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Det är svårt att säga. Med tanke på att det är en distansutbildning reser klassen förmodligen från olika platser och har olika preferenser på hur man vill resa och bo. Alla studerande står för sina egna kostnader vad gäller resa, mat och logi under de fysiska träffarna. KYH bjuder på fika och lunch under dagen.

 • Under ”Utbildningsupplägg” på respektive utbildningssida har vi specificerat vilka orter som gäller för fysiska träffar i distansutbildningarna. Datum för träffarna får du i samband med uppstarten.

 • Nej, men vi rekommenderar att du försöker medverka på de träffar som ingår i distansutbildningen. De fysiska träffarna är nämligen väldigt givande där klassen kommer att få ”extra-kunskaper” i form av nätverkande, studiebesök på företag och gästföreläsningar från branschen. Det är dock inte obligatoriskt eller betygsgrundande.

 • Nej, i våra 1-åriga distansutbildningar ingår inga fysiska träffar. Däremot ingår fysiska träffar i våra 2-åriga distansutbildningar.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH