Internet of Things Developer - KYH
Utbildningar / - IT /

Internet of Things Developer

Var med och utveckla teknologin som formar framtidens samhälle.

 • Spetskompetens inom IoT
 • Ny och innovativ bransch
 • Stort ansvar och många möjligheter
 • Bli en nyckelspelare inom området och lär dig allt från ren programmering till affärsmannaskap.

 • Kom in som viktig kugge i en spännande bransch där specialistutbildad arbetsstyrka är en bristvara.

 • Arbetsmöjligheterna är breda och tillåter dig att själv välja nisch genom yrkeslivet.

Om utbildningen

Som IoT-utvecklare arbetar du med teknisk problemlösning och skapar mjukvara som kan läsa av hårdvara. Du arbetar helt enkelt med programmeringen av inbyggda system i saker, som exempelvis hushållsapparater, maskiner eller bilar. Som IoT-utvecklare är det viktigt att du har förståelse för att nya kommersiella och tekniska möjligheter utvecklas snabbt, och vet att en nyckelfaktor i utvecklingen är att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om komplexa system inom IoT. Du lär dig att programmera, ta fram arkitekturer för applikationer inom IoT-området och lär dig att identifiera och hantera sårbarheter mot info-intensiva system inom IoT. Som IoT-utvecklare arbetar du främst i team, vilket kräver en god samarbetsförmåga.

Enligt IoT-analytics.com är antalet IoT-enheter idag runt 7 miljarder (och då är inte telefoner, surfplattor eller datorer inräknade) och väntas växa till 21 miljarder 2025. I Göteborg och Västra Götaland är efterfrågan på IoT-utvecklare stor inom bland annat teknikindustrin, biltillverkningen och på de större IT-konsultföretagen.

 • Göteborg
 • Malmö
 • 2 år
 • 20 veckor LIA/praktik
 • Preparadkurs tillgänglig
 • CSN-berättigad
Det är fantasin inom IoT som sätter gränserna
Moha, student Internet of Things Developer
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Systemintegration

  Lär dig att implementera tjänsteorienterad arkitektur och web services inom IoT.

 • Affärsmannaskap

  Under utbildningen lär du dig om affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling. Du får också kunskap att identifiera och formulera hållbara affärsmässiga lösningar utifrån ekonomi, juridik och affärsmannaskap.

 • Inbyggda system och datorkommunikation

  Du lär dig om datorkommunikation med relevans för inbyggda system. Du får färdigheter kring inbyggda system som kommunicerar med andra system och kringutrustning.

En dag på jobbet:

IoT-utvecklarens främsta uppgift är att skapa kommunikation mellan hård- och mjukvara i sensorer och processorer i till exempel industrimaskiner, fordon, hushållsmaskiner och vitvaror. Processen består av flera steg och kräver ofta kreativa lösningar. Första steget är utveckling och kodning av produkten, och därefter går mjukvaran igenom ett antal tester där man ser till att produkten fungerar. Efter att mjukvaran genomgått testerna skrivs en rapport i vilken man redogör för resultatet av testerna och produkten. Det kan ibland vara en utmaning att få de olika delarna i systemen att samverka och många gånger måste man skapa mesta möjliga utifrån mycket små förutsättningar, men som IoT-utvecklare trivs man med utmaningar och som ser möjligheter där andra ser hinder.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens, eller läsa en preparandkurs i programmering. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Du får insikt och kunna beskriva processer i en grupps utveckling samt förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen syftar till att ge den dig en branschinblick och ge en övergripande förståelse för processen och regelverk. Kursen ska vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

På denna kurs får du kunskaper i objektorienterad programmering samt i agila utvecklingsmetoder som Scrum. Du får färdigheter att kunna programmera i Java och kunna utveckla olika applikationer samt kunna använda olika programmeringsverktyg.

Med denna kurs får du kunskaper och färdigheter inom Big Data och dataanalys-projekt. Du får förståelse för hur Big Data inverkar och påverkar fokusområdet IoT samt för vilka olika ändamål Big Data kan användas för i olika IoT-relaterade projekt. Du får även färdigheter att kunna använda tekniker och modeller för att analysera frågeställningar vid hantering av Big Data.

Här lär du dig vad det välkända molnet egentligen är och vad en molntjänst utgör. Du blir bekant med terminologier och definitioner inom Cloud och Edge och kan jämföra leverantörer av molntjänster. Du kommer även att bekanta dig med de olika teknikernas fördelar och nackdelar. Efter kursen kan du på ett flexibelt och dynamiskt sätt kunna jobba med din struktur för att använda exempelvis servrar och applikationer.

I denna kurs utvecklar du dina kunskaper inom affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling, och affärsförhandling. Kursen ger dig underlag för att kunna identifiera och formulera hållbara affärsmässiga lösningar utifrån ekonomi, juridik och affärsmannaskap. Samt kunna värdera data och se dess potential för att skapa värde och ekonomisk vinst för ett företag. Efter kursens gång kommer du även kunna föreslå åtgärder utifrån kundnytta och lönsamhet.

I denna kurs lär du dig om modern IT-säkerhet med fokus inom IoT. Du får insikt om vad modern IT-säkerhet innebär och vilka särskilda aspekter inom säkerhet som tillämpas inom IoT. Du bekantas med vilka säkerhets- och etikfrågor som behandlas inom IoT samt får ta del av och analysera verklighetsbaserade hotbilder mot system och applikationer för att sedan kunna arbeta proaktivt för att minimera säkerhetsrisker inom olika IoT-projekt.

I denna kurs får du förståelse för hur algoritmer och datastrukturer är uppbyggda, fungerar och kan implementeras för att därefter med dessa färdigheter i algoritmer kunna skriva effektiva program. Du lär dig om Artificial intelligence, Machine Learning och efter kursens gång kan du anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem.

Här introduceras du till datorkommunikation med relevans för inbyggda system. Du får färdigheter kring inbyggda system som kommunicerar med andra system och kringutrustning. Kursen lär dig även att konstruera strukturerade program för inbyggda system för att lösa ett givet problem. Efter kursens gång kan du utvärdera lösningar och utvecklingsproblem inom inbyggda system.

Kursen ger dig kunskaper om arkitekturen för ett IoT-system samt skapar förståelse för de olika komponenterna inom ett övergripande IoT-system samt hur informationen och datan flödar. Kursens fokus ligger på att du ska bygga förståelse för lösningen i sin helhet.

I den här kursen lär du dig inbyggd programmering, exempelvis om olika programmeringsmodeller,
programmeringsverktyg och servrar. Du får kunskaper om skillnaden mellan Linux-miljö och PC/Windows-miljö, om olika protokoll, samt bygger kompetensen att avgöra när och varför man skall välja olika metoder.

Du får i den här kursen kunskaper i att implementera tjänsteorienterad arkitektur och web services inom IoT.

Du får förståelse för tjänsteutveckling inom IoT och hur du utvecklar och driftar ett system. Du bygger förståelse för hur man väljer vilken typ av funktionalitet en tjänst ska ha. Du får också kunskaper om hur du integrerar olika tjänster som finns samt varför olika enheter bör kopplas ihop eller ej.

LIA är en förkortning av lärande i arbete och är en kurs där du i 20 veckor är ute hos ett företag och arbetar som junior IoT-utvecklare för att utvecklas mer i din nya yrkesroll.

En av de sista kurserna du gör på utbildningen. Här får du chansen att fördjupa och utveckla dig i alla de kunskaper och färdigheter som erhållits från tidigare kurser på utbildningen och applicera detta i en produktion inom ramen för IoT-utveckling. Detta arbete gör du med fördel tillsammans med ett företag som då ska ta fram en konkret uppgift relaterad till ett verkligt behov.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:
Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Engelska B / Engelska 6
Programmering 1


Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. Du behöver ha tillgång till egen dator som du kan ladda ner program på samt wifi för att skriva provet.

Programmering, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar programmering 1 som betyg. Urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet. Mer information kommer inom kort, om du saknar kravet och har ansökt kommer vi skicka information till dig via vårt antagningssystem.

I Göteborg sker preparandkursen en vecka innan utbildningsstart, på heltid och är därmed CSN-berättigad.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen för bedömning av reell kompetens.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Chromebook fungera inte på den här utbildningen.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?