Internet of Things Developer YH-utbildning | Göteborg

kvinna utvecklar kod på dator

IoT-utvecklare | Utbildning i Göteborg

Var med och skapa nytänkande och optimerad teknologi som formar morgondagens samhälle! Bli Internet of Things Developer. Utbildningen passar dig som gillar teknisk problemlösning och har en god samarbetsförmåga.

Studieort Göteborg
Studieform flex, klassrum
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start Inga fler starter
Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Intresseanmälan


Vad gör en Internet of Things Developer?

IoT handlar om anslutningen av vardagliga enheter till internet genom programmering av inbyggda system, såsom hushållsapparater, lampor, larm, maskiner eller bilar. IoT-teknologin är en viktig faktor i dagens digitaliserade samhälle eftersom smarta enheter kan automatisera vardagen så att vi människor kan leva och arbeta mer effektivt. Nya kommersiella och tekniska möjligheter utvecklas snabbt, och en nyckelfaktor i utvecklingen är att identifiera affärsnyttan i en teknisk tillämpning.

Som IoT-utvecklare skapar du mjukvara som kan läsa av hårdvara. Processen består av flera steg och kräver ofta kreativa lösningar tillsammans i ert team. Första steget är utveckling och kodning av produkten, och därefter går mjukvaran igenom ett antal tester där man ser till att produkten fungerar. Efter att mjukvaran genomgått testerna skrivs en rapport där man redogör för resultatet av testerna och produkten.

Exempel på yrkestitlar

  • Internet of Things Developer
  • IoT-utvecklare
  • Utvecklare inbyggda system
  • Mjukvaruutvecklare
Studieort Göteborg
Studieform flex, klassrum
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start Inga fler starter
Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad


Under YH-utbildningen

Du får gedigen kunskap om komplexa system inom IoT. Du lär dig att programmera, ta fram arkitekturer för applikationer inom IoT-området samt identifiera och hantera sårbarheter mot info-intensiva system inom IoT.

Andra delar som berör IoT-arbetet är juridik, etik, informationssäkerhet, organisation, ledarskap, beteenden och människor. Ett framgångsrikt införande av IoT sätter alltid människan och användaren i centrum.

Framtidsutsikter

Antalet IoT-enheter idag är cirka 7 miljarder (och då är inte telefoner, surfplattor eller datorer inräknade), och antalet väntas växa till 21 miljarder år 2025. Efterfrågan på IoT-utvecklare är stor, bland annat inom teknikindustrin, biltillverkningen och på de större IT-konsultföretagen.

Vanliga frågor

  • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

  • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

  • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH