Fastighetsingenjör YH-utbildning | Flera studieorter

Man och kvinna på inspektionsrunda i byggnad

Välj din studieort

Den här utbildningen finns på flera orter. Du väljer själv din studieort:

Fastighetsingenjör | Utbildning på KYH

Brinner du för hållbarhet och digital teknik? Studera till Fastighetsingenjör och få en specialistroll inom bygg- och fastighetsbranschen!

Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 425 poäng
LIA-praktik 21 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en fastighetsingenjör?

Som fastighetsingenjör är du teknisk specialist med det primära ansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten med kostnadsansvar. I din yrkesroll om fastighetsingenjör har du även ansvar för kvalificerade upphandlingar. Det är en ledarroll som kan innefatta personalansvar.

Fastighetsingenjör är därmed bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du gör allt ifrån att hantera ekonomiska och administrativa fastighetsfrågor till att säkerställa att fastigheter uppfyller krav på byggnadsregler och miljöstandarder.

De ekonomiska och administrativa delarna kan handla om hyresavtal, skötsel, underhåll och renovering. Du hanterar även tekniska aspekter av fastigheter (värme, ventilation, el och VVS-system) och koordinerar större reparationer eller uppgraderingar för att kunna leva upp till hyresgästernas önskemål om inneklimat och stabil drift.

Som fastighetsingenjör utvecklar och implementerar du även strategier för energieffektivitet och hållbarhet. Det blir allt vanligare att kunna styra olika fastighetsfunktioner digitalt, och i det arbetet säkerställer du att kraven vad gäller driftsekonomi och energiprestanda uppfylls.

"Det bästa med yrkesrollen är att den är bred och att dagarna i största sannolikhet inte kommer se likadana ut."

Rebecca, tidigare student på KYH

Studieort Stockholm
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 425 poäng
LIA-praktik 21 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen ansökan

Studieort Distans
Studieform KYH Remote
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 20 veckor
Nästa start HT-24
Stängd för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

man och kvinna tittar tillsammans på ritning iklädda bygghjälm

Under YH-utbildningen

Du lär dig om fastighets och byggteknik, materialval, tekniska system, ventilation, värme- och kylsystem i fastigheter. Du får även specialiserad kunskap om miljö och hållbarhet i fastigheter, materialval och energieffektivisering.

Fler kunskaper

 • Initiera och planera för tekniska effektiviseringar
 • Drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system
 • Planering och budgetering
 • Styr-, regler- och mätsystem

Framtidsutsikter

Digitaliseringen går snabbt i fastighetsbranschen och det finns ett ökat behov av kompetens inom fastighetsautomation samt avancerad styr- och reglerteknik. Branschen uttrycker ett ökat behov av avancerade IT-kunskaper. Därför är utbildningen framtagen i samband med branschen för att säkerställa att din kunskap möter de trender kring teknikutveckling och energiomställning på arbetsmarknaden.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2
   ELLER
  • Matematik 2
   ELLER
  • Praktisk ellära och Energiteknik 1

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Fastighetsingenjör är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Stockholm. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar

 

 

 • Se också Fastighetstekniker!

  Intresserad av att jobba i fastighetsbranschen? Missa inte heller utbildningen Fastighetstekniker hållbar drift. En liknande utbildning på fler orter.

  Man kollar driftstatus i fastighet