Entreprenadingenjör YH-utbildning | Flera studieformer

Man arbetar på kontor

Välj din studieort

Den här utbildningen finns på flera orter. Du väljer själv din studieort:

Entreprenadingenjör | Utbildning på KYH

Vill du göra avtryck i utvecklingen inom samhällsbyggnad? Studera till Entreprenadingenjör och bli en nyckelperson i bygg- och anläggningsprojekt!

Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 435 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen ansökan

Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 430 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en entreprenadingenjör?

Som entreprenadingenjör har du en projektledande roll och agerar stöd åt platschefen under alla skeden av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Yrket handlar till stor del om planering, inköp, avtalsskrivning och ekonomi. Du sköter upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler, ansvarar för avtalsunderlag och förhandlar med underleverantörer och leverantörer.

Förutom att genomföra och upprätta prognoser, analyser, anbuds- och produktionskalkyler för projektets olika stadier, upprättar du även planeringsunderlag. Det kan handla om strukturplaner, ADP-planer för logistik och säkerhet, arbetsmiljöplan samt resurs- och tidsplaner.

Entreprenadingenjör är en yrkesroll med bra karriärmöjligheter för dig som gillar siffror och detaljer. Samtidigt är det en social roll som innebär mycket kontakt med såväl interna som externa kunder och leverantörer.

"Jag brinner för den kontakten som man får med kunden. Det är verkligen en positiv aspekt av byggsektorn, man kan skapa relationer och lära sig mycket på vägen."

Saba, tidigare student, Entreprenadingenjör

Exempel på yrkestitlar

 • Entreprenadingenjör
 • Projektingenjör
 • Kalkylerare
 • Inköpare
 • Arbetsledare
 • Kalkylingenjör
Studieort Göteborg
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 435 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen ansökan

Studieort Malmö
Studieform KYH Hybrid
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 430 poäng
LIA-praktik 24 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad

Under YH-utbildningen

Du får kunskap om byggprocessen och projekteringens alla faser. Du lär dig om planering, inköp och ekonomi samt att bedöma offerter, ansvara för upphandlingar och förhandla med underleverantörer. Du lär dig även räkna på projekt (mängdning), upprätta produktionskalkyler och prognoser.

Fler kunskaper

 • Byggteknik och byggmateriallära
 • Ritningslära
 • Biträda platschef med arbetsberedning och projektuppföljning
 • Tolka och använda data från relevanta digitala verktyg
 • Effektivisering av inköpsarbete och resursutnyttjande

Framtidsutsikter

Byggbranschen står inför både utmaningar och utvecklingsmöjligheter baserat på den ökade digitaliseringen som ställer högre kompetenskrav. Därmed finns ett ökat behov av entreprenadingenjörer som kan möta de nya kraven, med deras viktiga ekonomiska roll inom bygg och anläggning.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 1
   ELLER
  • Matematik 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Entreprenadingenjör är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Hybrid”. Det innebär att utbildningen har ett hybridupplägg där viss undervisning sker digitalt och viss undervisning sker på plats i Malmö. Utbildningen läses på heltid under 2 år.

  Den digitala delen av utbildningen innebär självstudier, där du tittar på förinspelat material, gör instuderingsfrågor eller annat för att förbereda dig inför schemalagda lektionstillfällen. Det är lektionstillfällen cirka två halvdagar i veckan där du, tillsammans med din klass och utbildare, genomför interaktiva lektioner i klassrum.

  Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Hybrid här!

Vanliga frågor

 • En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Generellt ligger våra 2-åriga utbildningar på cirka 400 YH-poäng, men längden på terminerna kan variera mellan olika utbildningar och därför finns ingen exakt siffra för en ”vanlig” termin. Prata med din utbildningsledare om dina terminstider.

 • Nej. Våra utbildningar bedrivs på svenska, men vissa utbildningar har inslag av engelska texter i kursmaterial.

 • Vi rekommenderar inte att du arbetar parallellt med dina studier, eftersom majoriteten av våra utbildningar går på heltid. Vissa jobbar extra på kvällar och helger, men vi rekommenderar att du fokuserar på studierna.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • Från början stod KYH för kompetensutveckling och yrkeshögskola. Idag är KYH bara ett namn. Läs mer om vår historia.

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Nej, utbildningarna är helt avgiftsfria vilket innebär att vi inte tar ut några undervisningsavgifter. Däremot bekostar du eventuell kurslitteratur och annat studiematerial själv.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. I den bifogade pdf:en hittar du information om upprop och utbildningsstart.

 • När du har blivit antagen till en utbildning hos KYH kommer du att få ett meddelande i yh-antagning.se med ämnesraden ”Viktig information inför utbildningsstart”. Där hittar du mer detaljerad information i en bifogad pdf. Under din studietid har du tillgång till ditt schema i vår lärplattform Omniway.

 • Ja, ett par utbildningar vi bedriver kan läsas på distans. Här hittar du våra aktuella distansutbildningar.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar