Energispecialist Byggnader - KYH
Samhällsbyggnad

Energispecialist Byggnader

2 år | Göteborg | Malmö | Stockholm

Vill du arbeta med energifrågor i spännande och stimulerande fastighetsprojekt? Är du lösningsorienterad, trivs med ansvar och vill vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av energiutveckling? Som energispecialist har du kompetens att göra energiutredningar, föreslå energieffektiviserande åtgärder och arbeta i projekt som handlar om energieffektivisering och inomhusklimat. Det handlar om att sänka energiförbrukningen och samtidigt optimera boendemiljön. Idag är energieffektiva lösningar den viktigaste frågan inom samhällsbyggnadssektorn. En energispecialist står mitt i det hetaste teknikområdet. Som energispecialist inom byggnader arbetar du med olika typer av byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning där du exempelvis tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare. Vi har utbildat energispecialister i drygt tio år och vår alumni arbetar bland annat vid Aktea, NCC och Pansonic. Garanterad start i Stockholm & Göteborg 2020, preliminär start Malmö.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Som energispecialist inom byggnader behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen bland annat energieffektiviseringsteknik, byggnadsteknik och kulturhistoriska byggnader.

Utbildningen består dels av 20-28 veckors LIA, beroende på vilken ort du studerar på, där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Studietakten är 100% med cirka 15 timmar i veckan undervisning som varierar mellan heldagar och kortare dagar.

En dag på jobbet

Energispecialisten ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energiförbrukning. En vanlig arbetsdag börjar med energispecialisten åker ut på uppdrag för att göra en inventering av ett pågående projekt, det kan till exempel vara inventering av innemiljön på en skola. Därefter åker man tillbaka till kontoret för att lägga upp en plan för framtida inventeringar, bollar idéer kring ett upplägg med kollegor och skriver en utredningsrapport som ska presenteras för kund.

Utöver detta gör även energispecialisten energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder. Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Efter några år som yrkesverksam energispecialist finns möjlighet till fördjupning och specialisering inom ett område som man brinner för. Som energispecialist gör man ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden och som kommer att behövas i många år framöver.

”Sweco som bolag har strategiska mål att växa organiskt & genom förvärv varför vi vill rekrytera fler medarbetare generellt. Många medarbetare ger en hög kapacitet/ bred kompetens att hjälpa till i de stora samhällsbyggnadsprojekten i Sverige liksom globalt.

I Västra Götaland, inte minst Gbg har vi en jättesatsning på bostäder & kommersiella fastigheter. T ex Nya Backaplan, hela Älvstaden, Änggården, nytt centrum i Mölndal + att kommunala bolagen har som mål att bygga 700 bostäder/år. Många företag inom bygg/fastighetsbranschen börjar också få upp ögonen för dessa frågor.


Energieffektiva byggnader & miljöcertifieringar blir mer en hygienfaktor/minimikrav. Mot bakgrund av detta behövs många specialister inom hållbara & energieffektiva byggnader liksom kunskaper & färdigheter inom miljöcertifieringar. Utbildningen Energispecialist Byggnader och Miljösamordnare Byggnader på KYH är skräddarsydd för detta ändamål med hög on-boarding-faktor, dvs studenterna har förvärvat teoretisk & praktisk kunskap för att direkt gå in i projekt.” Tobias Berge, SWECO

Kurser

Under ditt första år på KYH kommer du att läsa de kurser som står nedan.
Observera att det förekommer lokala skillnader i kurserna och de kan komma att heta annorlunda beroende på vilken ort du ska studera.

Projekt är den vanligaste arbetsformen i energikonsultvärlden. Här lär du dig de vanligaste projektmodellerna, projektkommunikation och kvalitetssäkring. Under kursen lär du dig att både delta i och leda projekt. Kursen ger dig även insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling, samt insikter över sin egen roll som gruppmedlem.

Den här kursen ger kunskap om miljöfarliga ämnen och hur man gör miljöinventeringar av byggnader och livscykelanalyser. Inventeringen av en byggnad med fokus inte bara till material och byggnadsteknik utan också dess verksamhet, installationer, inneklimat och energianvändning.

Här lär du dig om energikällors och energiproduktions för- och nackdelar ur ett nationellt och globalt miljöperspektiv. Du lär dig bearbeta mätdata till energistatistik för en byggnad och utifrån detta bedöma byggnadens miljöpåverkan orsakad av energianvändningen. Där lär du dig också upprätta en energibalansberäkning.

Du lär dig om inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort, och lär dig att mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån olika krav. Du lär dig identifiera problemen och föreslå förbättringsåtgärder.

Här får du kunskap i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt. Där lär du dig även att identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem. Du får kunskap om hur du ställer upp energibalans för en byggnad och hur du hanterar olika lösningsmetoder som handberäkningar och med datorprogram.

I den här kursen lär du dig om olika typer av värmesystem och dess tekniska funktion och förekomst, liksom hos delsystem och komponenter. Du får färdigheter i att analysera värmesystem, identifiera problem och föreslå förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder utan negativ påverkan på inneklimatet.

Du lär dig om luftströmning och värmeöverföringsteknik. Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på ventilationssystemet och hur ett ventilationssystem fungerar tekniskt. Du får kunskap om funktionen hos och uppbyggnad av olika typer av ventilationssystem och koppling till byggår och ombyggnad, funktionen hos ingående delkomponenter och delsystem.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam på t.ex. en energikonsultfirma eller ett fastighetsbolag. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar för energiförsörjningssystem, värmesystem, klimatskal m.m.

Under ditt andra år på KYH kommer du att läsa de kurser som står nedan.
Observera att det förekommer lokala skillnader i kurserna och de kan komma att heta annorlunda beroende på vilken ort du ska studera.

Under kursen lär du dig att optimera en byggnads kylsystem utifrån klimatkrav, inneklimat, fuktbeständighet och ekonomi. Du kommer även lära dig att självständigt analysera kylbehov och kylsystemet, identifiera problem och föreslå förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder.

Du lär dig i den här kursen om grundläggande kunskap inom styr och reglerteknik gällande de olika installationstekniska system som kan förekomma i en byggnad.

Den här kursen handlar om tekniska lösningar och aktuell forskning för att bygga energieffektiva hus. Fokus i kursen är huset med dess system som helhet. Du kommer även lära dig om riskerna vid införandet av ny teknik.

Entreprenadjuridiken tar upp de avtal som gäller inom konsultbranschen och vad som gäller för olika entreprenadformer.

Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Eventuellt kan du få ta hand om egna beräkningar och medverka i energikartläggningar och livscykelanalyser. För mer än hälften av våra studerande är LIA 2 inkörsporten till en fast anställning som energikonsult, energiingenjör eller liknande.

Under examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads energiprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och inneklimat.

Antagning

Öppnar februari 2020

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100 poäng
Matematik 2, 100 poäng

ELLER

Bygg och anläggning 2, 200 poäng

ELLER

Praktisk ellära, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
ELLER
Bygg och anläggning 2
ELLER
Praktisk ellära

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
ELLER
Bygg och anläggning 1
ELLER
Praktisk ellära
ELLER
Systemuppbyggnad
ELLER
Energiteknik

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Planeras i matematik

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.