Energispecialist utbildning via KYH Anywhere

Vill du arbeta i det hetaste området inom teknik? Bli Energispecialist och var med och utveckla lösningen i framtidens energi- och hållbarhetsfrågor! Utbildningen går via KYH Anywhere. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Stockholm och Göteborg. Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk.

Vad gör en Energispecialist?

En Energispecialist med inriktning hållbara byggnader ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energianvändningen.

Som Energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik, idag är nämligen energieffektiva lösningar den viktigaste frågan i samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar med olika byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning, där du tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare.

Utöver detta gör även Energispecialisten energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder. Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Som energispecialist utför du ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden.

Under utbildningen

Under utbildningen rustas du med teoretisk och praktisk kunskap om BBR, LCC-beräkningar och byggnadsteknik. Du kommer lära dig göra energiberäkningar och analyser samt ta fram förslag på olika energieffektiviserande åtgärder i specifika byggnader.

Utbildningen passar dig som vill vara med och påverka energianvändningen och lämna ett positivt miljöspår efter dig.

Sen anmälan öppen

Studieort Anywhere via Stockholm & Göteborg

Studietid Dagtid

YH-poäng 400 / 2 år

Studietakt Heltid

Startdatum Augusti 2022

Antal LIA-veckor 27

Kostnadsfri CSN-berättigad

Gör sen ansökan


Energibranschen har mycket att erbjuda, utvecklingen går i rasande takt och efterfrågan på energitjänster blir allt större. Energibranschen är en innovativ bransch med framtidsvisioner vilket jag tycker är det bästa med branschen.

Lukas Lindstedt, Före detta student, idag Energispecialist på Ebab

Framtid och kompetensbehov

Exempel på huvudsakliga sysselsättningar är energikonsult, energirådgivare, installationskonsult och ger förutsättningar till att vidarecertifiera sig för att genomföra energikartläggning och energideklarationer. Det här är en bransch som alltid kommer behövas och som kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vi har utbildat energispecialister i drygt tio år och våra alumner arbetar på allt från stora bolag, kommuner till mindre energiföretag.

Exempel på yrkestitlar förutom energispecialist:

  • Energikonsult
  • Energi- och klimatrådgivare
  • Energiingenjör
  • Energikartläggare

Mer information och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan.

Det finns 3 vägar att bli behörig genom gymnasiekurser:

  • Matematik 2 och Svenska 2/svenska som andraspråk 2

ELLER

  • Bygg och anläggning 2

ELLER

  • Praktisk ellära

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens eller göra ett kostnadsfritt behörighetstest.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.
  • För våra anywhere-utbildningar är det även krav på nätverksuppkoppling, webbkamera samt hörlurar med mikrofon.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta din utbildningsledare. Frågor gällande ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Våra partnerföretag och föreläsare

dry-it logo
aktea energy logo
JM logo
sis logo
L&T logo
nacka kommun
ncc logo
karlsson climate logo
gk logo
malmö stad
klimatreglering logo
castellum logo
malmö universitet logo
afry logo

Vanliga frågor