Vad gör en energispecialist?

En energispecialist ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energianvändningen.

Som energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik, idag är nämligen energieffektiva lösningar den viktigaste frågan i samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar med olika byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning, där du tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare.

Du lämnar ett positivt miljöspår efter dig när du är med och påverkar energianvändningen.

Den här utbildningen går via vårt anywhere-koncept. Det innebär platsbunden undervisning med lärare på livelänk. Det är inte en distansutbildning.

Sen anmälan öppen

Studieort Anywhere (Stockholm, Göteborg). Malmö

Studietid Dagtid

YH-poäng 400 / 2 år

Studietakt Heltid

Startdatum Augusti 2022

Sista ansökningsdag Sök till reservplats!

Antal LIA-veckor 27

Kostnadsfri CSN-berättigad

Ansök här!


Energibranschen har mycket att erbjuda, utvecklingen går i rasande takt och efterfrågan på energitjänster blir allt större. Energibranschen är en innovativ bransch med framtidsvisioner vilket jag tycker är det bästa med branschen.

Lukas Lindstedt,
Före detta student, idag Energispecialist på Ebab

Hur ser framtiden ut för en energispecialist?

Exempel på huvudsakliga sysselsättningar är energikonsult, energirådgivare, installationskonsult och ger förutsättningar till att vidarecertifiera sig för att genomföra energikartläggning och energideklarationer. Det här är en bransch som alltid kommer behövas och som kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vi har utbildat energispecialister i drygt tio år och våra alumner arbetar på allt från stora bolag, kommuner till mindre energiföretag.

Exempel på yrkestitlar förutom energispecialist:

  • Energikonsult
  • Energi- och klimatrådgivare
  • Energiingenjör
  • Energikartläggare

En arbetsdag som energispecialist

En vanlig arbetsdag börjar med att energispecialisten åker ut på uppdrag för att göra en inventering av ett pågående projekt, exempelvis en inventering av innemiljön på en skola. Därefter åker man tillbaka till kontoret för att lägga upp en plan för framtida inventeringar, bollar idéer kring ett upplägg med kollegor och skriver en utredningsrapport som ska presenteras för kund. Utöver detta gör även energispecialisten energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder. Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Som energispecialist utför du ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden.

Våra partnerföretag och föreläsare

dry-it logo
aktea energy logo
karlsson climate logo
KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
Medarbetarskap och branschkunskap10
Byggnaders påverkan på yttre miljö10
Byggnadsteknik45
Inneklimat och innemiljö10
Energiförsörjningssystem15
Ventilationssystem25
Värme- och tappvattensystem40
LIA 150
Projektkunskap15
Styr och regler samt elsäkerhet10
Komfortkyla15
Entreprenadjuridik10
Fastighetsekonomi15
Energieffektiviseringsteknik15
LIA 285
Examensarbete30
Summa400
En vecka motsvarar 5 yhp
KursnamnYrkeshögskolepoäng (yhp)
Medarbetarskap och branschkunskap5
Projektkunskap20
Byggnaders energianvändning och energiförsörjning15
Byggnadsteknik40
Inneklimat och innemiljö10
Ventilationssystem och elsäkerhet25
Fastighetsekonomi15
Entreprenadjuridik10
Värme- och tappvattensystem40
Komfortkyla15
Energieffektiviseringsteknik10
Kulturhistoriska miljöer5
Styr och regler samt elsäkerhet10
Byggnaders påverkan på yttre miljö10
LIA140
Examensarbete30
Summa400
En vecka motsvarar 5 yhp

Vad behöver du för att bli antagen?

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan.

Det finns 3 vägar att bli behörig genom gymnasiekurser:

  • Matematik 2 och Svenska 2/svenska som andraspråk 2

ELLER

  • Bygg och anläggning 2

ELLER

  • Praktisk ellära

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

  • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
  • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.
  • För våra anywhere-utbildningar är det även krav på nätverksuppkoppling, webbkamera samt hörlurar med mikrofon.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Studerande Patrik om utbildningen

"Jag har under utbildningen känt att lärarna är väldigt kunniga och de har haft full koll. Alla undervisande har varit väldigt kompetenta vilket har varit toppen! De grupparbeten vi haft under utbildningen var inspirerande och jag hamnade i en bra grupp."

personer vid datorer

Magnus från branschen

"I kombination med att kurserna är rätt så långa visas en tydlig utveckling för alla studerande under den tiden. Att även de som kommer in direkt från gymnasiet eller de som inte har jobbat särskilt länge i kanske en helt annan bransch får ett okej grepp om det de ska syssla med framöver – det är väldigt spännande!"

Studerande Sanae om utbildningen

"Det är så många olika aspekter på yrkesrollen och branschen och när man börjar utbildningen är det väldigt brett. Det är först in i utbildningen man inser vad man själv tycker är intressant som man förstår att man nischar in sig på olika slag." 

Vanliga frågor