Energispecialist - Hållbara Byggnader - KYH
Utbildningar / - Samhällsbyggnad / KYH Anywhere /

Energispecialist
– Hållbara Byggnader

Bli en del av lösningen i framtidens energi- och hållbarhetsfrågor.

 • Utred energieffektiviserande åtgärder
 • Utveckla din analytiska förmåga
 • Ta steget in i en evig bransch
 • Identifiera, utred och föreslå åtgärder inom energi, inneklimat och ventilation för att skapa effektivisering i energianvändningen.

 • Arbeta med både externa och interna kunder och ta ansvar för leveransen av efterfrågade analyser och resultat.

 • Utvecklingsmöjligheterna och variationen på uppdragen i branschen är stora och kompetensen kommer alltid att behövas.

Om utbildningen

En energispecialist ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energianvändningen. Som energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik, idag är nämligen energieffektiva lösningar den viktigaste frågan i samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar med olika byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning, där du tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare. Du lämnar ett positivt miljöspår efter dig när du är med och påverkar energianvändningen.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper inom energieffektivisering, projektkunskap och byggnadsteknik och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Utbildningen passar dig som vill arbeta med energifrågor, är lösningsorienterad och trivs med stort ansvar.

Som energispecialist kan du arbeta som anställd på ett företag och nischa dig inom en specifik bransch, eller arbeta som konsult med varierande uppdrag och uppdragsgivare. Exempel på huvudsakliga sysselsättningar är energikonsult, energirådgivare, installationskonsult och ger förutsättningar till att vidarecertifiera sig för att genomföra energikartläggning och energideklarationer. Det här är en bransch som alltid kommer behövas och som kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vi har utbildat energispecialister i drygt tio år och våra alumner arbetar på allt från stora bolag, kommuner till mindre energiföretag.

Formen för utbildningen kallar vi satellit. Undervisningen sker som vanligt i ett klassrum med kurskamrater — skillnaden är att den samlade klassen sitter på olika platser i landet och att föreläsarna undervisar via livesändning istället för på plats. Läs mer om Anywhere-konceptet här.

 • Göteborg
 • Stockholm
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • CSN-berättigad
 • 27 veckor LIA/praktik
 • Preparandkurs tillgänglig
 • 100 % – 14h undervisning i veckan
 • 35 platser
Energibranschen har mycket att erbjuda, utvecklingen går i rasande takt och efterfrågan på energitjänster blir allt större. Energibranschen är en innovativ bransch med framtidsvisioner vilket jag tycker är det bästa med branschen.
Lukas Lindstedt, fd student
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Byggnaders energianvändning

  Under utbildningen lär du dig att värdera, analysera och ta fram tillgängliga energikällor ur ett miljöperspektiv.

 • Projektkunskap

  I energikonsultvärlden är projekt den vanligaste arbetsformen. Du förbereds inför ett socialt arbetsliv och lär dig att arbeta genom olika projektmetoder och kvalitetssäkringsmodeller inom samhällsbyggnadsprojekt.

 • Komfortkyla

  Under kursen komfortkyla lär du dig att optimera en byggnads kylsystem utifrån klimatkrav, inneklimat, fuktbeständighet och ekonomi.

En dag på jobbet

En vanlig arbetsdag börjar med att energispecialisten åker ut på uppdrag för att göra en inventering av ett pågående projekt, exempelvis en inventering av innemiljön på en skola. Därefter åker man tillbaka till kontoret för att lägga upp en plan för framtida inventeringar, bollar idéer kring ett upplägg med kollegor och skriver en utredningsrapport som ska presenteras för kund. Utöver detta gör även energispecialisten energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder. Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Som energispecialist utför du ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Projekt är den vanligaste arbetsformen i energikonsultvärlden. Här lär du dig de vanligaste projektmodellerna, projektkommunikation och kvalitetssäkring. Under kursen lär du dig att både delta i och leda projekt. Kursen ger dig även insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling, samt insikter över sin egen roll som gruppmedlem.

Här lär du dig om energikällors och energiproduktions för- och nackdelar ur ett nationellt och globalt miljöperspektiv. Du lär dig bearbeta mätdata till energistatistik för en byggnad och utifrån detta bedöma byggnadens miljöpåverkan orsakad av energianvändningen. Där lär du dig också upprätta en energibalansberäkning.

Här får du kunskap i byggnadsfysikaliska förlopp som gäller transport av värme och fukt. Där lär du dig även att identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem. Du får kunskap om hur du ställer upp energibalans för en byggnad och hur du hanterar olika lösningsmetoder som handberäkningar och med datorprogram.

Du lär dig om inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort, och lär dig att mäta relevanta faktorer och utvärdera resultaten utifrån olika krav. Du lär dig identifiera problemen och föreslå förbättringsåtgärder.

Du lär dig om luftströmning och värmeöverföringsteknik. Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på ventilationssystemet och hur ett ventilationssystem fungerar tekniskt. Du får kunskap om funktionen hos och uppbyggnad av olika typer av ventilationssystem och koppling till byggår och ombyggnad, funktionen hos ingående delkomponenter och delsystem.

Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

Entreprenadjuridiken tar upp de avtal som gäller inom konsultbranschen och vad som gäller för olika entreprenadformer.

I den här kursen lär du dig om olika typer av värmesystem och dess tekniska funktion och förekomst, liksom hos delsystem och komponenter. Du får färdigheter i att analysera värmesystem, identifiera problem och föreslå förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder utan negativ påverkan på inneklimatet.

Under kursen lär du dig att optimera en byggnads kylsystem utifrån klimatkrav, inneklimat, fuktbeständighet och ekonomi. Du kommer även lära dig att självständigt analysera kylbehov och kylsystemet, identifiera problem och föreslå förbättringsåtgärder och energibesparingsåtgärder.

Den här kursen handlar om tekniska lösningar och aktuell forskning för att bygga energieffektiva hus. Fokus i kursen är huset med dess system som helhet. Du kommer även lära dig om riskerna vid införandet av ny teknik.

Du lär dig i den här kursen om grundläggande kunskap inom styr och reglerteknik gällande de olika installationstekniska system som kan förekomma i en byggnad.

Den här kursen ger kunskap om miljöfarliga ämnen och hur man gör miljöinventeringar av byggnader och livscykelanalyser. Inventeringen av en byggnad med fokus inte bara till material och byggnadsteknik utan också dess verksamhet, installationer, inneklimat och energianvändning.

Under LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam på t.ex. en energikonsultfirma eller ett fastighetsbolag. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar för energiförsörjningssystem, värmesystem, klimatskal m.m. Eventuellt kan du få ta hand om egna beräkningar och medverka i energikartläggningar och livscykelanalyser. För mer än hälften av våra studerande är LIA inkörsporten till en fast anställning som energikonsult, energiingenjör eller liknande.

Under examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads energiprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och inneklimat.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
ELLER
Bygg och anläggning 2
ELLER
Praktisk ellära

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar. För att skriva provet behöver du en egen dator du kan ladda ner program på samt stabil uppkoppling till internet.

Matematik, en veckas kurs som avslutas med tentamen. Klarar du preparandkursen har du garanterad plats på utbildningen. Du kan endast delta på den här kursen om du saknar matematik 2 som betyg. Du anmäler ditt intresse till preparandkursen när du gör din ansökan och urval sker på samma sätt som till vanliga utbildningar, urvalsprovet.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att behöva flytta. Utbildningslokalerna kan vara hos KYH eller i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Det är alltså ingen distansutbildning. Ungefär 15 timmar i veckan är det klassrumsundervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning. Det är även krav på nätverksuppkoppling och webbkamera

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?