Energisimulering i IDA ICE YH-kurs | Distans

digital ritning/simulation av byggnad

Distanskurs | Energisimulering i IDA ICE

Att lagra överskottsenergi är en grundförutsättning för hållbar energiförbrukning. Den här kursen ger dig viktig kompetens för att Sverige ska kunna nå uppsatta energieffektiviseringsmål. Lär dig skapa simuleringstyper och utföra energisimuleringar, med hänsyn till klimat och närmiljö!

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov av energieffektivisering i IDA ICE

Kompetensbehovet inom energisimulering har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av digitala framsteg och den tydliga trenden för gröna bostäder med striktare krav på bättre energieffektivisering. Enligt fastighetsägare gäller det att ha låga utsläpp från förvaltning av fastigheter och alla byggnader ska vara energieffektiva samt ha låg energiförbrukning.

IDA ICE är en programvara för simulering av inomhusklimat och energiprestanda. Genom dynamiska simuleringar analyserar och optimerar IDA ICE olika byggnadskomponenter såsom fönster, väggar, tak och golv. Programmet övervakar och justerar byggnadens prestanda löpande och ser till att uppvärmning, kylning, ventilation och belysning fungerar som det ska. IDA ICE bidrar helt enkelt till en bättre, säkrare och mer hållbar inomhusmiljö!

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet som energiingenjör, energisamordnare, fastighetsingenjör eller motsvarande yrkesroll inom energi- eller fastighetsbranschen. Du kan även ha arbetat med energisimulering inom nybyggnation- eller ROT-projekt.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 12 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 30 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


kvinna arbetar i simuleringsprogram på dator

Om YH-kursen

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med simuleringstyper och resultatobjekt i IDA ICE. Du kommer att kunna använda versionshantering, resurs- och databasobjekt i syfte att arbeta mer effektivt. Du kommer även kunna skapa simuleringsmodeller och utföra olika typer av energisimuleringar för komfort, effekt och energi.

Genom att skapa digitala modeller får du insikter om hur olika designval påverkar energiförbrukningen. Du får verktyg att bidra till mer energieffektiva och hållbara byggnader.

Fler kunskaper

 • Förenklad och avancerad byggnadsgeometri
 • Fastighetstekniska förutsättningar, såsom köldbryggor, ventilation och luftläckage
 • Fönster, detaljerad fönstermodell (ISO 15099), solskydd och skuggande omgivning
 • Importtyper, standardiserade simuleringsvärden (BEN 2 och SWEBO) och modellbiblioteket (ESBO)
  • Yrkeserfarenhet från energi- eller fastighetsbranschen (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • Energisimulering i IDA ICE är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 12 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och du genomför interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 30 september 2024 – 20 december 2024

Vanliga frågor

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • För dig med utländska betyg krävs det att betygen är översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). När bedömningen är klar laddar du upp underlagen från UHR i din ansökan. Kom ihåg att vi behöver bevis på dina kunskaper i det svenska språket för att du ska få behörighet.

 • Din gamla gymnasieskola kan ha kvar dina betyg, annars kan du vända dig till din hemkommun. Om du tidigare har ansökt till en högskole- eller universitetsutbildning kan du ofta hitta dina betyg på antagning.se. Annars kan du vända dig till din stadsarkivet.

 • Ja, om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (ej sen anmälan) kan du komplettera din ansökan fram till den sista ansökningsdagen.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du behöver själv bifoga dem i din ansökan.

 • Ansökan till KYH sker via yh-antagning.se. Du ansöker genom att gå in på utbildningen du vill söka här på hemsidan och klickar på ansök-knappen. Därefter skapar du ett konto (eller loggar in om du redan har ett konto) i yh-antagning.se, väljer utbildning och laddar upp dina betygshandlingar. Se steg för steg här!

 • Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det innebär att det kan finnas ett fåtal platser kvar. Observera att utbildningar som är öppna sen anmälan stänger löpande. Vänta därför inte för länge med att skicka in en sen anmälan till utbildningen du är intresserad av att läsa.

  Ett eventuellt antagningsbesked kan ibland komma tätt inpå studiestart, om du är behörig till den sökta utbildningen. Var därför uppmärksam på mail och utskick från yh-antagning.se.

 • Ansökningsperioden till höstterminen är oftast öppen mellan februari och maj/juni. För vårterminen ligger ansökan öppen under hösten. Observera att våra YH-kurser har olika ansökningsperioder.

  Gå in på respektive utbildning eller gör en intresseanmälan för att hålla dig uppdaterad!

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

 • Se också Fastighetstekniker!

  Är du intresserad av energisimulering inom energi-, bygg- eller fastighetsbranschen, men saknar yrkeserfarenhet? Då kanske YH-programmet till Fastighetstekniker hållbar drift kan vara något för dig!

  två personer arbetar i fastighet

Upptäck mer från KYH