Byggproduktions­ledare - KYH
Utbildningar / Samhällsbyggnad /

Byggproduktions­ledare

Arbeta som operativ ledare inom framtidens innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

 • Spetskompetens inom byggnation
 • Utveckla ditt ledarskap
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
 • Det är många stora byggprojekt som är planerade i Sverige framöver, vilket gör att efterfrågan på byggproduktionsledare är stor.

 • Utbildningen innehåller flera kurser där du utvecklar dina ledaregenskaper och rustas med användbara verktyg inför din framtida yrkesroll.

 • Som byggproduktionsledare spenderar du både tid på kontor och ute på byggarbetsplatser där du kontrollerar kvalitetsmål, upprättar och åtgärdar planer.

Om utbildningen

Som byggproduktionsledare ansvarar du för driften av en arbetsplats och styr byggets alla aktörer så att de jobbar mot samma mål. Att kunna motivera sitt arbetslag, kommunicera och fatta väl övervägda beslut är en stor del av vad yrkesrollen innebär.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om nyproduktion, teknisk
utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom produktion såsom tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till byggprojekt. Du lär dig även om anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning. Utbildningen och yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad.

Det är stor brist på kompetenta byggproduktionsledare inom nyproduktion. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Hudiksvall
 • Katrineholm
 • Norrtälje
 • Östersund
 • Ronneby
 • 2 år
 • KYH Anywhere
 • 24 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
 • 100 % – 15h undervisning i veckan
 • Start HT21
 • 34 platser

Det här lär du dig

 • Hållbarhet och energieffektivisering

  Under utbildningen lär du dig om hållbarhet inom byggnadsprocessen, som exempelvis miljöklassificering, tekniska lösningar och vilka material som är bäst för att skapa energieffektiva byggnader.

 • Projekteringsmetodik

  Du lär dig att tolka tekniska beskrivningar för byggprojekt och hur man hanterar och tar fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och traditionella IT-verktyg.

 • Ledarskap

  Som byggproduktionsledare får du lära dig om organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning. Du lär dig även om projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback.

En dag på jobbet

En vanlig arbetsvecka inleds med ett möte tillsammans med arbetsplatsens alla aktörer för att gå igenom veckans utmaningar, följa upp tidsplanen och de risker som rör arbetsmiljön. Byggproduktionsledaren har en samordnande roll som innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Det kan handla om ekonomisk uppföljning och budgetering, hantera avvikelser, ordna med materialbeställningar, gå skyddsronder eller träffa beställaren för att diskutera hur projektet fortlöper. Även om en stor del av arbetet går ut på att planera är det viktigt att vara ödmjuk inför att saker inte alltid går enligt plan och kunna agera därefter.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Du lär dig om vanliga organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och
produktionsstyrning, medarbetarskap, projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback. Du får även förståelse om moderna byggföretags jämställdhets- och mångfaldsmål och kunna tillämpa ett inkluderande arbetssätt.

I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden: förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation, lagstiftning och övriga regelverk, hur projekteringen går till, vilka dokument som
innefattas i en bygghandling.

I den här kursen lär du dig att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt. Du får kunskap om projekteringsmetodik och lär dig hantera och ta fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och med traditionella verktyg som CAD och CIM.

I den här kursen lär du dig om fuktrisker vid byggnationer, fukttillstånd i material och luft, fuktmätning, fukttransport och uttorkning. Du kommer även lära dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning och en fuktplan samt kunskaper om konstruktivt fuktskydd,

Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Du får kunskaper och färdigheter i bland annat tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till byggprojekt. Du lär dig även om anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning.

Du lär dig om vad som styr val av konstruktion och övriga tekniska lösningar inom byggnader. Du lär dig om konstruktionsmaterialens betydelse för dimensioneringsregler, kunna analysera och bestämma
laster samt räkna fram dimensioner, redogöra för olika principer för stomstabilisering och brandskydd.

Här lär du dig om stadsplanering och markexploatering. Du lär dig om avtal och bestämmelser så som AMA, ABK09, AB04 och ABT06 utifrån yrkesrollen, samt entreprenad- och fastighetsjuridik. Du kommer även få färdigheter i att delta vid entreprenadbesiktning, förbesiktning, garantibesiktning samt
kunna åtgärda och upptäcka brister under byggperioden.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

I den här kursen lär du dig om el, värme/kyla, luft, sprinkler, data/tele, styr, brandlarm och larmsystem. Du lär dig att planera och styra installationsarbetet och genomföra en egenprovning, injustering,
samordnad provning, dokumentation och överlämnande.

Den här kursen handlar om tekniska lösningar och aktuell forskning för att bygga energieffektiva hus. Du ska även kunna tillämpa regelverk för nyproduktion. Du lär dig att identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem och bedöma en byggnads besparingspotential och energiförluster.

Här lär du dig om lagar och regler så som arbetsmiljölagstiftning, arbetsskyddsföreskrifter och regler inom husproduktion så som plan och bygglagen, plan och bygg förordningen och boverkets byggregler. Du får kunskap om arbetsmiljöansvar och ansvars-och
delegationsfördelning, kvalitets- och miljö arbete, kontrollansvar och APD-planer samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Kursen ger dig kunskap om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg, grundläggningsteknik, du lär dig även metoder att bygga över och under marknivå, terrängmodeller och ritningsläsning.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till.

I den sista kursen genomför du ett projekt utifrån studietidens kursen.
Du skriver självständigt ett förelagt projekt eller avgränsat delprojekt inom yrkesområdet.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c, 100 poäng
ELLER
Bygg och anläggning 2, 100 poäng

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via streamad undervisning. Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum och du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens på annan ort och under lektionerna kommunicerar ni via högtalare och mikrofon. Det är alltså ingen distansutbildning, utan du har ungefär 15 timmar klassrumsundervisning i veckan och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
  Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar