Samhällsbyggnad

Byggproduktionsledare

2 år | Eskilstuna | Gävle | Katrineholm | Norrtälje | Östersund | Ronneby

Är du intresserad av att bygga Sverige? Är du tekniskt intresserad, vill hålla ansvar och ha sociala utmaningar? Som byggproduktionsledare har du en avgörande roll inom byggsektorn. Teknikskiftet just nu är enormt, med nya material, produktionstekniker och lösningar för att bygga hus som förbrukar minimalt med energi. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Byggproduktionsledare är en högt ansvarstagande roll med en het, efterfrågad kompetens. Som byggproduktionsledare jobbar du mycket på plats under hela byggnationens process med en bred översikt och under utbildningen lär du dig om byggproduktion, ledarskap, hållbarhet och energieffektivisering.

Så här ser utbildningen ut

Den här utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att du behöver flytta. Välj mellan Eskilstuna, Norrtälje, Katrineholm, Gävle, Ronneby eller Östersund!
Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren alltså på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning

Det är ca. 15 timmar i veckan som det är undervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.

Under de två åren du studerar så är det hela 21 veckor LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under första året på KYH.

I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden och du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation.

Denna kurs ger dig kunskaper att kunna läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt.

Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt genom effektiv ledning och produktionsstyrning.

Den här kursen ger dig kunskap om stadsplanering och markexploatering, samt upphandling.

Kursen ger dig kunskap om hur du förstår din roll i processen och metoder för att fungera i sitt arbete.

Du lär dig här om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg och olika metoder att bygga över och under marknivå.

Här lär du dig om vad som styr val av konstruktion och de övriga tekniska delarna.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

Nedan ser du de kurser som du kommer att läsa under andra året på KYH.

Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

I den här kursen får du lära dig om el, värme/kyla, luft och olika larmsystem.

Här får du kunskaper om fuktteori och risker vid byggnationer.

Den här kursen ger dig kunskap om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion.

Den här kursen ger dig kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och regler.

Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till.

I examensarbetet gör du en självständig analys inom brancshrelaterat område

Antagning

Antagningen är öppen mellan 11 februari-17 maj. Om du ansöker efter sista datumet registreras du som sen ansökan och blir automatiskt placerad i reservlista. Urvalsprov sker mellan 20-30 maj. Läs mer om urvalsprov vid fliken bredvid.

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
ELLER
Bygg och anläggning 2

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter.
Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.