Byggnadsingenjör klimat och konstruktion YH-utbildning | Flera studieorter

Man befinner sig på byggarbetsplats, håller i ritning och kollar på sin telefon

Byggnadsingenjör | Utbildning via KYH Anywhere

Vill du medverka i byggprocessens olika delar, från idé till färdigställande? Bli Byggnadsingenjör inom klimat och konstruktion! Utbildningen passar dig som vill ansvara för framtidens hållbara och kvalitetssäkrade byggprocesser.

Studieort Göteborg, Malmö & Norrtälje
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 22 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Vad gör en byggnadsingenjör?

Byggnadsingenjörer arbetar i olika programvaror och skapar BIM-modeller med fokus på klimat och konstruktion. BIM står för Building Information Management, vilket är en virtuell modell av verkligheten som samlar och organiserar all information från byggnadens livscykel. Modellen visar samtliga faser och delar i byggprojektet under projektets gång.

Som byggingenjör har du en samordnade roll där dina arbetsuppgifter är att ansvara för att BIM-modellen hela tiden hålls uppdaterad, att regler och föreskrifter följs samt se till att projektet har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Eftersom BIM-modellen samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt kan man tidigt upptäcka krockar och missförstånd medan i en mer traditionell arbetsmetod upptäcks det oftast först under byggskedet.

Exempel på yrkestitlar

 • Byggnadsingenjör
 • BIM-samordnare
 • Byggprojektledare
 • Arbetsledare
Studieort Göteborg, Malmö & Norrtälje
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 400 poäng
LIA-praktik 22 veckor
Nästa start HT-24
Sista ansökningsdag 2 juni 2024
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


kvinna arbetar på surfplatta på byggplats

Under YH-utbildningen

Under utbildningen lär du dig om hållbar produktionsmetodik och planering av byggprojekt. Du får kunskap i byggnadsfysik, byggnadsteknik, konstruktion och materiallära.

Fler kunskaper

 • Namngivning, benämning och klassificering av objekt
 • Hållbara bygg- och installationstekniska lösningar
 • Värdering och tillämpning av konstruktionstekniska metoder och lösningar
 • Analys och tillämpning av modeller och ritningar i CAD och BIM

Framtidsutsikter

Det råder stor brist på byggnadsingenjörer. Enligt Arbetsförmedlingen och SCB har det i genomsnitt efterfrågats 1200 byggnadsingenjörer varje år de senaste fem åren, men det saknas tillräckligt många utbildade för att kunna matcha den starka efterfrågan på kompetens.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2
   ELLER
  • Matematik 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Byggnadsingenjör klimat och konstruktion är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Göteborg, Malmö eller Norrtälje.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar

 • Se också Anläggningsingenjör!

  Är rollen som ingenjör inom bygg något för dig? Anläggningsingenjör är en liknande utbildning på andra orter. Läs mer om rollen och hitta din närmsta studieort här!

  man i skjorta och bygghjälm befinner sig på arbetsplats och håller i en surfplatta