Anläggningsingenjör | Utbildning via KYH Anywhere

Vill du vara en viktig nyckelperson inom samhällsbyggnad? Bli Anläggningsingenjör inom infrastruktur, miljö och klimat! Utbildningen passar dig som vill kombinera teknik, problemlösning och projektledning i ditt arbete.
Ansökan stängd

Studieort Anywhere via Göteborg, Malmö, Piteå & Stockholm

Längd 2 år

YH-poäng 420 poäng

Studietakt Heltid

LIA-praktik 22 veckor

Nästa start Augusti 2024

Ansökan Öppnar i februari

Kostnadsfri CSN-berättigad

Intresseanmälan


Vad gör en Anläggningsingenjör?

Som anläggningsingenjör arbetar du med byggprojekt som ofta är riktat mot stora infrastruktursatsningar så som vägar, broar och järnvägar. Du har en samordnande roll med ansvar för att regler och föreskrifter följs och för att projektet har en minimal miljöpåverkan. Dessutom skapar du BIM-modeller med hjälp av olika programvaror och ser till att dessa alltid är uppdaterade.

BIM står för Building Information Management och är en virtuell modell av verkligheten, där all information från ett projekts livscykel samlas och organiseras. Fördelarna med BIM-modellen är att den samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt från arkitekter till installationskonsulter. På så vis kan man tidigt upptäcka krockar och missförstånd. I en mer traditionell arbetsmetod, där de olika aktörerna jobbar i separata ritningar och modeller, upptäcks dessa ofta istället först under byggskedet.

Ansökan stängd

Studieort Anywhere via Göteborg, Malmö, Piteå & Stockholm

Längd 2 år

YH-poäng 420 poäng

Studietakt Heltid

LIA-praktik 22 veckor

Nästa start Augusti 2024

Ansökan Öppnar i februari

Kostnadsfri CSN-berättigad

Intresseanmälan


Under YH-utbildningen

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om informationshantering, verktyg och programvaror för digital produktion i CAD och BIM. Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar samt hur du kvalitetssäkrar byggprocessens skeden.

Exempel på yrkestitlar

  • Anläggningsingenjör infrastruktur, miljö och klimat
  • Anläggningsingenjör BIM
  • Anläggningskonstruktör BIM
  • Anläggningsprojektör BIM
  • BIM-ansvarig anläggning
  • BIM-samordnare anläggning

Framtidsutsikter

Både privata och offentliga upphandlare ställer allt högre krav på BIM och 3D-modeller, för ett mer effektiviserat arbetsflöde och egenkontroller genom hela byggprocessen.

SCB och Arbetsförmedlingen indikerar att anläggningsingenjör är en svårrekryterad roll med hög efterfrågan, särskilt med tanke på att de lägger grunden för BIM och digitala modeller som hela byggprocessen ska kunna tillämpa.

Med digitaliseringen som drivkraft har yrkesrollen därmed en starkare efterfrågan. För att anläggningsbranschen ska kunna nå målen inom hållbar utveckling behövs fler kompetenta anläggningsingenjörer.

Mer om utbildningen

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2 eller Matematik 2

Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

Anläggningsingenjör – infrastruktur, miljö och klimat är en Anywhere-utbildning. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Göteborg, Malmö, Piteå och Stockholm. Att studera via KYH Anywhere innebär platsbunden undervisning på din valda ort.

Så fungerar det:

KYH Anywhere är ett modernt utbildningsupplägg som innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Utbildningen är platsbunden till respektive studieort och funkar så att du sitter tillsammans med andra studerande på din valda studieort. Föreläsaren sänder undervisningen live via länk till alla orter samtidigt. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

Under den här utbildningen kommer du ha föreläsningar ca två dagar i veckan på plats i lokalen.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Frågor om ansökan, antagning eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet.

Upptäck mer från KYH

 

 

Möt vår blivande byggproduktionsledare Kristoffer
28 november, 2023 Intervju

Möt vår blivande byggproduktionsledare Kristoffer

Kristoffer svarar på tre snabba frågor om Byggproduktionsledare ROT!

NYHET! KYH x Congrid - gynnar dig som studerar inom bygg
8 november, 2023 Nyhet

NYHET! KYH x Congrid - gynnar dig som studerar inom bygg

KYH inleder ett nytt samarbete med Congrid. Du som studerar inom samhällsbyggnad på KYH Göteborg får nu tillgång till plattformen...

Här är årets YH-kurser inom bygg!
23 oktober, 2023 Nyhet

Här är årets YH-kurser inom bygg!

YH-kurser kan hjälpa dig att ta ditt yrkesliv till nästa nivå. Ta del av årets YH-kurser och håll dig uppdaterad på en snabbrörlig arbetsmarknad!

Vanliga frågor