Anläggningsingenjör utbildning via KYH Anywhere Göteborg

Vill du vara en viktig nyckelperson inom samhällsbyggnad? Bli Anläggningsingenjör inom infrastruktur, miljö och klimat! Den här utbildningen går via KYH Anywhere. Du kan välja mellan Anywhere-orterna: Stockholm, Göteborg, Malmö och Piteå. Att studera via Anywhere innebär en platsbunden undervisning på din valda ort med lärare på livelänk. 

Vad gör en Anläggningsingenjör?

Som Anläggningsingenjör arbetar du med flera olika programvaror och skapar BIM-modeller. BIM står för ”Building Information Management” och är en virtuell modell av verkligheten, där all information från ett projekts livscykel samlas och organiseras. Du som Anläggningsingenjör tar ansvar för att regler och föreskrifter följs och för att projektet har en minimal miljöpåverkan.

Som Anläggningsingenjör arbetar du ofta med byggprojekt som är riktat mot stora infrastruktursatsningar såsom vägar, broar och järnvägar. Du kommer ha en samordnande roll och ansvarar för att modellen alltid hålls uppdaterad, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Fördelarna med BIM-modellen är att den samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt från arkitekter till installationskonsulter. På så vis kan man tidigt upptäcka krockar och missförstånd. I en mer traditionell arbetsmetod, där de olika aktörerna jobbar i separata ritningar och modeller, upptäcks dessa ofta istället först under byggskedet.

Under utbildningen

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om informationshantering, verktyg och programvaror för digital produktion i CAD och BIM.

Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar samt hur du kvalitetssäkrar byggprocessens skeden. Utbildningen passar dig som vill kombinera teknik, problemlösning och projektledning.

Ansökan stängd

Studieort Anywhere via Stockholm, Göteborg, Malmö & Piteå

Studietid Dagtid

YH-poäng 420 / 2 år

Studietakt Heltid

Startdatum HT-24

Antal LIA-veckor 22

Kostnadsfri CSN-berättigad

Lämna intresseanmälan


Framtid och kompetensbehov

Både privata och offentliga upphandlare ställer en allt högre kravställning på BIM och 3D-modeller, mot ett mer effektiviserat arbetsflöde och egenkontroller genom hela byggprocessen för anläggning. Enligt data från SCB och Arbetsförmedlingen indikerar Anläggningsingenjörer att vara en svårrekryterad roll av hög efterfrågan och har en särskilt viktig roll mot att lägga grunden av BIM och digitala modeller som hela byggprocessen ska kunna tillämpa. Med digitaliseringen som drivkraft har yrkesrollen en förhöjd kravställning och starkare kompetensefterfrågan och för att anläggningsbranschen ska kunna nå målen inom hållbar utveckling är att möta branschens behov på digitalisering, innovation och ny digital teknik behövs fler kompetenta anläggningsingenjörer.


Exempel på yrkestitlar förutom Anläggningsingenjör:

 • Anläggningsingenjör BIM
 • Anläggningskonstruktör BIM
 • Anläggningsprojektör BIM
 • BIM-ansvarig Anläggning
 • BIM-samordnare Anläggning
En vecka motsvarar 5 yhp

Mer information och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Bygg och anläggning 2
  ELLER
 • Matematik 2

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens eller göra ett kostnadsfritt behörighetstest.

För dina studier behöver du en bärbar dator. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på.

 • Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator med 8 Gb internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11.
 • Vi rekommenderar ej Mac-datorer för denna utbildning.

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Under uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur.

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Läs gärna mer om det på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Hanna Månsson, frågor om ansökan, antagning eller behörighet besvaras av Antagningsenheten.

Våra partnerföretag och föreläsare

logo bravida
skanska logo
aktea energy logo
byggmästareföreningen logo
bergman höök logo
västsvenska miljökonsult logo
hifab logo

Vanliga frågor