Anläggningsingenjör infrastruktur, miljö och klimat YH-utbildning | Flera studieorter

man i skjorta och bygghjälm befinner sig på arbetsplats och håller i en surfplatta

Anläggningsingenjör | Utbildning via KYH Anywhere

Vill du vara en viktig nyckelperson inom samhällsbyggnad? Bli Anläggningsingenjör inom infrastruktur, miljö och klimat! Utbildningen passar dig som vill kombinera teknik, problemlösning och projektledning i ditt arbete.

Studieort Göteborg, Malmö, Piteå & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 22 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en anläggningsingenjör?

Som anläggningsingenjör arbetar du med byggprojekt som ofta är riktat mot stora infrastruktursatsningar så som vägar, broar och järnvägar. Du har en samordnande roll med ansvar för att regler och föreskrifter följs och för att projektet har en minimal miljöpåverkan. Dessutom skapar du BIM-modeller med hjälp av olika programvaror och ser till att dessa alltid är uppdaterade.

BIM står för Building Information Management och är en virtuell modell av verkligheten, där all information från ett projekts livscykel samlas och organiseras. Fördelarna med BIM-modellen är att den samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i ett projekt från arkitekter till installationskonsulter. På så vis kan man tidigt upptäcka krockar och missförstånd. I en mer traditionell arbetsmetod, där de olika aktörerna jobbar i separata ritningar och modeller, upptäcks dessa ofta istället först under byggskedet.

Exempel på yrkestitlar

 • Anläggningsingenjör infrastruktur, miljö och klimat
 • Anläggningsingenjör BIM
 • Anläggningskonstruktör BIM
 • Anläggningsprojektör BIM
 • BIM-ansvarig anläggning
 • BIM-samordnare anläggning
Studieort Göteborg, Malmö, Piteå & Stockholm
Studieform KYH Anywhere
Längd 2 år
Studietakt Heltid
YH-poäng 420 poäng
LIA-praktik 22 veckor
Nästa start HT-24
Öppen för sen anmälan

Kostnadsfri CSN-berättigad


glad kvinna i reflexjacka

Under YH-utbildningen

Du får kunskaper om informationshantering, verktyg och programvaror för digital produktion i CAD och BIM. Du lär dig även om hållbara bygg- och installationstekniska lösningar samt att kvalitetssäkra byggprocessens skeden.

Fler kunskaper

 • Värdera och tillämpa konstruktionstekniska metoder och lösningar
 • Modellera och projektera i digitala system
 • Kvalitetssäkra modeller
 • Implementera BIM mot affärsnytta och utveckling av hela värdekedjan

Framtidsutsikter

Både privata och offentliga upphandlare ställer allt högre krav på BIM och 3D-modeller för ett mer effektiviserat arbetsflöde genom hela byggprocessen. Med digitaliseringen som drivkraft har yrkesrollen en starkare efterfrågan. Även SCB och Arbetsförmedlingen indikerar att anläggningsingenjör är en svårrekryterad roll med hög efterfrågan.

Mer om utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Bygg och anläggning 2
   ELLER
  • Matematik 2

   

  Saknar du något behörighetskrav? Ingen fara, det finns flera sätt att bli behörig till en YH-utbildning på KYH. Läs mer om behörighet!

 • Anläggningsingenjör infrastruktur, miljö och klimat är en YH-utbildning som ingår i vår studieform ”KYH Anywhere”. Det innebär att klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar tillsammans på olika orter, och utbildaren undervisar via länk. Detta är en heltidsutbildning på 2 år som du kan välja att läsa på plats i Göteborg, Malmö, Piteå eller Stockholm.

  Hur är studierna upplagda med KYH Anywhere?

  KYH Anywhere innebär att en och samma utbildning går på flera orter samtidigt. Klassen är uppdelad i mindre grupper som studerar på plats hos olika lärcentrum, och utbildaren håller i lektioner via länk – direkt uppkopplat till respektive klassrum. På så vis får du även klasskamrater som sitter utspridda runt om i landet.

  Du har schemalagda lektionstillfällen på plats cirka två halvdagar i veckan. Dessa tillfällen ägnas åt interaktiva lektioner tillsammans med din studiegrupp (som deltar på plats) och utbildaren (som deltar via länk).

  Inför varje lektionstillfälle behöver du studera och förbereda dig genom att titta på förinspelat material, göra instuderingsfrågor eller liknande. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studietiden.

  Läs mer om studieformen KYH Anywhere här!

Vanliga frågor

 • KYH Anywhere är en studieform som innebär platsbunden utbildning på fler (och ofta mindre) orter. YH-utbildning nära dig, helt enkelt.

  Utbildningar som läses enligt studieformen KYH Anywhere har mindre studiegrupper som sitter utspridda på olika orter i landet. Tillsammans med din grupp studerar du på din ort och tar del av livesänd undervisning i realtid. På så sätt kan du utbilda dig till ditt drömyrke på en ort nära dig, utan att behöva flytta. Läs mer om KYH Anywhere.

 • KYH Anywhere är platsbundna utbildningar där du som student är på plats, medan läraren sitter på distans. Som Anywhere-student sitter du i klassrum tillsammans med en mindre studiegrupp och tar del av undervisningen via länk. KYH samarbetar med kommunala lärcentrum som erbjuder lokaler för studier.

  På distansutbildningar sker all undervisning på distans, så då kan du studera på valfri plats.

 • Ja, alla våra lokaler har personal på plats där vi har undervisning. Läs mer om våra studieorter!

 • Flipped classroom är en undervisningsform som vi tillämpar i alla våra studieformer. Det innebär att du som studerande går igenom förinspelat material eller instuderingsfrågor innan du har lärarledda lektioner. På så sätt blir du mer förberedd på ämnet inför lektionstillfället och den lärarledda undervisningstiden kan då användas till fördjupande förklaringar, handledning och fler praktiska moment.

 • Du väljer studieort när du ansöker till en KYH Anywhere-utbildning. Om du blir antagen så får du orten som du själv har valt.

 • Utbildningarna som ingår i konceptet KYH Anywhere är platsbundna, vilket innebär att du behöver kunna ta dig till studieorten när det är lärarledd undervisning. Vi kan dock inte hindra någon att delta online, men det kan förekomma moment där du måste vara på plats. Om du inte studerar på orten kan vi inte heller hjälpa till med företagskontakter, studiebesök eller LIA (praktik).

  Anledningen till att KYH Anywhere är platsbundna utbildningar med utvalda studieorter är för att det lokala arbetslivet på dessa orter har en stor efterfrågan av yrkesrollen.

 • Nej, ingen undervisning spelas in och läggs upp i efterhand. Det innebär att du som studerande på en KYH Anywhere-utbildning behöver närvara på alla lektionstillfällen i realtid. Däremot kommer det att finnas visst förinspelat material som du kan ta del av under hela studietiden, eftersom vi tillämpar Flipped classroom.

Kontakt

Frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om ansökan, antagning eller behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar

 • Se också Byggnadsingenjör!

  Kan rollen som ingenjör inom bygg vara något för dig? Se också rollen som Byggnadsingenjör! En liknande utbildning på andra orter. Läs mer om rollen och hitta din närmsta studieort här.

  Man befinner sig på byggarbetsplats, håller i ritning och kollar på sin telefon