Affärsutveckling Digital handel - Logistik - KYH
Utbildningar / Ekonomi /

Affärsutveckling
Digital handel – Logistik

Vägled företag i e-handelsprocesser och utveckla optimerade digitala infrastrukturer.

 • Utveckla din analytiska förmåga
 • Bred kompetens inom e-handel
 • Arbeta både självständigt och i team
 • Som affärsutvecklare behöver du kunna tänka utanför boxen och alltid ligga steget före, och får därför möjlighet att stärka din analytiska förmåga i flera av utbildningens kurser.

 • Du får bred kompetens inom marknadsföring och försäljning med hjälp av IT-verktyg inom Google.

 • Du varvar din tid med att arbeta självständigt och att utvecklas tillsammans med andra i produktiva team.

Om utbildningen

Som affärsutvecklare inom digital handel fungerar du som en förmedlande länk mellan e-handelsprocessens olika delar, såsom marknad, analys och logistik, och arbetar med att stärka den digitala positionen. Det är viktigt att du har samordnande egenskaper då du blir spindeln i nätet och arbetar med att ständigt ta fram optimerande utvecklingsförslag. Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om affärsekonomi, e-handel, omvärldsanalys och marknadsföring.

E-handeln har bara funnits under ett tiotal år och är den absolut starkast växande försäljningskanalen, vilket innebär att även arbetsmarknaden för denna typ yrkesroll växer i samma takt. Traditionella logistiker är oftast inte utbildade inom e-handelns komplexa förutsättningar och företag har svårt att hitta rätt kompetens. Du har nära kontakt med branschen under hela utbildningen, då du möter yrkesverksamma representanter från en rad olika intressanta företag. Våra alumner arbetar bland annat på företag som InRiver, eValent och Invoice Group.

 • Stockholm
 • 2 år
 • 28 veckor LIA/praktik
 • CSN-berättigad
Vad värdesätter du mest med utbildningen?– Konsulterna, definitivt. Jag märker hur engagerade de är i sitt ämne och det väcker glöd i oss studerande att vilja lära oss ännu mer. Det känns som att konsulterna lär oss vad som är aktuellt samt vad det finns för utvecklingsmöjligheter i branschen
Benjamin studerar Affärsutvecklare digital handel i Stockholm
Läs hela intervjun

Det här lär du dig

 • Försäljning

  Under utbildningen vässar du dina kunskaper inom försäljning och lär dig att identifiera, skapa, presentera och implementera lämpliga strategier för en kostnadseffektiv och intäktsorienterad försäljning.

 • Omvärldsanalys och marknadsföring

  Du lär dig att kartlägga och strukturera ett företags omvärld för att på så sätt kunna välja relevanta kommunikations- och marknadsföringsstrategier utifrån målgrupp och affärsnytta.

 • E-handel

  Du får fördjupa dina kunskaper i att driva affärsverksamhet inom e-handel och lär dig hur du kravställer ett företags digitala kommunikationsinfrastruktur, logistik och innovationsprocess.

Saknar du behörighet?

Du kan bli antagen ändå! Du kan söka utbildningen genom reell kompetens. Läs mer under “Behörighet.”

Kurser

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs ger kunskap om vad som krävs för att driva affärsverksamhet inom e-handel lokalt, nationellt och globalt. Förståelse för de juridiska aspekter som kan vara av betydelse ur ett e-handelsperspektiv ges. Under kursens gång tas det även upp olika tekniska system som krävs för att driva en e-handelsbutik.

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för företagsekonomi och villkor för företagande. Under kursen får du studera affärsmodeller, bolagsformer, kalkylering, budget, bokföring och redovisning med fokus på digital handel. kursen ger även förståelse för Google Analytics och hur aktiviteten på hemsidan kan mätas i pengar.

Affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling är exempel på vad denna kurs tar upp. Kursen går igenom modeller, metoder och processer inom företagande så att du efter kursen kan utföra grundläggande analys av e-handelsverksamheters sälj- och marknadsarbete.

Kursen ger kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer. Målet med kursen är att ge en god insyn i hur du sedan i arbetslivet skapar de rätta förutsättningarna för en kostnadseffektiv och intäktsorienterad försäljning.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om omvärldsanalys och digital marknadsföring och hur de används för kundkommunikation och affärsskapande. Du kommer efter denna kurs kunna visa grundläggande förmåga att identifiera målgrupper och anpassa erbjudande, marknadsföringsstrategier och aktiviteter för digitala kanaler och sociala medier på ett övertygande sätt.

Kursen går igenom hur man kravställer ett företags digitala kommunikation infrastruktur, logistik och innovationsprocess. Den går även igenom hur du operativt ska kunna konceptutveckla e-handel.

Som namnet beskrivet det så får du i denna kurs kunskaper om returhantering, tull och frakt. Regler för tull och moms samt leverans- och fraktvillkor gås igenom. Kursen ger även kunskaper om farligt gods och hur det ska hanteras samt vilka fraktalternativ som finns och klassificeringar beroende på vägtransport eller flygtransport. Du får även kunskaper om hållbarhet inom logistik.

Första LIA-perioden och nu ska alla de kunskaper och färdigheter som inhämtats i de tidigare kurser ge en fördjupad förståelse genom praktik. Kursen syftar till att utveckla grundläggande yrkespraktiska kunskaper och nya kunskaper för arbetet med affärsutveckling inom digital handel. LIA-kursen ska ge nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt, inom affärsutvecklings- och/eller försäljning och/eller kundvård inom digital handel.

Andra LIA-perioden är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Precis som i LIA 1 ska du självständigt kunna ingå i team eller projekt, inom affärsutvecklings- och/eller sälj- och/eller marknadsföringsprojekt inom digital handel. Efter kursen är har du den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa sig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Examensarbetet är det sista du gör i utbildningen och här ska alla de kunskaper du fått från utbildningen omsättas i en arbete. Examensarbetet presenteras sedan både muntligt och skriftligt för skolan, klasskamrater samt ledningsgrupps deltagare för utbildningen. Efter avklarad kurs ska du ha den kompetens som behövs för att vara anställningsbar inom branschen.

Du ansöker genom "Ansök utbildningen nu!"-knappen. Du kommer då till vårt antagningssystem där du behöver fylla i dina uppgifter, bifoga ditt gymnasiebetyg och eventuellt CV - därefter gör du din ansökan. Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov, läs mer under fliken "urval".

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
Engelska B / Engelska 6

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Under våren kommer du bli kallad till ett urvalsprov. Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

 • Har du ofullständiga betyg men erfarenhet? Kontakta antagningen för bedömning av reell kompetens.

Vad behöver du för dina studier?

 • Dator

  Du behöver en bärbar dator för dina studier. Surfplatta eller mobiltelefon räcker inte utan du behöver en riktig dator som du kan installera Windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studenter. Vi rekommenderar ej Mac datorer för denna utbildning.

 • Kurslitteratur

  Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

 • Särskilda behov

  Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Gå tilllbaka till alla våra utbildningar
Vill du kontakta någon av oss på KYH?