Affärsutvecklare digital handel - logistik - KYH
Ekonomi

Affärsutvecklare digital handel – logistik

2 år | Stockholm

Har du erfarenhet av att vara spindeln i nätet och tycker om att ha hand om flera olika bitar samtidigt som du ständigt söker utvecklingsmöjligheter för ditt arbete? En Affärsutvecklare digital handel mot logistik måste kunna vara en samordnare som gillar utveckling och optimering. I jobbet som e-handelsutvecklare jobbar du som en förmedlande länk mellan e-handelsprocessens olika delar, exempel på detta är försäljning, marknad, analys, logistik och ekonomi. Du blir helt enkelt spindeln i nätet och jobbar med att stärka den digitala positionen och att ta fram utvecklingsförslag. En e-handelsutvecklare mot logistik arbetar med att utveckla företagets digitala infrastruktur. Eftersom e-handel bara funnits under drygt tiotalet år och är den starkast växande försäljningskanalen så växer också arbetsmarknaden för denna yrkesroll. Preliminär start 2020.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Genom hela utbildningen kommer du att ha en nära kontakt med branschen då vi b. la. tar in experter som jobbar i branschen som utbildare i de olika kurserna.

Andra året består dels av 28 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

Kurser

Nedan ser du de kurser som du kommer läsa under första året på utbildningen.

Kursens syfte är att du ska få insikt i, och kunna beskriva, processer i en grupps utveckling samt få förutsättningar för att kunna reflektera över din egna roll som gruppmedlem. Kursen ska vara en introduktion till vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen. Branschföretag kommer att bli inbjudna för att komma och informera klassen om branschen och arbetsrollen.

Denna kurs ger kunskap om vad som krävs för att driva affärsverksamhet inom e-handel lokalt, nationellt och globalt. Förståelse för de juridiska aspekter som kan vara av betydelse ur ett e-handelsperspektiv ges. Under kursens gång tas det även upp olika tekniska system som krävs för att driva en e-handelsbutik.

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för företagsekonomi och villkor för företagande. Under kursen får du studera affärsmodeller, bolagsformer, kalkylering, budget, bokföring och redovisning med fokus på digital handel. kursen ger även förståelse för Google Analytics och hur aktiviteten på hemsidan kan mätas i pengar.

Affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling är exempel på vad denna kurs tar upp. Kursen går igenom modeller, metoder och processer inom företagande så att du efter kursen kan utföra grundläggande analys av e-handelsverksamheters sälj- och marknadsarbete.

Kursen ger kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer. Målet med kursen är att ge en god insyn i hur du sedan i arbetslivet skapar de rätta förutsättningarna för en kostnadseffektiv och intäktsorienterad försäljning.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om omvärldsanalys och digital marknadsföring och hur de används för kundkommunikation och affärsskapande. Du kommer efter denna kurs kunna visa grundläggande förmåga att identifiera målgrupper och anpassa erbjudande, marknadsföringsstrategier och aktiviteter för digitala kanaler och sociala medier på ett övertygande sätt.

Kursen går igenom hur man kravställer ett företags digitala kommunikation infrastruktur, logistik och innovationsprocess. Den går även igenom hur du operativt ska kunna konceptutveckla e-handel.

Nedan ser du de kurser som du kommer läsa under andra året på utbildningen.

Som namnet beskrivet det så får du i denna kurs kunskaper om returhantering, tull och frakt. Regler för tull och moms samt leverans- och fraktvillkor gås igenom. Kursen ger även kunskaper om farligt gods och hur det ska hanteras samt vilka fraktalternativ som finns och klassificeringar beroende på vägtransport eller flygtransport. Du får även kunskaper om hållbarhet inom logistik.

Första LIA-perioden och nu ska alla de kunskaper och färdigheter som inhämtats i de tidigare kurser ge en fördjupad förståelse genom praktik. Kursen syftar till att utveckla grundläggande yrkespraktiska kunskaper och nya kunskaper för arbetet med affärsutveckling inom digital handel. LIA-kursen ska ge nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt, inom affärsutvecklings- och/eller försäljning och/eller kundvård inom digital handel.

Andra LIA-perioden är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Precis som i LIA 1 ska du självständigt kunna ingå i team eller projekt, inom affärsutvecklings- och/eller sälj- och/eller marknadsföringsprojekt inom digital handel. Efter kursen är har du den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa sig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Examensarbetet är det sista du gör i utbildningen och här ska alla de kunskaper du fått från utbildningen omsättas i en arbete. Examensarbetet presenteras sedan både muntligt och skriftligt för skolan, klasskamrater samt ledningsgrupps deltagare för utbildningen. Efter avklarad kurs ska du ha den kompetens som behövs för att vara anställningsbar inom branschen.

Antagning

Preliminär start 2020

För att bli antagen till den här utbildningen behöver du gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

Matematik B / Matematik 2a, 2b eller 2c
Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
Engelska B / Engelska 6

Saknar du något behörighetskrav?
Vi kollar inte bara på ditt gymnasiebetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. När du ansöker fyller du i “reell kompetens” med en motivering, samt bifogar CV och andra intyg eller utbildningar som vi kan göra bedömning på.

Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Läs mer under fliken preparandkurs.

Provet innehåller svenska, matematik och analysförmåga och genomförs under en timme. Provet avgör din urvalspoäng. Skriver du inte provet får du 0 poäng, och minskar därmed chanserna att bli antagen. Provet är skapat så att ditt resultat blir detsamma oberoende av vem som rättar.

Denna utbildning erbjuder inga preparandkurser

Vad behöver du för dina studier?

Dator

För studier hos oss på KYH behöver du en bärbar PC eller Mac. Vi rekommenderar inte Chromebook eller liknande.

Kurslitteratur

Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och onlinematerial. Uppskattningsvis är det cirka 2000 kr per termin.
Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande.

Särskilda behov

Vi hjälper dig så klart om du har särskilda behov som behöver stöd. Förbered din dokumentation och intyg inför utbildningsstart så att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.