3D-CAD markarbete och anläggning YH-kurs | Distans

Kvinna som befinner sig på en byggarbetsplats och arbetar på en dator

Distanskurs i 3D-CAD inom markarbete och anläggning

Vill du kompetensutvecklas i det digitala arbetet med mark- och anläggningsarbete? Då är den här kursen rätt för dig! Få fördjupad kunskap om CAD-hantering inom mark och anläggning.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 10 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 25 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Branschens kompetensbehov inom 3D-CAD

Nya CAD-verktyg har effektiviserat hela processen för beredning och överlämning av data. 3D-geometri kan bära mycket data och öppnar upp för mer intelligenta, säkra och betydligt mycket mer omfattande projektmodeller. Därmed finns det ett stort kompetensbehov inom 3D-CAD för markarbete och anläggning. CAD-system bidrar till att hela byggprocessen kan bli mer kostnadseffektiv och energibesparande.

Med utökad digital kompetens skapas bättre förutsättningar för att kunna planera framåt, identifiera framtida problem, testa idéer proaktivt och minska avfall.

Bristen på personal med rätt kompetens riskerar att försena digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, vilket också innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder.

Kursen riktar sig till mätningstekniker, mätningsingenjörer och projektörer med yrkeserfarenhet.

Studieort Distans
Studieform KYH Skills
Längd 10 veckor
Studietakt Halvtid
YH-poäng 25 poäng
Nästa start 30 september 2024
Öppen för ansökan

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd


Man arbetar med CAD vid husvägg på byggarbetsplats

Om YH-kursen

Under kursen lär du dig hantera ritningar, mätdata, koordinatfiler, metoder och tekniska beskrivningar genom verktygen AutoCAD Civil 3D och SBG GEO. Detta för att kunna bearbeta ritningar och 3D-modeller i CAD, exempelvis för vägar och terrängmodeller.

Fler kunskaper

 • Tillämpning av CAD-system
 • Bearbetning, analys och dimensionering av 3D-modeller
 • Koordinatfilsredigering
 • Volymberäkningar och skärning av ytor
 • Generera handlingar och mängdavtagning i CAD
 • För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du behöver även ha yrkeserfarenhet enligt nedan:

  • Yrkeserfarenhet som mätningstekniker, mätningsingenjör, projektör eller liknande yrkesroll inom bygg- och anläggningsbranschen (1 år, heltid)

  Behörighetskraven finns till för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

 • 3D-CAD markarbete och anläggning är en YH-kurs som ingår i vår studieform ”KYH Skills”. Det innebär att du läser kursen på distans och halvfart under 10 veckor, vilket gör det möjligt för dig att kombinera dina studier med jobb.

  All undervisning sker digitalt och varje vecka genomför du interaktiva lektioner i helklass över nätet. Via vår digitala lärplattform Omniway har du tillgång till inspelat material, studiehandledning och chattforum under hela studieperioden.

  Läs mer om studieformen KYH Skills här!

 • 30 september 2024 – 6 december 2024

Vanliga frågor

 • Ja, för dina studier behöver du en bärbar dator. Vi rekommenderar en högst 2-3 år gammal dator (PC) med 8 GB internminne och operativsystemet Windows 10 eller 11. En surfplatta eller mobiltelefon räcker inte, utan du behöver en riktig dator som du kan installera windowsbaserad programvara på. Vi rekommenderar därför inte Mac-datorer.

 • Vid uppstarten på utbildningen får du tillgång till listan för kurslitteratur. Under utbildningen behöver du bekosta din egen kurslitteratur och eventuellt onlinematerial, vilket kan handla om cirka 2000 kronor per termin. Du kommer också behöva personligt material som pennor, anteckningsblock, miniräknare och liknande. Större delen av programvaran som används i utbildningen är dock kostnadsfri för studenter.

 • Ja, vi erbjuder särskilt stöd för dig som är i behov av det. Ta kontakt med din utbildningsledare när du har blivit antagen för att boka ett möte om hur du kan få hjälp. Läs mer om studiestöd.

 • När du ska skicka in en ansökan till KYH behöver du ladda upp dina betygshandlingar i pdf-format, alternativt .jpeg.

  Filformat som inte fungerar är .html .txt, och format som hör till Mac-datorer. Vi accepterar inte heller betygsdokument i formatet .docx.

 • Det är viktigt att din ansökan är komplett med de handlingar (dokument) som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara en skannad eller fotad version av originalet. Läs mer om ansökan.

Kontakt

Frågor om kursen? Kontakta Hanna Månsson.
Vid frågor om ansökan, antagning och behörighet, kontakta vår antagningsenhet.

Relaterade artiklar

 • Se också Mätningsingenjör!

  Är du intresserad av mätteknik inom bygg- och anläggningsbranschen, men saknar yrkeserfarenhet? Då kanske YH-programmet till Mätningsingenjör kan vara något för dig!

  kvinna arbetar med mätning på byggarbetsplats