Reell kompetens - KYH

Reell kompetens

Vad är reell kompetens?

Ska jag söka på reell kompetens?

Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men på annat sätt, genom yrkeslivserfarenhet, anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning och så vidare.

En bedömning av reell kompetens handlar inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter.

För dig som hoppade av gymnasiet, eller saknar en särskild gymnasiekurs, inte har motsvarande svensk kurs men annan utbildning utomlands?

Kolla om du har de betyg som krävs från gymnasiet, du hittar kraven på respektive utbildning. Saknar du en kurs eller gymnasieexamen? Då bör du söka in på reell kompetens.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Här är några exempel på hur vi arbetar och bedömer din reella kompetens

Då kollar vi på helheten och längden av ditt arbetsliv. Skicka in ett CV där du beskriver hur länge och med vad du arbetat med.

Då kan du exempelvis söka på reell kompetens ifall du varit butikschef, eller egenföretagare där man hanterat inköp, beräknat vinst, moms, omsättning och priskalkylering. 

Då kan du exempelvis söka på reell kompetens ifall du varit egenföretagare där du har hanterat löner, ekonomi, budgetering.

Då kan du exempelvis söka på reell kompetens ifall du arbetat på en arbetsplats med koncernspråket engelska i tal och skrift.

Då du exempelvis söka på reell kompetens ifall du arbetat inom byggnadsbranschen som plattsättare, snickare, elektriker etc.

Då kan du exempelvis söka på reell kompetens ifall du hobbyprogrammerat inom C#, Java eller motsvarande OOP-språk. För en IoT-utbildning kanske du har programmerat med Arduino, C, assembler eller motsvarande.