×
 

Vad kan vi använda dina personuppgifter till?


De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Huvudmannen, KYH AB i detta fall är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte i Västra Finnbodavägen 4, Stockholm.


Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

KYH AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är från och med i maj 2018 i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan kontakta oss här för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

Cookiepolicy

Användning av cookies

Vi använder cookies för att mäta trafiken och få statistik
för att kunna vidareutveckla vår webbsida. Syftet är att
kunna optimera användarupplevelsen och individanpassa
marknadsföringen. Informationen som samlas in är
anonym.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som samlar in information om ditt besök på en webbsida och lagras i din webbläsare. Till exempel kan cookies göra så att laddningstiden av en
webbsida förkortas om du har besökt den tidigare. Du kan välja att tillåta eller neka att vi använder cookies när d besöker vår webbsida. Du kan även radera cookies i
efterhand som sparats i din webbläsare.

Olika typer av cookies

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras under en längre period för att webbsidan ska kunna anpassas utifrån individen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Sessionscookies lagras temporärt på en dator när du besöker en webbsida. Dessa försvinner när du stänger ned din webbläsare.


För att kunna skräddarsy marknadsföring och föra
webbstatistik använder vi oss även av tredjepartscookies
som delas med tredjeparter så som Facebook och Google.

Sociala media-policy

KYH använder sociala medier för att sprida information, nyheter och material om vår verksamhet och utbildningar.

KYHs policy är att vi vill vara med och bidra till en trygg miljö online och vi vill därmed att våra flöden ska vara säkra, konstruktiva och aktuella. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, bryter mot dataskyddsförordningen GDPR eller på något annat sätt är brottsligt eller inte i linje med vår verksamhets värdegrund.

KYHs officiella konton finns på

Om en person upprepade gånger bryter mot denna policy kommer den att stängas av från sidan och eventuellt innehåll postat av berörd kommer att tas bort.