Från hav till kran – här är yrkesrollen som behövs för att säkra rent vatten i framtiden

Den 22 mars firas internationella vattendagen – ett tillfälle att reflektera över betydelsen av rent och tillgängligt vatten för människors hälsa och samhällets funktion. I ett land som Sverige kan det vara lätt att ta vatten för givet, men tillgång till rent och färskt vatten är ingen självklarhet. Det kräver en solid infrastruktur som möjliggörs av kompetenta yrkespersoner, såsom VA-projektörer. Här berättar vi mer om rollen som är avgörande för framtidens vattenförsörjning!

Vatten – för många en självklarhet idag, men kanske inte imorgon

Ofta kan det vara lätt att ta tillgång på vatten för givet – vi har rent dricksvatten i kranen när vi blir törstiga och vatten för att kunna spola efter ett toalettbesök. Men själva infrastrukturen för vårt vatten- och avloppssystem (VA-system) är gammal, och därmed inte längre lika pålitlig. Med klimatförändringarnas påverkan, i form av ökad torka och mer intensiv nederbörd, ställs vårt vattensystem dessutom inför allt större utmaningar.

Visste du att...?

  • Sverige har en föråldrad infrastruktur för dricksvattenproduktion och avloppsrening, som framför allt byggdes ut under 1950-, 60- och 70-talen.
  • VA-infrastrukturen ställs för nya utmaningar på grund av klimatförändringar. I vissa kommuner har klimatförändringar dessutom medfört att råvattentillgången inte längre är pålitlig. Då krävs nya vattentäkter och andra tekniska lösningar.
  • Befolkningstillväxt och vattenrelaterad lagstiftning ställer högre krav, bland annat på utbyggnad av VA-infrastrukturen, nya reningstekniker och ökad beredskap.

Källa: Svenskt Vatten

VA-projektörer är avgörande för framtidens vattenförsörjning

Det går helt enkelt inte att nog understryka vikten av vårt VA-system! För att vi ska kunna fortsätta njuta av tillgången till rent vatten, samtidigt som våra vattenresurser skyddas och bevaras är VA-projektörers expertis avgörande.

VA-projektörers arbete sträcker sig från att planera och konstruera vattenledningar till att utveckla avancerade system för avloppshantering. Genom att utveckla innovativa lösningar för dagvattenhantering och återanvändning av vatten kan VA-projektörer bidra till att minimera översvämningar och föroreningar samtidigt som de säkerställer att vi kan hantera perioder av vattenbrist.

Branschens behov av VA-projektörer

Det finns ett stort behov av VA-kompetens och branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattar ett årligt investeringsbehov på 18 000-25 000 arbetstillfällen. Redan nu har knappt hälften av Sveriges kommuner kompetens och kapacitet för en majoritet av kommande VA-projekt. Utbildning är oerhört viktigt för att kunna säkerställa att branschen har de resurser som krävs för att möta framtidens utmaningar med vattenhantering.

KYH är den största yrkeshögskolan inom samhällsbyggnad i Sverige. Tillsammans med branschen skapar vi YH-utbildningar som matchar arbetslivets behov, vilket gör att 9 av 10 får jobb kort efter examen. Med hjälp av företag som Sweco, VA Syd, Ramböll, AFRY, Atkins och Tyréns har vi skapat utbildningen VA-projektör, som är unik och startar för första gången i Malmö till hösten 2024.

Fler nyheter från KYH