Stort behov av mätningsingenjörer med digital kompetens – så får du jobbet!

Av: Jenny Olsson

Behovet av specialiserade mätningsingenjörer har ökat kraftigt i takt med att digitala mätinstrument har blivit allt mer framträdande i det dagliga arbetet med mätteknik. Yrkesrollen är idag mer komplex än tidigare och eftergymnasial utbildning ökar chanserna till jobb. Här berättar vi mer om de ljusa framtidsutsikterna och om hur du kan ta första steget in i branschen!
två personer utför mätning på arbetsplats

Stor efterfrågan på Mätningsingenjörer 

Behovet av teknisk kompetens har ökat kraftigt de senaste åren i samband med digitaliseringen av byggbranschen. Dagens mätteknik kräver kunskap i avancerade digitala instrument såsom totalstation och GPS-mätning där man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. Användningen av digitala verktyg och instrument har lett till att rollen som mätningsingenjör har blivit alltmer komplex och fler mätningsingenjörer med eftergymnasial utbildning efterfrågas av branschen. 

– Det är fortsatt behov av kompetent personal. Det är svårt att få tag på duktiga mätningsingenjörer, säger Andreas Medin, regionchef på Geoteam och tidigare studerande mätningsingenjör på KYH.

En bred och social yrkesroll 

Mätningsingenjören beskrivs ofta som spindeln i nätet och är nyckelpersonen i byggprocessen. Som mätningsingenjör utför man mätningar på alla typer av byggen inom väg, järnväg, markanläggningar, bostäder, tunnlar så att olika objekt sedan kan placeras ut på rätt ställe. Arbetsuppgifterna är varierande och mycket av det dagliga arbetet sker på kontoret, där man gör beräkningar i olika dataprogram och bearbetar den insamlade mätdatan.

Som mätningsingenjör är man mellanhanden i olika projekt. Yrket ställer krav på den sociala kompetensen eftersom man behöver kommunicera och samarbeta med plastledningen och andra som arbetar ute i fält. 

– Det är ett utmanande och roligt arbete som kräver att man är både noggrann och kommunikativ. Det finns många inriktningar där det går att fördjupa sig i olika delar. Utvecklingen tar aldrig slut och det gäller att hänga med i tekniken, säger Andreas Medin.

Yrkeshögskolan är en snabb väg in i branschen

Till skillnad från andra utbildningsformer har yrkeshögskolan en nära koppling till näringslivet. Utbildningen består av långa praktikperioder i syfte att leda de studerande direkt ut i arbetslivet. YH-utbildningen Mätningsingenjör inom bygg och anläggning på KYH yrkeshögskola är därför en smart och snabb väg in i branschen. KYH är störst i Sverige på YH-utbildning mot samhällsbyggnad och har tillsammans med företag inom mätteknik tagit fram utbildningen för att matcha branschens efterfrågan. Hela 9 av 10 studerande får jobb direkt efter examen och strax över hälften av dessa får anställning på den arbetsplats där de utförde sin praktik.  

– Vi på Infrageotech tar ofta emot praktikanter från KYH. Vi tycker att utbildningen är väldigt bra och att KYH producerar duktiga mätare. De studerande kommer ut med hög kompetens från början, de besitter en självsäkerhet och är självgående tidigt, säger VD:n Malin Bergman och HR-ansvariga Sanna Engström på Infrageotech. 

Årets YH-utbildningar inom byggsektorn
7 februari, 2023 Nyheter

Årets YH-utbildningar inom byggsektorn

Byggsektorn är under ständig förändring. I takt med att utvecklingen fortsätter framåt inom byggbran...

"Som mätare ska du vara kommunikativ och nogg...
10 oktober, 2021 Intervjuer

"Som mätare ska du vara kommunikativ och nogg...

Andreas är före detta student på KYHs utbildning mätningsingenjör och arbetar idag på Geoteam.