Kvinna på byggplats arbetar på surfplatta

Vill du leda framtidens byggprojekt? Här är vägen in i branschen! 

Byggsektorn är under ständig rekonstruktion. I takt med att utvecklingen fortsätter framåt inom byggbranschen har kompetensbehovet ökat och nya karriärmöjligheter öppnats upp. Branschen efterfrågar specifikt fler Byggproduktionsledare med spetskompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. I den här artikeln berättar vi mer om yrkesrollen, byggsektorns växande behov och hur just du kan ta första steget in i branschen.

Av Jenny Olsson

Byggbranschen efterfrågar fler Byggproduktionsledare 

Byggsektorn fortsätter att expandera och är under ständig förändring. Exempelvis blir tekniken inom samhällsbyggnad alltmer avancerad och framträdande i det dagliga arbetet och fler arbetsgivare vill se en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Enligt Byggföretagens rapport kommer byggindustrin fortsätta växla upp eftersom bostadsbyggandet har tagit fart och anläggningsinvesteringarna fortsätter att stiga. Det innebär att bostadsbyggandet och ombyggnationen har tagit nya krafttag redan i början på 2021 och byggtakten kommer fortsätta öka starkt över hela landet. 

KYH Yrkeshögskola har tillsammans med ett nära samarbete med branschen konstaterat att det råder brist på Byggproduktionsledare med spetskompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Det finns en stor efterfrågan på både fler Platschefer, Byggnadsingenjörer, Arbetsledare och Projektledare som samtliga är yrkestitlar inom Byggproduktionsledare. Även data från SCB indikerar på att Byggproduktionsledare och Arbetsledare är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Detta i takt med byggbranschens förhöjda kravställning och kompetensefterfrågan för att kunna möta den digitala och hållbara omställningen. Byggproduktionsledare inom ROT anses därför vara ett framtidsyrke inom branschen eftersom yrkesrollen kräver kompetens i både de förberedande, tekniska och praktiska delarna i byggprocessen. 

Första steget mot en ny karriär i en eftertraktad yrkesroll

Yrkeshögskola är en utbildningsform för dig som vill studera efter gymnasiet, kompetensutveckla dig inom ditt arbetsområde eller påbörja en helt ny karriär. Jämfört med andra utbildningsformer i det svenska utbildningssystemet har yrkeshögskolan och YH-utbildningen en stark koppling till arbetsmarknaden. Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning får 9 av 10 jobb inom sex månader.  

KYH är idag den största yrkeshögskoleaktören inom samhällsbyggnad i Sverige och har bedrivit utbildning inom samhällsbyggnad sedan 2007. Arbetsmarknadens efterfrågan på fördjupad kompetens inom ROT har resulterat i att KYH tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC har tagit fram utbildningen Byggproduktionsledare ROT.  

Som Byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad leder du arbetet i byggprojekt och är den som ansvar för hela byggprocessen.  

– Mitt mål var att komma in i en bransch där jag både kan göra karriär och får vara med om en förändring. Byggbranschen är otroligt het just nu med det tekniska och arbetet kring jämställdhet, säger Emilia som studerar till Byggproduktionsledare hos KYH. 

Byggproduktionsledare är en samordnande roll som kräver kunskap om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Att arbeta som byggproduktionsledare innebär ett jobb som är mångsidigt och innovativt där det finns flera inriktningar, yrkesroller och möjliga karriärspår. 

– Jag vet inte vad jag ska jobba med än, och det är ju det som är så kul med bygg. Nu har jag varit arbetsledare under min praktik och jag tycker det är jättekul och det passar mig bra för jag får jobba både ute och inne, säger Eja som går utbildningen Byggproduktionsledare ROT hos KYH.  

Fler kvinnor tar plats i byggbranschen   

Byggsektorn har traditionellt setts som en mansdominerad bransch, idag är byggbranschen under förändring och både arbetsgivare och utbildningsaktörer stävar mot en jämnare könsfördelning i branschen. KYH arbetar ständigt med jämställdhet och har under år 2022 kunnat se resultat när antal sökande kvinnor och män till utbildningar inom samhällsbyggnad var 50/50.  

– Innan jag började studera så läste jag på KYHs hemsida om jämställdhetsarbetet och att byggbranschen tar initiativ till att få det mer jämställt vilket kändes som en trygghet. Jag gillar att det är en transparens kring att det finns en brist som man behöver förändra och KYH var den enda skolan jag såg som väljer att lyfta kvinnor i byggbranschen, säger Emilia.  

Nya ekonomiska förutsättningar under studietiden

Du har väl inte missat att samtliga KYHs utbildningar är CSN-berättigade och omfattas av omställningsstudiestödet? Det innebär att om du uppfyller CSNs villkor för omställningsstudiestödet kan du få upp till 80 procent av din nuvarande lön i studiebidrag när du läser en utbildning hos KYH. Självklart kan du även söka vanligt studiebidrag med eller utan lån.

Liknande artiklar

Studera och få en del av din lön i bidrag
21 oktober, 2022 Nyheter

Studera och få en del av din lön i bidrag

Studera mitt i livet med en fortsatt ekonomisk trygghet med det nya omställningsstudiestödet. Ett hö...

Emilias väg från osäkerhet till klarhet in i byggbranschen
7 mars, 2022 Intervjuer

Emilias väg från osäkerhet till klarhet in i byggbranschen

Praktiktiden är jätteviktig och jag ser det som en förlängd arbetsintervju och en period att ta till...