Höj din lön! Här är hetaste utbildningen inom bygg

Av: Jenny Olsson

Byggbranschen är under ständig förändring. Utvecklingen fortsätter framåt i rasande takt och kompetensbehovet har ökat akut. Det innebär att nya snabba och lönsamma karriärmöjligheter har öppnats upp. Branschen efterfrågar specifikt fler Byggproduktionsledare med spetskompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Här berättar vi mer om yrkesrollen, byggbranschens växande behov och hur du kan ta första steget in i branschen.

Stor efterfrågan på Byggproduktionsledare 

Byggbranschen är under ständig förändring. När befolkningen växer behövs allt fler bostäder, sjukhus och lokaler. Dessutom blir byggtekniken allt mer avancerad, vilket ställer högre krav på teknisk kompetens. Enligt Byggföretagen står byggbranschen just nu inför en utmaning i samband med inflationen och räntehöjningar, men prognosen visar att branschen är på väg uppåt igen redan 2025.

Det finns fortsatt en stor efterfrågan på kompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) av bostäder eftersom befintliga byggnader ständigt måste rustas och förvaltas. Enligt branschen behövs det fler Byggproduktionsledare även för att kunna möta den digitala och hållbara omställningen. Särskilt efterfrågas fler byggnadsingenjörer, arbetsledare och projektledare som är yrkestitlar inom byggproduktionsledare.

Framtidsutsikterna i branschen är ljusa och för dig som vill karriärväxla eller kompetensutvecklas innebär det en fantastisk möjlighet till ett nytt jobb med hög ingångslön direkt efter examen. 

Snabbaste vägen till anställning

KYH är Sveriges största yrkeshögskoleaktör inom samhällsbyggnad. Tillsammans med företag i branschen utformar KYH YH-utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov. Studierna består av teori kombinerat med långa praktikperioder och 9 av 10 studerande får jobb direkt efter examen. Tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska och NCC har KYH tagit fram den 2-åriga utbildningen Byggproduktionsledare ROT. 

– Mitt mål var att komma in i en bransch där jag både kan göra karriär och får vara med om en förändring. Byggbranschen är otroligt het just nu med det tekniska och arbetet kring jämställdhet, säger Emilia Aaröe som studerar till Byggproduktionsledare hos KYH. 

Byggproduktionsledare har en samordnande roll med kunskaper om både de förberedande, tekniska och praktiska delarna av byggprocessen. Inom ROT utgår man från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Arbetet är mångsidigt, innovativt och kommunikativt och det finns många möjliga inriktningar, yrkesroller och karriärspår. Yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad med ansvar för hela byggprocessen.

Fler kvinnor söker sig till byggbranschen   

Traditionellt sett har byggbranschen varit mansdominerad. Idag är branschen under förändring och strävar efter en jämnare könsfördelning. KYH arbetar aktivt med jämställdhet och under 2022 sökte lika många kvinnor som män en utbildning inom samhällsbyggnad på KYH.

– Innan jag började studera läste jag på KYHs hemsida om jämställdhetsarbetet och att byggbranschen tar initiativ till att få det mer jämställt, vilket kändes som en trygghet. Jag gillar att det är en transparens kring att det finns en brist som man behöver förändra. KYH var den enda skolan jag såg som väljer att lyfta kvinnor i byggbranschen, säger Emilia Aaröe.  

Flera utbildningsstarter i höst!

Välj den studieort som är närmast dig: