Samhällsbyggnad – en evighetsbransch trots utmaningar i rådande byggkonjunktur

Av Jenny Olsson

Byggsektorn fortsätter vara en av Sveriges mest betydelsefulla branscher, trots två tuffa år i byggkonjunkturen. Det finns en fortsatt långsiktig efterfrågan på kvalificerade yrkespersoner för att möta ett växande behov av bostäder, infrastruktur och underhåll. Det innebär att den som pluggar bygg nu har framtiden för sig! En smart väg in i branschen är via yrkeshögskolan. Studietiden är 1–2 år och tajmar med när konjunkturen förväntas vända. Här lyfter vi byggsektorns avgörande roll för samhällsutvecklingen, med en blick mot en ljusare framtid!

Byggsektorn – en evighetsbransch

Byggbranschen är en av de viktigaste drivkrafterna för Sveriges samhällsutveckling och hållbara omställning. I samband med att befolkningen fortsätter växa behövs det fler bostäder, vägar, järnvägar, broar, skolor och sjukhus. Dessutom kräver äldre bostäder och fastigheter kontinuerligt underhåll och renoveringar för att bibehålla sin funktionalitet och säkerhet.

Det är en snabbrörlig bransch som alltid kommer att vara aktuell och möjliggör att vi människor kan bo, leva och arbeta. Samhällsbyggare har även en avgörande roll i den ekonomiska tillväxten och brister i infrastrukturen kan slå hårt mot såväl företag i branschen som samhället i stort.

Byggbranschens framtid: efter regn kommer solsken

Det går inte att sticka under stolen med att byggbranschen står inför en rad utmaningar till följd av det rådande konjunkturläget. De totala bygginvesteringarna i Sverige har minskat och branschen har drabbats av bland annat materialbrist, prisökningar och stigande räntor.

Trots ett dystert nuläge råder det ingen tvekan om att framtiden är ljus. Just nu är byggmarknaden starkast i Norrbotten och redan nästa år förväntas stora delar av branschen återhämta sig.

Det finns dessutom områden inom bygg som är mindre känsliga för förändringar i konjunkturen. Specialiserade områden såsom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) styrs av lagstiftningar och kan inte avta hur som helst. Även anläggningsinvesteringarna är på uppgång. Några fortsatt starka yrkesroller:

Samhällsbyggnad = alltid ett smart karriärval

Att utbilda sig inom samhällsbyggnad kommer alltid att löna sig och det långsiktiga kompetensbehovet är stort. En snabb väg in i branschen är via yrkeshögskolan.

KYH Yrkeshögskola är störst i Sverige på YH-utbildningar inom samhällsbyggnad och har hjälpt tusentals personer att utvecklas till en ny yrkesroll. Genom att läsa en YH-utbildning kommer du ut på arbetsmarknaden på bara 2 år, vilket passar perfekt till när byggandet förväntas ta fart igen!

Liknande artiklar