Ny utbildningsform på gymnasial nivå för vuxna – KYH först ut i Sverige

Av Caroline Hjorth Elfving

På dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad står många inför utmaningen att ständigt lära nytt för att hålla sig relevant. Betyg, examen och högre utbildning har kommit att bli allt viktigare i fråga om attraktivitet och anställning. Som ett resultat av den ökade efterfrågan har en ny utbildningsform på gymnasial nivå tagits fram; Nationell yrkesutbildning – med premiär redan i höst. KYH är en av de aktörer som fått förtroende att starta upp en NY-utbildning.

Ny väg att kompetensförsörja Sverige

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tagit fram en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå på uppdrag av regeringen, så kallad nationell yrkesutbildning (NY). Dessa utbildningar är anpassade till arbetsmarknadens behov och syftar till att snabbt få dig som studerande i arbete inom yrken där det råder akut brist på arbetskraft.

Den nya utbildningsformen introduceras som en pilotverksamhet, där de första utbildningarna startar redan i höst. Att det är en ”pilot” påverkar inte dig som studerande, utan du är försäkrad och har rätt till CSN precis som andra studerande (källa: Sveriges riksdag).

– Syftet med nationell yrkesutbildning är hitta nya vägar att kompetensförsörja Sverige. Med behoven i arbetslivet som utgångspunkt rivstartar nu arbetet med att skapa en ny utbildningsform utifrån yrkeshögskolans framgångsrika modell, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå.

Först i Sverige med att erbjuda NY-utbildning

I april tilldelade MYH de nya nationella yrkesutbildningarna. En av de aktörer som fick förtroendet att bedriva den nya utbildningsformen är KYH med utbildningen Glas- och metalltekniker. En nyckelfaktor till valet är deras nära samarbeten med företag som Byggföretagen och Glasbranschföreningen, vilket säkerställer att utbildningsinnehållet är relevant för dagens arbetsmarknad.

– Det är jätteroligt att KYH har fått förtroendet att starta upp en av Sveriges första utbildningar inom nationell yrkesutbildning. Utbildningen Glas- och metalltekniker är framtagen tillsammans med Glasbranschföreningen och deras medlemsföretag, som ser ett massivt behov av just denna kompetens. Vi har fått väldigt positiv respons från branschen och vi har redan bemötts av ett stort intresse från arbetsmarknaden, säger Erik Wallin, affärsutvecklingschef på KYH.

Bli Glas- och metalltekniker på bara 1 år

Bristen på kvalificerade tekniker inom glas och metall skapar stora utmaningar i att rekrytera kompetent personal. Den nationella yrkesutbildningen Glas- och metalltekniker är skräddarsydd för att möta branschens behov. Till skillnad från traditionella akademiska studier genomförs utbildningen i samarbete med arbetslivet, med starkt fokus på yrkesspecifika färdigheter och praktiskt lärande, vilket gör dig som studerande jobbklar redan från dag ett efter examen.

Utbildningen kommer att bedrivas i Malmö, Stockholm och Varberg med start hösten 2024. Den omfattar 200 poäng, vilket motsvarar ett års studier på heltid. Precis som KYH's övriga utbildningar är den kostnadsfri och CSN-berättigad, men eftersom det är en utbildning på gymnasial nivå krävs ingen gymnasieexamen för att läsa den.

Fler nyheter från KYH