Mariam är vinnare av Årets Byggkvinna 2023 – vill inspirera fler kvinnor att söka till bygg

Av Jenny Olsson

Mariam Mohammedamin utbildade sig till Byggproduktionsledare inom ROT på KYH Göteborg och tog examen 2021. I maj vann hon priset som Årets Byggkvinna 2023! Här berättar Mariam om resan in i byggbranschen och där hon är idag.

Årets Byggkvinna – lyfter kvinnliga förebilder

Mariams karriärstege har gått snabbt efter hennes examen från utbildningen Byggproduktionsledare ROT på KYH Göteborg. Idag jobbar hon som arbetsledare på Tommy Byggare AB och är vinnare av Årets Byggkvinna 2023.

Priset grundades 2021 av Byggföretagen och Sandra ’Byggsandra’ Mobaraki, Sveriges första Bygginspiratör och en tidigare samarbetspartner till KYH. Målet är att lyfta fram kvinnliga förebilder för att fler kvinnor ska vilja söka sig till byggbranschen. På lång sikt vill man bidra till en jämnare könsfördelning i branschen.

I motiveringen hyllas Mariam för hennes snabba utvecklingskurva, driv, tålamod, ärlighet och hjälpsamhet, vilket också gör henne till en förebild i branschen.

–  Det känns helt overkligt, den känslan kan man inte beskriva. Jag har alltid drömt om att få inspirera kvinnor som vill, men inte vågar ta steget in i branschen.

mariam m snabbfaktakort

Yrkeshögskolan är en snabb väg in i branschen

Yrkeshögskolan har en stark koppling till arbetsmarknaden och en stor del av utbildingen består av praktik. 9 av 10 får jobb inom sex månader efter examen, strax över hälften av dessa får anställning på den arbetsplats där de utförde sin praktik. Studietiden är endast 2 år och redan från dag ett träffar de studerande yrkesverksamma i branschen som undervisar i kurserna.

Utbildningen Byggproduktionsledare ROT är framtagen tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag. Byggproduktionsledare är en samordnande roll som kräver kunskap om byggproduktionens alla delar, inom ROT utgår man från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Det finns många möjliga inriktningar, yrkesroller och karriärspår. Just nu byggs det mer än någonsin och efterfrågan är stor på fler platschefer, byggnadsingenjörer, arbetsledare och projektledare som samtliga är yrkestitlar inom byggproduktionsledare.

– Det bästa med utbildningen på KYH är att det är lätt att få jobb direkt efter examen.

Inspirerande karriärväxling till byggproduktionsledare

Innan Mariam valde att söka sig till byggbranschen arbetade hon som ämneslärare. Tack vare stöttning från sin mamma vågade hon ta steget att byta karriär. Hon valde KYH då hon hört mycket bra om yrkeshögskolan.

En av de största utmaningarna med att vara kvinna i en mansdominerad bransch är vissa fördomar som finns. Hon menar att ha vunnit priset som Årets Byggkvinna motbevisar alla som inte trodde på henne. Dessutom trivs Mariam väldigt bra i byggbranschen och strävar efter att fortsätta utvecklas. Hon ser gärna fler kvinnor i branschen inom en snar framtid och hoppas kunna inspirera fler att våga söka en utbildning inom bygg.

– Kvinnor bidrar med känslor och kärlek i allt jobb vi gör, kanske är det därför vi kvinnor lyckas så bra i byggbranschen.