Här är IT-utbildningen som leder till 48 000 i lön

Av Jenny Olsson & Caroline Hjorth Elfving

I en allt mer digitaliserad och föränderlig värld tar nya yrkesroller plats på marknaden och öppnar upp för snabba lönsamma karriärmöjligheter. En av dessa är yrkesrollen Internet of Things Developer (IoT), där efterfrågan vuxit sig stor inom exempelvis teknikindustrin, biltillverkning och IT-konsultföretag. Här berättar vi mer om yrket, marknaden och den snabbaste vägen till anställning.

IoT är ett av de snabbast växande områdena

Efterfrågan på IoT-utvecklare har expanderat kraftigt under de senaste åren inom bland annat teknikindustrin, biltillverkningen och på de större IT-konsultföretagen. Antalet IoT-enheter är idag runt 7 miljarder och väntas växa till 21 miljarder år 2025.

– Vi har ett ständigt behov av fler IoT-utvecklare. Vi har i dagsläget flera konsulter då vi själva inte kan fylla behovet. Det är en bransch som kommer expandera explosionsartat både nationellt och internationellt, säger Henric Fransson, VD på FMTechnology.

IoT är ett brett område och i yrkesrollen krävs det att kunna identifiera affärsnyttan i teknisk tillämpning. Andra namn på yrkestitlar inom IoT, förutom Internet of things Developer är mjukvaruutvecklare, utvecklare av inbyggda system, projektledare och systemutvecklare. Enligt Jobnets senaste prognos ligger snittlönen för jobb inom IoT på 48 900 kronor per månad.

En givande och bred yrkesroll

IoT handlar om anslutningen av vardagliga enheter till internet genom programmering av inbyggda system så som exempelvis hushållsapparater, lampor, larm, maskiner eller bilar. IoT-teknologin är en viktig faktor i dagens digitaliserade samhälle eftersom smarta enheter kan automatisera vardagen så att vi människor kan leva och arbeta mer effektivt.

IoT gynnar även företag genom att ge inblick i hur olika system verkligen fungerar och ger nya insikter om allt från maskiners prestanda till leveranskedja och logistikverksamhet. Andra delar som berör arbetet inom IoT är mot informationssäkerhet, juridik, etik, organisation, ledarskap, beteenden och inte minst människor. Ett framgångsrikt införande av IoT sätter alltid människan och användaren i centrum.

– I den här yrkesrollen är du inte låst till IoT då du först och främst är utvecklare. Du kan därmed gå till vilket företag som helst som utvecklare men även som specialist inom IoT, säger Joakim Wassberg som är föreläsare på KYH.

Den snabbaste vägen till anställning

Enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos ger en slutförd yrkes- eller högskoleutbildning bäst möjlighet till anställning. Att gå en YH-utbildning till Internet of things Developer hos KYH yrkeshögskola är därför en säker och snabb väg in i IT-branschen. Faktum är att 9 av 10 får jobb direkt efter examen. Här utformas utbildningarna tillsammans med branschen och du kommer ut på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på din nya kompetens.

Utbildningen Internet of Things Developer går digitalt och all undervisning sker via länk, det innebär att du kan delta på utbildningen från valfri plats inom Sverige, där det passar dig. Studietiden är endast 2 år och redan från dag ett träffar de studerande yrkesverksamma i branschen då det är dessa som undervisar i samtliga kurser. Den nära kontakten direkt med arbetslivet via undervisande yrkessamma, praktik och examensarbete möjliggör en god och snabb start i arbetslivet.

– Andra utbildningar har inte den djupa kompetensen inom ett område vilket gör den här utbildningen mycket intressant, säger Joakim Wassberg.  

Vidare tar KYH ansvar för en hållbar framtid genom ett karriärprogram där du som studerande får gästföreläsningar och coachning i att söka jobb, skriva CV och att utveckla ditt personliga varumärke. Alice Morell tog examen från IOT-utbildningen 2021 och beskriver hur KYHs karriärprogram gav henne kontaktnätet hon behövde för att hitta en lyckad praktik.

– Den praktikplats som jag valde fick jag genom KYHs branschdag. Jag träffade företaget Vinnter som pitchade ett bra upplägg och efter branschdagens slut kontaktade jag dem och blev erbjuden en LIA-plats. Jag fick arbeta med ett roligt projekt, jag lärde mig mycket och trivdes väldigt bra, berättar Alice.

Liknande artiklar