"Det är intressant att se hur studenterna breddar sig"

Magnus arbetar på Ramboll och är sedan några år tillbaka undervisande och examinator på utbildningarna Miljösamordnare hållbara byggnader och Energispecialist hållbara byggnader i Göteborg.

Magnus studerade vid Chalmers och började jobba 2013 på Ramboll. Nu är han gruppledare för de som arbetar med byggnadssimuleringar, miljöcertifieringar och energiprestanda.

Ramboll logga

Hur länge har du föreläst på KYH?
– Sedan 2013 föreläste jag för första gången, sedan dess har det vuxit stadigt. I början hade Kaisa Svennberg, dåvarande gruppeledare på Ramboll, examinator-rollerna. När hon sedan bytte tjänst har hon fortsatt föreläsa men med oss andra som examinatorer, jag har varit examinator sedan 2017.

Hur är det att undervisa hos oss på KYH?
– Det är väldigt spännande! De kurser vi har är tidiga kurser i utbildningarna vilket innebär att de studerande ibland är lite ovana vid den här branschen. Det i kombination med att kurserna är rätt så långa, 6 och 8 veckor, visar en tydlig utveckling för alla studerande under den ganska långa tiden. Att även de som kommer in direkt från gymnasiet eller de som inte har jobbat särskilt länga i kanske en helt annan bransch får ett okej grepp om det de ska syssla med framöver – det är väldigt spännande!

– Vi har även en del verktyg som man behöver, framför allt fräscha upp mattekunskaper men också en del datorprogram och mjukvara som man behöver kunna tillgodogöra sig för att förstå hur de olika byggnadsdelarna funkar. Det är också en sak som inte alla är vana vid men som de landar i lite innan kursen är slut vilket är skoj. Det är intressant att se hur de breddar sig med vilka verktyg de tycker är okej att använda och så.

Hur skulle du beskriva arbetsmarknaden inom det området du jobbar inom?
– Jag jobbar inom miljöcertifiering och byggnadssimulering och där ser vi en jättepotential fortfarande. Det finns miljöcertifieringssystem som har vuxit ganska mycket sedan 2013 när jag började jobba, och i storstäder börjar det ifrågasätts när det inte används. Nu får vi ju mer och mer tekniskt komplexa hus vilket ökar behovet av att vi förutser hur de beter sig innan de står färdigbyggda. Byggnadssimulering hjälper till att förutse husets prestanda vilket är väldigt viktigt och kommer fortsätta öka, det kanske kommer förändras lite men vi behöver fortfarande personer som kontrollerar eftersom det finns mycket som skulle kunna gå fel. Fokus ligger i att vi har en vettig drift som är effektiv och uppfyller de kraven vi har på husen. Vi måste ha koll på innemiljön framför allt och andra saker för att det ska vara värt att bygga huset.

Lyssna på Magnus berätta om kurserna byggnadsteknik och byggnadsfysik

Tack så mycket Magnus!