Intervju med Julia - Byggproduktionsledare

Julia tog vara på KYHs kontaktnät för praktik

Julia började studera utbildningen byggproduktionsledare inom nybyggnation under 2020. Innan studierna jobbade hon med kundservice inom bland annat detaljhandeln. På grund av pandemin bestämde sig Julia för att ändra karriärbana. Vad är ett yrke som alltid behövs?

Valet av studier

Hej Julia, hur hittade du till utbildningen byggproduktionsledare?
– Jag har alltid velat studera vidare men aldrig riktigt vetat vad och det har varit svårt att bestämma sig. Jag har många olika intressen och jag har tidigare övervägt många olika saker. Jag hade ett stort intresse för både träning och hundar, så jag ville ha ett arbete som var flexibelt.

– I och med pandemin började jag tänka annorlunda: vad finns det för yrken som alltid kommer att behövas? Till exempel sjukvård som inte alls lockade mig. Däremot ledde frågan mig till byggbranschen – vi blir allt fler och så väl bostäder, sjukhus och nya vägar behövs alltid. Det är ett hållbart yrke!

Hur hittade du till KYH?
– Jag kollade runt på olika utbildningar inom byggbranschen och jag hittade till KYH och utbildningen byggproduktionsledare. I beskrivningen stod det att det är ett flexibelt arbete där man jobbar blandat både på kontor och i produktion, vilket passar bra att kombinera med mitt hundintresse. Jag gjorde en chansning och sökte, jag blev antagen!

– Jag tackade ja till utbildningen trots att jag inte hade erfarenhet från byggbranschen tidigare och blev därför varnad från några bekanta om att branschen är så pass mansdominerad. Jag stod på mig! Jag vet vad jag har för rättigheter och jag har tidigare jobbat i en mansdominerad industri och såg inte det som ett problem.

Första perioden på utbildningen

Hur var första året på utbildningen?

– Det var ett utmanade år eftersom jag inte hade tidigare erfarenhet. Det var många nya begrepp och processerna inom bygg är mycket mer komplexa än vad jag tidigare trodde. Det var helt nytt med hur mycket som sker innan man ens sätter spaden i backen. Det har varit väldigt lärorikt och bra kurser. Föreläsarna har varit bra och lagt sig på rätt nivå som passar oss i klassen.

Var det någon kurs som du fastnade för?

– Kurserna projektering och entreprenadjuridik var de bästa kurserna. Projektering handlar om planering vilket passar mig då jag ser mig själv i en roll inom förstudierna och inte i produktionen. Projekteringskursen visade mig hur komplext processerna är och att förstudierna formar hela projektet. Entreprenadjuridiken var viktigt att lära sig och det var väldigt intressant att veta vad man har rätt till, som både beställare och entreprenör.

Att ta vara på kontakterna från utbildningen

Hur var det att förbereda sig inför praktiken?

– Vi hade LIA-preparand på skolan där vi fick mycket tips på hur man skulle gå till väga: exempelvis vilka kunskaper från utbildningen man skulle lyfta fram i sitt CV och trycka på att man blir en resurs för företaget. Vi fick lära oss om CV och LinkedIn och att många rekryterare använder sig av digitala plattformar där LinkedIn är den största. Man kan lägga till kunskaper eller datorprogram på Linkedin då de blir sökbart för rekryterare. Hett tips!

– Vi fick tips att gå ut som arbetsledare under LIA då rollen ger en bra grund att förstå processen. Som arbetsledare är man ute i produktionen och agerar som spindeln i nätet. Något som inte alls lockade mig. Jag diskuterade med min utbildningsledare och insåg att jag ville arbeta inom projektering, alltså innan produktionen, och att jag vill jobba som konsult på kontor. Det är där jag känner mig som hemma!

julia byggproduktionsledare

Vad skulle du tipsa blivande studenter om?

– Man kan nischa sig inom olika områden fastän man läser en specifik utbildning; en del av mina klasskompisar kommer gå ut som arbetsledare och jag som konsult. Vi läser ett brett innehåll och ens personliga egenskaper spelar stor roll. Det är viktigt att vara positiv och engagerad under utbildningen, för de som undervisar är direkt från arbetslivet och kan många gånger hjälpa dig framåt.

Hur fick du din praktikplats?

– Min första LIA-praktik arbetade jag som samordnare på ett litet byggföretag där jag räknade material och mantimmar, tog fram offerter och liknande. 

– Innan min andra LIA-praktik frågade jag en före detta föreläsare om en roll som han tidigare jobbat som. Jag berättade vad jag var intresserad av och om han hade tips på hur jag skulle gå vidare eller något specifikt företag han visste om. Man ska aldrig vara rädd för att fråga erfarna personer eller företag – ta vara på kontakterna du möter under utbildningen. En bra kontakt med sin utbildningsledare är också viktigt för den personen sitter på mycket information, kunskap och kontakter. 

– Föreläsaren berättade att han hade börjat jobba på WSP och jag kunde skicka mitt CV till honom för praktik där och även en möjlighet att skriva mitt examensarbete. Han var föreläsare på de kurserna jag tyckte var roligast så han visste vad jag kunde och hur jag skötte mig under föreläsarna och tentamen.

Att vara på praktik

Vad gör du på din praktik?

– Jag gör planering inom rivning för nukleära anläggningar, alltså kärnkraftverk. Det är ett projekt som pågår fram till cirka 2050 och det vi arbetar med är på detaljnivå och vi planerar för veckor. Det är jättespännande och det är helt otroligt att jag har fått en sådan bra LIA-plats hos ett sådant fantastiskt företag som även är globalt.  Jag lär mig också komplexiteten med fackspråk och program och jag arbetar mycket med planering, samråd och det är viktigt att vara mottaglig. 

Vad gör du en vanlig dag?

– En vanlig dag har jag mycket möten och avstämningar. Jag är med i en projektgrupp som håller möten med olika punkter som vi går igenom och ser till så att vi hamnar i fas. Skulle det vara så att vi inte är i fas skall det planeras om, tag reda på orsaker och tar fram lösningar och till slut sätter ett nytt mål.

– Som LIA-praktikant på detta projekt är jag som en assistent åt projektledaren som jag ringer för att berätta att vi behöver göra olika typer av ändringar eller liknande. Som planerare hjälper jag till och håller koll på tidsplaner. Den här rollen är rolig och det är detta jag vill jobba med! Rollen är en bra grund för att kunna bli projektledare efteråt, om man har erfarenhet av planeringsfasen så får man en helt annan förståelse för att kunna leda projekt framgångsrikt.

Det verkar som att du trivs på WSP?

– WSP är ett jättebra företag! De litar på sina medarbetare och chefer vilket jag tycker är viktigt. Man får lösa frågorna självständigt, vilket visar att de har tillit till sina medarbetare. Det är ett flexibelt företag, och de gör vad de kan utifrån både medarbetarna och kundernas perspektiv. Som konsult är det viktigt att ha kundperspektivet med sig och med min bakgrund inom kundservice så faller min roll naturligt för mig.

Hur är det att arbeta med din handledare som varit din föreläsare?

– Min handledare är väldigt kunnig, professionell och tänker alltid utifrån hur han själv skulle vilja bli bemött som ny. De första veckorna var jag tre dagar på kontoret och två dagar hemma där jag fick läsa in själv för att det blir mycket att ta in. Min handledare har tänkt steget längre och det gör att jag vill prestera ännu bättre.

Hur känns det att ta examen i juni?

– Vi håller på att förbereda så att jag kan få en anställning hos WSP efter examen och fortsätta på det här projektet. Det kommer bli en ny arbetsgrupp med en blandning mellan juniora och seniora konsulter. Jag ser verkligen fram emot att komma ut i arbetslivet!

Tack så mycket Julia!