Från LIA-praktikant till framtidens ledare!

Hanna Månsson gick under 2022 över från affärsutvecklare till en tjänst som partneransvarig hos KYH. I den här intervjun tar vi reda på vad den nya tjänsten egentligen innebär och vad Hannas framtida mål är.
- Jag har landat och det ska bli kul att påbörja ett nytt år och kunna fokusera helt på det här området. 

Under 2018 blev KYH tilldelad sin första Anywhere-utbildning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Sedan dess har vår Anywhere-enhet vuxit enormt och blivit den som idag erbjuder flest utbildningar hos oss på KYH. Till hösten erbjuder vi 12 utbildningar via Anywhere av de 31 som startar, och de utbildningarna är utspridda på 13 olika orter från Piteå till Malmö.

Vad innebär egentligen en Anywhere-utbildning?

Under en Anywhere-utbildning studerar man tillsammans med en mindre grupp på en ort, medan den samlade klassen på omkring 35 studerande sitter i klassrum över hela landet. Många av våra Anywhere-studenter poängterar fördelarna med att studera med personer från olika delar av landet då man får breddade perspektiv och nya infallsvinklar genom samarbetet. Läs mer här!

Hej Hanna, vad är din bakgrund?

– Jag bor i Karlskrona och är 35 år. Jag började min resa hos KYH redan 2016 då jag gjorde min LIA-praktik i Stockholm. Då läste jag en yrkeshögskoleutbildning till Operativ ledare inom besöksnäringen, en bransch jag arbetade i då och ville vidare inom. Förra regionchefen i Stockholm hade samma utbildningsbakgrund och sökte en praktikant från vår klass – jag sökte och fick min praktikplats.

Vad fick du göra under din första tid på KYH?

– Jag jobbade i princip på min LIA och fick testa på allt från antagningsförfarandet, urvalsprov, mycket kontakt med de som sökte utbildningarna och hade en hel del kontakt med ledningsgrupperna för utbildningarna. Jag gjorde lite av allt för vi var inte så stora på den tiden. Jag blev efter examen anställd på timmar med affärsutveckling där jag arbetade med analys och kommunikation.

– Efter ett halvår fick jag en fast tjänst som affärsutvecklare. Som affärsutvecklare arbetar man med att skapa utbildningar som skickas in till MYH för bedömning huruvida vi får bedriva den utbildningen. Det arbetade jag med fram till år 2020 då jag blev tillförordnad affärsutvecklingschef på grund av föräldraledighet i teamet. När vi blev fulltaliga igen gick jag tillbaka som affärsutvecklare, men denna gång med fokus på Anywhere.

KYHs egna partneransvarig!

Sedan skapades det en möjlighet att satsa på rollen som partneransvarig. Vad innebär rollen?

– Partneransvarig-rollen har jag pratat om väldigt länge internt för vi har haft ett behov av att fokusera på Anywhere för att kunna jobba med tillväxt. Min roll i det stora hela innebär fokus på tillväxt för våra Anywhere-utbildningar. För att kunna växa i antal utbildningar så behöver vi också växa i antalet utbildningsorter då vi behöver ungefär tre till fem orter per utbildning för att få en hel klass. Jag arbetar mycket med nätverkande, skapa nya samarbetsorter och förvalta de samarbeten som vi har idag. Vi vill matcha utbudet med det kompetensbehov som finns.

Vill du berätta vad du gör en vanlig vecka?

– Jag har många avstämningar med de personer som arbetar på lärcentrum på de olika samarbetsorterna. Det kan vara allt från att stämma av vilka utbildningar de vill ha, vad som behövs i regionerna och allmänt om söktryck. Jag nätverkar mycket på orterna på olika sätt, exempelvis håller jag många kontakter varma under perioder där vi väntar på besked från MYH där jag kan bjuda in på digitala träffar och det gör jag ofta tillsammans med lärcentret. Under våren när vi fått utbildningarna tar jag kontakt med våra kontakter igen för att berätta vilka utbildningar vi blev tilldelade och för att starta upp ledningsgrupp för utbildningarna.

Partneransvarig KYH Hanna Månsson

Vad tycker du om din nya yrkesroll?

– Det är ett roligt jobb! Jag gillar att jobba på distans, det har jag gjort sedan 2019 och jag har även ett kontorshotell som jag är på ibland. Jag reser ganska mycket och det är skönt att ha basen hemma. Jag reser ungefär varannan vecka, jag har som mål att besöka en samarbetsort per månad. Jag trivs jättebra inom yrkeshögskolan – det är bästa jobbet!

Examinerad ledare från Academedias talangprogram

Du blev antagen till Academedias talangprogram för ledare, vill du berätta om det?

– Man blir nominerad av sin chef och går igenom en ganska gedigen antagningsprocess med arbetstester och intervju. När man blivit antagen är man i en grupp om ungefär 25 personer från hela koncernen. Det pågick från september till maj och vi träffades under åtta heldagar och hade uppgifter mellan träffarna att genomföra. Man fick diskutera och studera tillsammans med branschkollegor vilket har varit väldigt värdefullt.

Vad innehöll programmet?
– Det var indelat i fyra områden: Individ, Grupp, Organisation, Omvärld. Första tiden läste vi om det individuella ledarskapet och hur jag vill vara som ledare. Vi fick föreläsningar från bland annat VD, kommunikationschef och andra personer i koncernen. Vi pratade även om VUCA-världen som handlar om att världen är i ständig förändring och hur man förhåller sig till det och hur man leder i en sådan förändring. Det var väldigt värdefullt och det var många olika personer från Academedia som var involverad i talangprogrammet. 

Och du tog examen nu i maj?

– Ja, jag klarade det! På examen skulle man presentera en jämförelse av sitt ledarskap nu och då. Jag fokuserade mest på vad jag hade tagit med mig från programmet eftersom jag i nuläget inte har någon personal. Jag fick presentera för en panel med bland annat Academedias VD Markus Strömberg och KYHs verksamhetschef Christina Frisk.

– Ett av mina mål är att Anywhere ska växa och sträcka sig över hela landet och sprida vårt utbildningsutbud. Talangprogrammet har hjälpt mig i min nya yrkesroll för att kunna vidareutveckla Anywhere och partnerskapet mellan de olika lärcentrum. Jag har landat och det ska bli kul att påbörja ett nytt år och kunna fokusera helt på det här området. 

Partneransvarig KYH Hanna Månsson

Tack så mycket Hanna!

Vi söker alltid nya lärcentrum att samarbeta med!

Genom att vara en samarbetspartner till oss på KYH är du med och bidrar till er kommuns kompetensförsörjning. En av fördelarna med ett Anywhere-samarbete är att lokal kompetens ger kommunens näringsliv möjligheter att utvecklas och expandera. Andra fördelar med att samarbeta med KYH är bland annat:

  • Lokala företag får lära känna studenter på orten för en snabb och trygg rekrytering
  • Ha möjlighet att knyta samman flera orter i en region och skapa nätverk för samarbete och utveckling
  • Få en unik möjlighet att nätverka med andra lärcentrum i hela Sverige

Ta gärna kontakt med oss för att få mer information om samarbetet!