"Yrkeshögskolan har som mål att alla ska få ett arbete efter utbildningen!"

Jag är utbildad husarkitekt och jag har haft ett eget företag i Sverige sedan 1993, idag är jag delägare i WAK arkitekter. För 6 år sedan grundade jag KUL akademin som jag använder för att föreläsa på yrkeshögskolor och högskolor.

Jag har jobbat inom yrkeshögskolan sedan 2008 så jag har ganska lång erfarenhet av yrkeshögskolan som koncept och utbildningsform och jag har undervisat hos KYH i 4 år ungefär vilket innebär att jag har varit med under de år KYH har vuxit. 

logo wak

Vad föreläser du om?

Jag föreläser i olika kurser: oftast byggteknik, bygg- och konstruktionsteknik och ibland är det arkitekturhistoria som ingår i kursen kulturhistoriska miljöer. När jag undervisar i byggteknik handlar det bland annat om själva tekniken men också plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. En kurs jag håller i år handlar om hållbart byggande där vi pratar om FNs globala mål och även byggbranschens miljömål, den handlar också om hur vi jobbar med lagstiftningen och olika regler vid rivning eller nyproduktion av byggnader. Detta för att minska miljöpåverkan och för att bygga ett mer hållbart samhälle.

Hur är det att lära ut hos oss på KYH? 

– Det är bra och det är väldigt givande att lära ut till vuxna människor som vill lära sig. Det är stor skillnad när man själv väljer att sadla om på en yrkeshögskoleutbildning eftersom motivationen är hög när man vet att det leder till ett jobb. Yrkeshögskolan har som mål att alla ska få ett arbete efter utbildningen, det är en stor fördel att ha kontakt med näringslivet under utbildningen och att ha praktik. De studerande kommer i kontakt med oss föreläsare redan under utbildningen och det leder dem direkt till jobb. 

Hur skiljer sig KYH mot andra yrkeshögskolor?

Konceptet Anywhere är fantastiskt för det tillåter mindre orter eller personer utspridda i landet att få en bra utbildning – vilket är väldigt givande med Anywhere. Det har varit väldigt framgångsrikt och KYH var tidiga med att jobba med digitala utbildningar och erbjuda flera personer att sadla om. Digitaliseringen har varit KYHs starka sida.

Inom bygg är KYH lite mer tekniska än andra yrkeshögskolor eftersom ni har riktat in er på energispecialistutbildningar med mer beräkningar och lite tydligare krav på matematiska kunskaper. Jag tror att KYHs utbildningar har lite högre matematiska kunskaper, kunskaper i energiberäkningar och miljöfrågor – de har lite mer spets. 

Lyssna på Benedicte berätta om vem som passar att jobba som byggproduktionsledare.

Hur skulle du beskriva arbetsmarknaden inom samhällsbyggnad?

Det här året har varslen så klart ökat, men jag tror det är en tillfällig svacka. Tittar man på hur många som går i pension så finns fortfarande det ett stort behov i det här landet, det är ett generationsskifte på gång. Jag tror framför allt att renovering, ombyggnad och tillbyggnad och diverse anläggnings- och miljöspecialister kommer behövas. Där finns stora möjligheter. Nyproduktion tror jag att det är andra typer av byggnader, inte bara bostäder utan andra typer av byggnader som kommer skapas. 

Tack Benedicte, något du vill tillägga?

Det är kul att kunna bidra och se människor växa och även jobba med er som jobbar med kvalitet och ni och ställer krav på era studerande. Det är viktigt, för att när man gör ett karriärbyte så behöver man jobba för sin nya karriär. Även när man jobbar digitalt och över nätet så krävs det lite extra disciplin från de studerande.

Tack så mycket Benedicte!