Intervju med Benedicte

wak arkitekter Intervju

"Yrkeshögskolan har som mål att alla ska få ett arbete efter utbildningen!"

Benedicte Wåhlin är utbildad husarkitekt och har haft ett eget företag i Sverige sedan 1993, idag är hon delägare i WAK arkitekter. För sex år sedan grundade hon KUL akademin som används för att föreläsa på yrkeshögskolor och högskolor. Benedicte har jobbat inom yrkeshögskolan sedan 2008 och har lång erfarenhet av yrkeshögskolan som koncept och utbildningsform. Benedicte har undervisat hos KYH i fyra år ungefär vilket innebär att hon har varit med under de år KYH har vuxit. 

logo wak

Vad föreläser du om?

– Jag föreläser i olika kurser: oftast byggteknik, bygg- och konstruktionsteknik och ibland är det arkitekturhistoria som ingår i kursen kulturhistoriska miljöer. När jag undervisar i byggteknik handlar det bland annat om själva tekniken men också plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. En kurs jag håller i år handlar om hållbart byggande där vi pratar om FNs globala mål och även byggbranschens miljömål, den handlar också om hur vi jobbar med lagstiftningen och olika regler vid rivning eller nyproduktion av byggnader. Detta för att minska miljöpåverkan och för att bygga ett mer hållbart samhälle.

Hur är det att lära ut hos oss på KYH? 

– Det är bra och det är väldigt givande att lära ut till vuxna människor som vill lära sig. Det är stor skillnad när man själv väljer att sadla om på en yrkeshögskoleutbildning eftersom motivationen är hög när man vet att det leder till ett jobb. Yrkeshögskolan har som mål att alla ska få ett arbete efter utbildningen, det är en stor fördel att ha kontakt med näringslivet under utbildningen och att ha praktik. De studerande kommer i kontakt med oss föreläsare redan under utbildningen och det leder dem direkt till jobb. 

Hur skiljer sig KYH mot andra yrkeshögskolor?

– Konceptet Anywhere är fantastiskt för det tillåter mindre orter eller personer utspridda i landet att få en bra utbildning – vilket är väldigt givande med Anywhere. Det har varit väldigt framgångsrikt och KYH var tidiga med att jobba med digitala utbildningar och erbjuda flera personer att sadla om. Digitaliseringen har varit KYHs starka sida.

– Inom bygg är KYH lite mer tekniska än andra yrkeshögskolor eftersom ni har riktat in er på energispecialistutbildningar med mer beräkningar och lite tydligare krav på matematiska kunskaper. Jag tror att KYHs utbildningar har lite högre matematiska kunskaper, kunskaper i energiberäkningar och miljöfrågor – de har lite mer spets. 

Hur skulle du beskriva arbetsmarknaden inom samhällsbyggnad?

– Det här året har varslen så klart ökat, men jag tror det är en tillfällig svacka. Tittar man på hur många som går i pension så finns fortfarande det ett stort behov i det här landet, det är ett generationsskifte på gång. Jag tror framför allt att renovering, ombyggnad och tillbyggnad och diverse anläggnings- och miljöspecialister kommer behövas. Där finns stora möjligheter. Nyproduktion tror jag att det är andra typer av byggnader, inte bara bostäder utan andra typer av byggnader som kommer skapas. 

Vad är speciellt med att undervisa?

– Det är kul att kunna bidra och se människor växa och även jobba med KYH som jobbar med kvalitet som ställer krav på de studerande. Det är viktigt, för att när man gör ett karriärbyte så behöver man jobba för sin nya karriär. Även när man jobbar digitalt och över nätet så krävs det lite extra disciplin från de studerande.

Tack så mycket Benedicte!