Intervju med Annika - Redovisningskonsult

Branschen anställer direkt från yrkeshögskolan

Annika Wannersten är auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat med redovisning i nästan hela hennes yrkesliv. Annika beskriver i vår intervju att hon som barn fick vara med hennes föräldrar som gjorde bokföring vilket är hur hennes intresse för ekonomi startade. Hon berättar att det var som att lägga pussel i de gamla kassaböckerna och valde därför att gå på ekonomisk linje under sin gymnasietid.

Redovisningsbyrån Alcea

Hej Annika, berätta om ditt företag Alcea.
– Byrån är skapad av mig och min kollega Catarina Haag. Vi hade en klar bild när vi startade Alcea om hur vi ville att en redovisningsbyrå skulle vara och behandla kunder. Vi hade också en idé om att vi ville växa och bygga en byrå och skaffade därför två mentorer där vi satte upp ett mål att vi skulle vara någonstans runt 15 personer i framtiden. Vi har vuxit med ungefär en person per år och vi är nu 14 idag. Alcea har alltid vurmat för den lilla företagaren, alltså mikroföretagen, det är vår bästa kunskap. Det ska vara kvalité på det vi utför och vi skräddarsyr för kundens bästa.

Vad gör man som redovisningskonsult?

– Det är ett brett yrke och du arbetar med allt från att hantera inkommande digitala underlag till att man gör det sista i kedjan som att lämna in deklaration eller göra en årsbudget för kommande år. Du hanterar inkommande och utgående betalningar, löner, momsdeklarationer och löpande bokföring och bokslut. 

– Utvecklingen har varit stor på sista åren kring digitala underlag och vi lägger inte samma tid på att titta på ett papper och ta en konteringsstämpel och skriva belopp för att sedan registrera. Idag har arbetet ett stort fokus på kundkontakt. Rådgivning är vår vardag idag och det är ett socialt yrke där vi kommunicerar mycket med våra kunder.

Alceas roll i ledningsgruppen

Du sitter med i ledningsgruppen för KYHs utbildning redovisningskonsult. Berätta om det!

– Jag har varit med i ungefär tre år och jag tycker det är viktigt, roligt och givande. Det har tagit lite tid att förstå min roll i gruppen och vad jag kan tillföra men när jag hittade min plats ser jag att det är otroligt viktigt att näringslivet är med och både påverkar och utvecklar utbildningen framåt. Vi från branschen önskar slutprodukten av den utbildning som KYH håller i vilket är varför det är viktigt att branschen är med och påverkar. 

– Vi har anställt en person direkt från utbildningen på KYH och en till student gör sin praktik hos oss just nu som vi kommer anställa vid examen. 

Hur har det fungerat att ta emot LIA?

– Branschen i stort har svårt att rekrytera erfarna konsulter för de finns inte att tillgå. När vi fick in den här foten och ta chansen att ta emot en LIA-praktikant och känna på dem under två olika perioder att hjälpa dem in i yrket är det den bästa rekryteringen för oss. Utbildningen är bra och studenterna får en bra grund att stå på som redovisningskonsult för att sedan snabbt komma in i yrket och börja göra bokslut tidigt efter examen. 

Redovisningskonsult intervju Annika alcea

Framtiden inom redovisning

Hur ser framtiden ut för den här yrkesrollen?

– Jag tror branschen kommer fortsätta söka efter personal. Kollar man på snittålder så tror jag att det kommer ske pensionsavgångar snart. Det är också en yrkesroll under förändring i och med digitaliseringen. Den gör att det alltid kommer behövas nyutbildade och man har stora förutsättningar att få jobb efter avslutad utbildning. En annan positiv förändring är att vi ser fler män i yrket för blandade grupper behövs överallt. 

Tack så mycket Annika!