händer knappar på dator

Ingenting är omöjligt - så kan du bli behörig utan formell behörighet

Att gå en YH-utbildning är en snabb väg in i en ny bransch och ett smidigt sätt att karriärväxla eller vidareutbilda sig på. En av de stora fördelarna med YH som utbildningsform är att det finns flera sätt att bli behörig på, även om du i nuläget saknar formell behörighet. Nedan listar vi alla vägar till behörighet – så du kan påbörja din drömutbildning hos KYH Yrkeshögskola.

Av Jenny Olsson

Komvux

Du kan alltid komplettera din grundläggande behörighet, eller din särskilda behörighet genom att läsa de kurser eller ämnen som du saknar via Komvux. I din ansökan till KYH sätter du status för ansökan till ”kompletterar senare” och anger att du kommer att komplettera längre fram genom Komvux.

Reell kompetens

Reell kompetens är din faktiska kompetens som du har fått på annat sätt än genom formell utbildning. Det skulle exempelvis kunna vara kunskap och erfarenhet genom ditt yrkesliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller via annan typ av utbildning.

Om du anser att du har de kunskaper som krävs för att klara en utbildning, men inte uppfyller behörighetskraven, kan du be om prövning av reell kompetens. Du gör din ansökan som vanligt och beskriver din reella kompetens under rubriken ”övrigt”.

Behörighetstest

Om du saknar betyg i någon av antagningskraven, men tror att du har den kunskap i ämnet som krävs för att klara ett test, kan du få möjlighet att göra ett så kallat behörighetstest. KYH erbjuder endast behörighetstester i Engelska 6, Matematik 2 och Programmering 1.

För att göra ett behörighetstest skickar du in din ansökan som vanligt. Efter att din ansökan har blivit granskad av Antagningsenheten kontaktar de dig och skickar en anmälningslänk till ett digitalt test. Klarar du testet blir du behörig i det aktuella ämnet. Om du får underkänt, eller saknar behörighet i andra ämnen, kan du bli erbjuden att läsa en preparandkurs.

Preparandkurs

KYH erbjuder kostnadsfria preparandkurser på distans via webben, som motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå. Du läser kurserna online i självstudieform under cirka 5 veckor.

Kursen avslutas med ett slutprov och vid godkänt resultat ges behörighet för den specifika kursen. En preparandkurs ger dig möjlighet att bli behörig, men ger ingen garanterad plats till utbildningen. Du skickar in din ansökan som vanligt, om Antagningsenheten bedömer att du kan läsa en preparandkurs för att bli behörig skickar de ett anmälningsformulär till dig.

20%-regeln

20 procent av de årliga utbildningsplatserna får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Det betyder att KYH i dessa specifika fall kan frångå vissa av behörighetskraven om du inte skulle vara fullt behörig.

För att ansöka via 20%-regeln måste du med hjälp av andra underlag kunna styrka erfarenhet eller kompetens som påvisar att du kan klara utbildningen ändå. Om du vill bli granskad via 20%-regeln sätter du status på din ansökan som ”kompletterar senare” och skriver att du önskar bli granskad enligt 20%-regeln. Under rubriken ”övrigt” bifogar du underlag på din kompetens.