Så valde Iman drömutbildningen till mätingenjör

KYH x Byggsandra - mötet med Iman!

Först ut i KYHs serie där Byggsandra möter kvinnor som vågat söka drömutbildningen inom samhällsbyggnad är Iman. Här berättar hon om tvivel, mod, vikten av kvinnliga förebilder och hur ihärdighet och research ledde till den perfekta LIA-platsen.

Iman är 28 år och studerar till mätningsingenjör hos KYH yrkeshögskola. Hon flyttade till Sverige i vuxen ålder och har tidigare studerat ekonomi på universitetet. Hon sökte till KYHs utbildning mätningsingenjör 2020 men var osäker på om det skulle passa henne. För att ta reda på mer om vad yrkesrollen innebar och ifall hon skulle klara utbildningen gjorde hon egen research på LinkedIn.

Under studietiden på KYH blev Iman mer säker på att hon skulle klara studierna trots osäkerhet kring sin egen kapacitet. Idag är Iman stolt över att han har klarat alla sina kurser och att hon nu är ute på en fantastisk praktikplats hos JM. KYH och Sandra "Byggsandra" Mobaraki möter upp Iman på praktiken och tar del av hennes nya vardag och framtid som mätningsingenjör.

Att hitta praktik var det svåraste

Iman berättar att hon uppskattar utbildningen och att hon fick stöd av sin utbildningsledare när hon behövde. Det svåraste var att hitta en praktikplats då hon var osäker på sina språkkunskaper och hur många kvinnor det fanns i branschen. Trots sin osäkerhet blir Iman glatt överraskad om hur många kvinnor det är i projektet. JM är ett av Sveriges mest jämställda företag och de själva beskriver sitt jämställdhetsarbete och år 2030 ska JM vara det mest jämställda företaget i byggbranschen.

Sandra och Iman på byggarbetsplats

Imans fem bästa tips att hitta en praktikplats

  • Gör research i branschen om vilka företag som finns
  • Sök praktikplats hos många företag
  • Hitta de personer som är ansvariga för rekrytering och ring
  • Sök flera gånger om du behöver
  • Ge aldrig upp!


KYH hjälper studerande inför LIA!

Hos KYH får våra studerande en preparandkurs inför sin praktikperiod.  LIA-preparanden sker i början av utbildningen för att ge rätt verktyg och förutsättningar för att kunna hitta en kommande LIA-plats. Den fokuserar på den studerandes egna sökandeprocess och hur de går tillväga. Vi fokuserar även på förmågan att utvecklas under processens gång. LIA-preparanden ligger tidigt i utbildningen för att sökandeprocessen sker under en längre tid.

Preparandkursen är tre delar. Första delen innehåller ramarna för kursen, dess syfte och mål samt tillvägagångssättet vid sökandeprocessen. Del två handlar om kommunikation och eget varumärke. I del tre gör den studerande en inventering och research om branschen de är på väg in i.

Vi har medvetet inte öronmärkta platser för praktiken. Branschen vill ha självgående, motiverade och drivande individer som själva kan visa på förmåga att ta kontakt, föra dialog och komma på intervju. Det vill säga ”seal the deal” med ett LIA-företag. Därför söker alla våra studerande praktiken själv, med stöttning från sin utbildningsledare.