Hur fungerar dina första veckor hos KYH? Här är tre aktiviteter att hålla ögonen på!

Vad kan du förvänta dig de första veckorna på en utbildning hos KYH? Du går in i en ny bransch, med nya människor och nya sätt att tänka vilket kan vara överväldigande. Studierna på KYH är viktiga för dig – det ger dig inte bara möjligheten att karriärväxla, utan KYHs sammansatta studiestart ger dig också en möjlighet att lära känna din kommande yrkesroll och förbereda dig inför ditt drömjobb. Kanske känns det konstigt att utbildningen inte börjar med programmering, byggteknik eller ekonomistyrning. Men oroa dig inte! Vi vet vad vi gör. Här är några tips för att hjälpa dig navigera dina studier.

AV LOVISA HÄNSTRÖM

Inblick i en ny bransch

Våra tvååriga utbildningar går fort och innehåller en stor mängd av utbildningsspecifikt innehåll. Förutom de kursspecifika kunskaper du kommer lära dig finns även två kurser som ger dig lite extra krydda in i arbetslivet. Varje utbildning hos KYH inleds med en introduktionskurs där du får bekanta dig med din nya bransch och din roll som blivande medarbetare och yrkesproffs i denna. Lektioner blandas med gästföreläsningar från personer i branschen.

Kursen ”Medarbetarskap och branschkunskap” leds av Anna Wallin från företaget Spektiv. I kursen får du lära dig processer för en grupps utveckling och du lär dig om organisatoriska och förutsättningar för samarbete. Branschkunskapen riktar in sig på att få en inblick i den kommande bransch som du valt och att få en inblick i yrkesrollen.

Hej Anna! Vad handlar medarbetarskap om?

– Medarbetarskap handlar om att få alla gruppmedlemmar i en organisation att ro åt samma håll och mot samma mål. Just detta kan vara utmanande eftersom gruppmedlemmar är vanliga människor och vi är programmerade på lite olika sätt. Ett välfungerande lagarbete kan vi utveckla för ett bättre resultat. Vi pratar om medarbetarskap i vår värld för att det handlar om hur vi förhåller oss om till arbetsgivare, arbetsuppgifter och arbetskollegor.

Under kursen går vi igenom bland annat:

 • Hur grupper bildas och vad är de avgörande faktorerna för hur en grupp blir högpresterande.
 • Hur fungerar individen och hur funkar vår hjärna relaterar till problemlösning, beslut och hur vi uppfattar vår omvärld.
 • Vi lär oss hur vi lär oss hur vi aktivt arbetar i en process för grupputveckling.
 • Vad som gynnar samarbete och effektivitet i grupper.

– Precis som att det finns bra eller dåligt ledarskap finns det även bra eller dåligt medarbetarskap. Ett gott medarbetarskap är god grund för yrkesstolthet. En yrkesstolthet och yrkesglädje är också tätt sammanvävt. Det är summan av delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel. Vi behöver anställa medarbetare som är aktiva och engagerade för att våra organisationer ska bli konkurrenskraftiga och högpresterande.

 • Efter avslutad kurs har de studerande lärt känna varandras både styrkor och utvecklingsområden. Genom att lära känna varandra på djupet blir det lättare att be om hjälp och vara autentisk i sin grupp.

  Anna Wallin Organisationskonsult, Spektiv

Vad är det för skillnad på yrkesstolthet och medarbetarskap?

– Tidigare pratades det om yrkesstolthet och då handlade det mer yrkesskickligheten. Men idag är det större: vi behöver vara kommunikativa, vi behöver jobba med ständiga förbättringar och lärande. Så samarbete och kommunikation har blivit allt viktigare. Ansvarstagande är ett centralt tema i medarbetarskap genom att vi tar ansvar får egna arbete och arbetsmiljö och vårt förhållande till kollegor så blir vi konstruktiva medspelare i vårt medarbetarskap.

– Vi ser också att de som genomför kursen tar ansvar för sitt personliga varumärke. Du som studerande är redan en del av en bransch när du påbörjar din utbildning på KYH. I varje möte, både med klassen och de som föreläser, bör du agera som en del av din bransch. Det påverkar hur du beter dig och hur du kommunicerar. Vi ger god förståelse för utveckling och du blir medveten om din lärstil och lärprocess under kursen. Välkomna till medarbetarskap!

Vikten av mjuka värden

I arbetslivet är mjuka värden som kommunikation och lagarbete lika viktiga som hårda färdigheter som byggteknik eller ekonomistyrning. En bra karriärcoach hjälper dig att identifiera dina styrkor och svagheter så att du vet hur du kan förbättra dem innan du går in på en praktikplats eller en arbetsplats.

Nytt från 2022 är kursen ”Jämlikhet i arbetslivet” som leds av journalisten Emy Serander. Kursen genomförs på en vecka och ger dig kunskap och insikter om jämställdhet och jämlikhet, dess utmaningar och förutsättningar i arbetslivet. Du får även inblick i hur man som individ och grupp arbetar för jämställdhet och jämlikhet i klassrummet, LIA och på arbetsplatsen. Mjuka värden är mer än bara kunskap, det är färdigheter som är viktiga i arbetslivet. Och om du vill vara framgångsrik i din karriär - och komma dit du vill i livet - är det viktigt att du utvecklar dessa färdigheter från dag ett.

Emy Serander berättar om sina förhoppningar för kursen:
– Mina förhoppningar är att kursen ska leda till en ökad förståelse för vilka normer och beteenden som fortfarande är vanliga på våra arbetsplatser i Sverige, vad de bidrar till för arbetsklimat och hur man kan hitta verktygen för att bearbeta dem. 

 • Kursen kommer ge verktyg och kunskap som hjälper dem att förbättra sina framtida arbetsplatser ur en jämlikhetssynpunkt. De kommer också att lära sig se problematiska beteenden och härskartekniker som kan finnas på en arbetsplats, och därmed ges möjligheten att förbättra arbetsmiljön på sina framtida arbetsplatser. 

  Emy Serander Journalist

  Emy Serander

Studera med en karriärcoach

När du börjar dina studier är det viktigt att ha en coach som hjälper dig att navigera genom processen. En karriärcoach kan ge vägledning om mjuka färdigheter som tidshantering, organisation och prioritering. De kan också ge dig insikt i den bransch som du studerar inom, så att du kan förbereda dig för vad som kommer härnäst.

Förutom två kurser som ingår i din examen finns även en rad extra aktiviteter under din studietid. De aktiviteterna kallas för KYH Karriärprogram och ligger som ett lager ovanpå utbildningen. I programmet får du träffa studie- och yrkesvägledare och karriärcoacher som förbereder dig extra inför ditt framtida yrkesliv.

 • Min tid som student på KYH kan beskrivas som mycket lärorik och inspirerande. Kursledarna var engagerade vilket skapade en nära anknytning till arbetslivet. Jag uppskattar alla spännande studiebesök som vi gjorde under utbildningen.

  Lukas Lindstedt Före detta student

Tre tips för att hjälpa dig in i dina studier:

1. Utnyttja alla möjligheter till professionell utveckling som din utbildning erbjuder. De är verkligen viktiga för att lära sig om branschen och få en känsla för hur det är att arbeta där.

2. Be om hjälp! Det kan verka konstigt i början, men både dina undervisande och din utbildningsledare är där för att guida dig genom utbildningen. De har massor av erfarenhet av att arbeta i branschen och vill hjälpa dig att lyckas så mycket som möjligt!

3. Se till att du drar nytta av utbildningsmöjligheter för mjuka färdigheter - de kan verka mindre viktiga än tekniska färdigheter eller kunskaper i ämnen som redovisning eller utveckling av marknadsföringsstrategier, men de är lika viktiga när det gäller att få anställning efter examen! Mjuka färdigheter omfattar saker som kommunikationsförmåga, förmåga till lagarbete och ledarskapspotential. I princip allt som får dig att sticka ut från andra kandidater som kanske också har de tekniska färdigheterna.

Låter det som den perfekta starten på en ny karriär? Det tycker vi – varmt välkommen till KYH! Den smarta vägen till ett nytt och meningsfullt yrkesliv.

Se liknande artiklar