10 000 jobbmöjligheter – så gör du karriär i fastighetsbranschen

Av Jenny Olsson

Behovet av hållbara, säkra och energieffektiva bostäder, arbetsplatser, sjukhus och skolor har aldrig varit större! Samtidigt har företag i fastighetsbranschen stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens. Här berättar vi om de hetaste yrkesrollerna och hur du kan ta klivet in i den växande branschen.

Fastighetsbranschen växer med ny teknik och miljöfokus

Både nya och äldre fastigheter behöver daglig drift och underhåll. Samtidigt blir det allt vanligare med ”smarta byggnader” som är utrustade med avancerade system för energihantering, säkerhet och bekvämlighet. Dessa teknologiska framsteg i kombination med högre krav på miljövänlighet har skapat ett akut kompetensbehov över hela landet som gjort att branschen behöver anställa hela 10 521 personer fram till 2028.

Störst behov av fastighetsingenjörer & fastighetstekniker

Efterfrågan är som allra störst på fastighetsingenjörer och fastighetstekniker, där rekryteringsbehovet har fördubblats sedan 2021. Både fastighetsingenjör och fastighetstekniker är specialistroller som kräver kompetens inom fastighetstekniska system, hållbarhet och energieffektivisering. Båda rollerna är oerhört viktiga för att säkerställa fastigheters säkerhet, funktionalitet, hållbarhet och effektivitet.

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker har operativt ansvar för fastigheten. Teknikern arbetar med drift och underhåll av exempelvis ventilation-, värme-, vatten och avlopp-, kyla- och elsystem. De ser helt enkelt till att fastigheten fungerar smidigt och säkert!

Läs mer om rollen som Fastighetstekniker

Fastighetsingenjör

Fastighetsingenjörer arbetar mer strategiskt med att optimera de tekniska systemen i fastigheter. I rollen ingår att utveckla och implementera nya strategier för energieffektivitet och hållbarhet. Det är inte heller ovanligt med personalansvar.

Läs mer om rollen som Fastighetsingenjör

Vilket yrke som passar dig beror helt på om du gillar att arbeta mer ”hands on” eller vill sitta mer med planering och strategi.

– Det bästa med yrkesrollen är att den är bred och att dagarna ser olika ut. Jag är problemlösare i grund och botten och fastighetsingenjör är en yrkesroll där jag får hitta lösningar, säger Rebecca Tungel Rouhi, tidigare studerande på KYH.

Den snabba och säkra vägen till jobb

YH-utbildningar är en av de viktigaste rekryteringsvägarna för fastighetsbranschen. Många företag tar dessutom helst emot och rekryterar praktikanter från yrkeshögskolan.

KYH är en av Sveriges största yrkeshögskolor som utformar YH-utbildningar som möter arbetsmarknadens behov. Det, i kombination med LIA-praktiken, gör att 9 av 10 får jobb efter examen. I samarbete med företag i fastighetsbranschen erbjuder KYH 2-åriga utbildningar till Fastighetsingenjör och Fastighetstekniker. På så sätt får du snabbt efterfrågad kunskap, kostnadsfritt och CSN-berättigat!

  • Utbildningssystemet blir viktigare och viktigare för att branschen ska få fortsatt tillgång till medarbetare med rätt utbildning.

    Carina Lundström Utvecklingsledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Liknande artiklar