Fastighetsbranschen behöver 10 000 nya medarbetare

Av: Jenny Olsson

I takt med att fastighetsbranschen blir allt mer beroende av teknisk kompetens har kompetensbehovet ökat kraftigt. Branschen behöver tusentals nya medarbetare och efterfrågan på rollen som fastighetsingenjör har fördubblats. Det innebär fantastiska möjligheter för dig som vill göra snabb karriär i en ständigt växande bransch. Här berättar vi mer om yrkesrollen där behovet är som störst och om YH-utbildningen som ger en säker och snabb väg in i branschen.
glad kvinna pratar i telefon och håller i dator

Fördubblat behov av Fastighetsingenjörer 

Alla byggnader – nya som gamla behöver ständigt rustas med drift och underhåll som matchar den senaste tekniken. Fastighetsbranschen är en stabil bransch som alltid kommer att finnas och fortsätta expandera. Just nu byggs det mer än någonsin och kompetensbehovet har ökat kraftigt. De kommande fem åren behöver branschen en förstärkning med 10 521 nya personer. I rollen som fastighetsingenjör är behovet som allra störst och efterfrågan på fastighetsingenjörer har fördubblats sedan 2021. Särskilt efterfrågas teknisk kompetens med specialkunskaper inom energieffektivisering och hållbarhet. 

”Branschen blir mer och mer beroende av teknisk kompetens inom bland annat energieffektivisering när klimatmålen ska uppnås och elförbrukningen minska", säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

En bred ledarroll med ansvarsområde

Som fastighetsingenjör är du specialisten som ansvarar för hållbarhet och fastighetsteknik. Det är en ledarroll och ofta ingår det personalansvar i arbetet. Andra exempel på yrkestitlar inom fastighetsingenjör kan vara: 

  • Fastighetstekniker
  • Teknisk förvaltare
  • Drifttekniker
  • Driftingenjör
  • Underhållsingenjör
  • Driftledare

Fastighetsingenjörer har som huvudansvar att optimera fastighetens tekniska system. I rollen krävs det fördjupad och bred kompetens inom både fastighetsteknik och byggteknik. Dessutom har man en hel del kunskaper inom fastighetsförvaltning och kan hantera ekonomiska och administrativa frågor som rör fastigheter, exempelvis hyresavtal, skötsel, underhåll och renovering.

– Det bästa med yrkesrollen är att den är bred och att dagarna ser olika ut. Jag är problemlösare i grund och botten och fastighetsingenjör är en yrkesroll där jag får hitta lösningar, det driver mig jättemycket, säger Rebecca Tungel Rouhi, tidigare studerande fastighetsingenjör på KYH.

Yrkeshögskola är en säker väg till snabb anställning

Yrkeshögskolan är en av de viktigaste utbildningsreformerna för fastighetsbranschen. Branschen tar emot flest praktikanter från yrkeshögskolan och företagen beskriver att yrkeshögskolan har ökat markant som rekryteringsväg. 

KYH är Sveriges största yrkeshögskoleaktör inom samhällsbyggnad. Tillsammans med företag i branschen utformar KYH YH-utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov. Studierna består av teori kombinerat med långa praktikperioder, vilket leder till att 9 av 10 studerande får jobb direkt efter examen. Strax över hälften av dessa får anställning på den arbetsplats där de utförde sin praktik. 

Att gå YH-utbildningen till Fastighetsingenjör på KYH är därför en snabb och säker väg in i fastighetsbranschen. Studietiden är endast 2 år och redan från dag ett träffar de studerande yrkesverksamma i branschen som undervisar i kurserna. Utbildningen går i Stockholm och Malmö, där efterfrågan på fastighetsingenjörer är som allra störst. 

”Utbildningssystemet blir viktigare och viktigare för att branschen ska få fortsatt tillgång till medarbetare med rätt utbildning. Engagerade utbildningsanordnare och kompetenta yrkeslärare är avgörande för branschens framtida kompetensförsörjning", säger Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. 

14 YH-utbildningar inom bygg som leder till hög lön
4 april, 2023 Nyheter

14 YH-utbildningar inom bygg som leder till hög lön

Byggsektorn är under ständig förändring. I takt med att utvecklingen fortsätter framåt inom byggbran...

Bli behörig utan formell behörighet
17 mars, 2023 Nyheter

Bli behörig utan formell behörighet

En av de stora fördelarna med yrkeshögskolan är att det finns flera sätt att bli behörig på, även om...