Så blev Malins nya möte med byggbranschen

KYH x Byggsandra - mötet med Malin!

Andra delen i KYHs serie där Byggsandra möter kvinnor som vågat söka sig till drömutbildningen inom samhällsbyggnad är Malin. Här berättar hon om första mötet med byggbranschen och sedan det nya hon fick under studierna hos KYH. Idag arbetar Malin som arbetsledare på Dipart och berättar om glädjen i hennes nya yrkesroll.

Malin fick sitt första möte med byggbranschen i ungdomen där hon gick elektronik på gymnasiet. Hon fick höra från människor i sin omgivning att byggbranschen inte är till för kvinnor, fastän det var något Malin lockades av. Hon valde bort byggbranschen och det var först i vuxen ålder hon bestämde sig för att hitta tillbaka. 2019 började hon studera till Entreprenadingenjör hos KYH i Stockholm och tog examen 2021. Idag är Malin arbetsledare på företaget Dipart och är väldigt glad över att få vara en del av byggbranschen.

Vikten av att ha rätt förebilder

Malin berättar i vår intervju att hon är glad över att det finns så många förebilder idag som inte fanns när hon sökte gymnasiet. Byggsandra var en av dem vilket är varför mötet med henne är extra speciellt.

– I en av filmerna möter jag Malin, som är alumni från KYH. För henne vara det en flickdröm att komma in i byggbranschen, men hon vågade inte söka sig dit och saknade kvinnliga förebilder. Det var likadant för mig. Jag har haft ett stort intresse för branschen sedan jag var 19 år, men jag kunde inte se min plats inom byggsektorn. Det är något som jag idag jobbar hårt för att ändra på, säger Sandra Mobaraki, Byggsandra.

Byggsandra och Malin

Malins fem bästa tips att komma in i byggbranschen

  • Fokusera inte på utbildningsnamnet utan sök den utbildning som passar dig
  • Sök LIA tidigt i utbildningen
  • Använd dig av lärarna du möter i utbildningen som ett stöd
  • Sök flera gånger om du behöver
  • Du får språket men du måste använda det!


KYH hjälper studerande inför LIA!

Hos KYH får våra studerande en preparandkurs inför sin praktikperiod.  LIA-preparanden sker i början av utbildningen för att ge rätt verktyg och förutsättningar för att kunna hitta en kommande LIA-plats. Den fokuserar på den studerandes egna sökandeprocess och hur de går tillväga. Vi fokuserar även på förmågan att utvecklas under processens gång. LIA-preparanden ligger tidigt i utbildningen för att sökandeprocessen sker under en längre tid.

Preparandkursen är tre delar. Första delen innehåller ramarna för kursen, dess syfte och mål samt tillvägagångssättet vid sökandeprocessen. Del två handlar om kommunikation och eget varumärke. I del tre gör den studerande en inventering och research om branschen de är på väg in i.

Vi har medvetet inte öronmärkta platser för praktiken. Branschen vill ha självgående, motiverade och drivande individer som själva kan visa på förmåga att ta kontakt, föra dialog och komma på intervju. Det vill säga ”seal the deal” med ett LIA-företag. Därför söker alla våra studerande praktiken själv, med stöttning från sin utbildningsledare.