Byggföretagens expert på kompetensförsörjning: "Yrkeshögskolan är fantastisk"

Av Jenny Olsson & Mikaela Laakso

Lågkonjunkturen har slagit hårt mot delar av byggbranschen. Trots detta finns efterfrågan på arbetskraft kvar i hela landet. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen prognostiserar dessutom att konjunkturläget vänder redan nästa år. Den som utbildar sig inom samhällsbyggnad på yrkeshögskola nu och framöver har därmed goda möjligheter till anställning. Här möter vi Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning på Byggföretagen, för att prata mer om byggbranschens framtidsutsikter!

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning hos Byggföretagen
  • Kompetensbehoven varierar mellan olika delar av branschen, men även i rådande konjunkturläge finns stor kompetensbrist på flera ställen. Geografiskt så finns det rekryteringsbehov i hela Sverige även om det är särskilt utmanande att hitta medarbetare i norra Sverige. Vissa delar av byggsektorn är dessutom mindre konjunkturkänsliga, till exempel planeras, byggs och renoveras anläggningar, vägar och järnvägar i längre cykler.

    – Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning, Byggföretagen

Hur har byggbranschen påverkats av lågkonjunkturen?

– Lågkonjunkturen och det tuffa ekonomiska läget Sverige haft påverkar alla branscher, även om det slagit särskilt hårt mot byggande av nya bostäder. När bostadsbyggandet går ner, räntorna stiger och hela byggbranschen backar så påverkar det hela Sveriges tillväxt och drabbar många andra branscher.

– När inflationen minskar, räntorna går ner och fler kan ta lån för att köpa bostäder ökar byggandet och med det även sysselsättning, investering och tillväxt. Kort och gott så påverkar byggsektorn hela Sveriges ekonomi och de framtida behoven av att bygga och renovera bostäder kvarstår.

Hur ser framtiden ut för byggbranschen?

Byggföretagen prognostiserar att det vänder 2025 i hela landet, en del regioner tidigare och andra lite senare. Sverige står inför stora investeringar för att klara andra samhällsutmaningar såsom energiförsörjning och klimatomställning, men även säkerhetsläget, vilket innebär att byggandet kommer öka ännu mer kommande år.

– Branschen står också inför stora pensionsavgångar och har 16 000 medarbetare som redan är över 65 år, vilket innebär att många företag jobbar för att kunna rekrytera nya medarbetare och försöka behålla erfarna genom byggkrisen.

Varför ska man utbilda sig inom samhällsbyggnad?

– En utbildning inom samhällsbyggnad gör att du kan vara med och bidra till samhällsbygget, till exempel att bygga nya eller renovera befintliga bostäder, sjukhus, skolor eller vägar. Det finns en rad olika yrken som du kan utbilda dig till på 1-2 år hos yrkeshögskolan, bland annat Arbetsledare, KMA-samordnare, Mätningsingenjör, Miljösamordnare och Platschef.

  • Yrkeshögskolan är fantastisk, man kan ställa om, byta bransch eller yrke genom hela livet! En YH-utbildning inom samhällsbyggnad ger dig nya kompetenser, roliga erfarenheter och ett nätverk i branschen som leder till jobb.

    – Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning, Byggföretagen

Berätta om samarbetet med KYH!

– KYH har en fin verksamhet som arbetar med företagen för att ta fram exakt de utbildningar som vår bransch behöver. KYH är dessutom helt ensamma med att bedriva vissa utbildningar, såsom Byggnadsingenjör glas och fasad samt har konceptet KYH Anywhere som möjliggör att utbildningar kan bedrivas på fler orter. Bakom varje utbildning finns en ledningsgrupp som tar emot på LIA (lärande i arbete) och anställer.

– Det bästa med KYH är hur nära de jobbar med företagen för att skapa moderna utbildningar!

Liknande artiklar