kvinna kvalitetssäkrar bygge

Årets populäraste YH-utbildningar inom byggsektorn

Den svenska byggsektorn fortsätter expandera och är under ständig förändring. I takt med att utvecklingen går framåt har kompetensbehovet ökat och nya karriärmöjligheter har öppnats upp. I den här artikeln får du veta mer om byggbranschens framtidsutsikter och utbildningarna som ger den säkraste vägen till anställning.

AV: Caroline Hjorth Elfving och Jenny Olsson

En ljus framtid inom samhällsbyggnad

Det finns olika faktorer som ligger bakom de goda framtidsutsikterna i byggbranschen. Det första är att befolkningsmängden ökar, vilket innebär att vi blir allt fler som behöver bostad, sjukhus, resa, butiker etc. Det andra är den digitala och hållbara omställningen som ställer högre krav på företagen och deras kompetens. I dagsläget ligger den svenska byggbranschen efter andra europeiska länder i denna utveckling. För att komma ikapp och kunna möta det ökade behovet av hållbart byggande inom infrastruktur krävs det en stor omställning som efterfrågar en kompetens som effektiviserar och underlättar byggprojekt. Vad innebär då detta? Jo, för dig som går i tankarna av att karriärväxla eller kompetensutveckla dig innebär det en fantastisk möjlighet till ett jobb med hög ingångslön direkt efter examen. 

– Mitt mål var att komma in i en bransch där jag både kan göra karriär och får vara med om en förändring. Byggbranschen är otroligt het just nu, säger Emilia Aaröe, studerande på KYH yrkeshögskola. 

Utbildning – Den säkraste vägen till jobb

Enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos är yrken inom byggsektorn högt eftertraktade på arbetsmarknaden och utbildning har kommit att bli en avgörande faktor i fråga om anställning. Enligt rapporten ger en slutförd yrkes- eller högskoleutbildning bäst möjlighet. 

KYH har bedrivit utbildning sedan 2007 och är idag den största yrkeshögskoleaktören inom samhällsbyggnad i Sverige. Jämfört med andra utbildningsformer har yrkeshögskolan en stark koppling till arbetsmarknaden. Samtliga utbildningar är utformade för att möta arbetsmarknadens behov och är framtagna tillsammans med företag i branschen. Studietiden är oftast 1–2 år och kombineras av både teoretiska och praktiska moment. Det är yrkesverksamma från företag som sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper, är föreläsare, medverkar i projekt och erbjuder praktikplatser. På så sätt får den studerande precis den kompetens som företagen efterfrågar och är i behov av just nu, och i framtiden. Faktum är att 9 av 10 studerande får jobb inom 6 månader efter examen. Strax över hälften av dessa får anställning på den arbetsplats där de utförde sin praktik. 

– Det är stor skillnad när man själv väljer att sadla om på en yrkeshögskoleutbildning eftersom motivationen är hög när man vet att det leder till ett jobb. Yrkeshögskolan har som mål att alla ska få ett arbete efter utbildningen, det är en stor fördel att ha kontakt med näringslivet under utbildningen och att ha praktik. Säger Benedicte Wåhlin, föreläsare på KYH. 

Årets utbildningsutbud inom samhällsbyggnad

Sedan den 1 februari är ansökan öppen för utbildningar med start höstterminen 2023. Totalt erbjuder KYH 32 utbildningsstarter inom områdena samhällsbyggnad och IT på 17 orter runt om i Sverige. Samtliga utbildningar är kostnadsfria, CSN-berättigade och omfattas av omställningsstudiestödet. Inom området samhällsbyggnad finns följande utbildningar att söka: 

Som Anläggningsingenjör är du nyckelpersonen som dagligen kombinerar teknik, problemlösning och projektledning i det digitala arbetet av byggprojektet.

Som Arbetsledare leder du framtidens anläggningsprojekt med ansvar för att sysselsätta projekt, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen

Som Byggnadsingenjör är du den viktiga spelaren i byggets digitala delar, du skapar BIM-modeller i programvaror med fokus på klimat och konstruktion. 

Som Byggproduktionsledare inom nybyggnation leder du framtidens byggprojekt och ser till att byggets alla aktörer jobbar mot samma mål. 

Som Byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad leder du arbetet av byggprojektet och ansvarar för hela byggprocessen. 

Som Energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik. Du utreder och genomför energieffektiviserande åtgärder i byggnader och boendemiljöer.

Som Entreprenadingenjör är du nyckelpersonen inom byggprojektet. Yrkesrollen handlar till stor del om planering, inköp och ekonomi. 

Som Fastighetsingenjör har du specialistrollen i bygg- och fastighetsbranschen. Du säkerhetsställer krav på driftsekonomi och energiprestanda i fastigheter.

Som Installationsingenjör ansvarar du för installationsprojekt. Du projektleder arbetet kring monteringen av solenergi, elbilsladdning och energilagring.

Som Miljösamordnare har du en specialistroll och arbetar med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos företag och organisationer. 

Som Mätningsingenjör planerar du morgondagens samhällsbyggnadsprojekt och utför mätningar på alla typer av byggen inom bygg och anläggning.

Som Projektledare leder du solelsprojekt i en av världens snabbast växande branscher. Du ansvarar för planering, inköp och samordning från start till mål. 

Som Solenergiprojektör driver du utvecklingen inom solcellsbranschen mot Sveriges klimatmål. Du planlägger och tar fram solenergianläggningar mot kund.

Liknande artiklar

Fina resultat av KYHs jämställdhetsarbete
10 november, 2022 Nyheter

Fina resultat av KYHs jämställdhetsarbete

KYH har under de senaste åren gjort flera satsningar på jämställdhetsarbete för att aktivt bidra til...

Studera och få en del av din lön i bidrag
21 oktober, 2022 Nyheter

Studera och få en del av din lön i bidrag

Studera mitt i livet med en fortsatt ekonomisk trygghet med det nya omställningsstudiestödet. Ett hö...