Sandra och Iman på byggarbetsplats

KYHs jämställdhetsarbete - resultatet är här!

Arbetet med jämställdhet

Sedan 2021 arbetar KYH med ett jämställdhetsarbete. Ett aktivt jämställdhetsarbete ger goda förutsättningar för få fler sökande till utbildningsplatserna. Erfarenheter både från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och KYH visar på detta, som sedan 2021 satsat på jämställda ledningsgrupper och att bredda bilden av traditionellt manliga yrken inom samhällsbyggnad.

Internt arbetar vi med att skapa jämn könsfördelning i våra utbildningars ledningsgrupper och undervisande. Från och med höstterminen 2022 kommer samtliga KYH:s studerande att ges möjlighet att utbilda sig inom jämlikhet som en del av sin ordinarie kurs.

Det är viktigt för oss att våra studerande har förebilder att se upp till och att vi kan bidra till samhällets positiva utveckling kring jämställda branscher.

Christina Frisk verksamhetschef

KYH vill ha blandade klassrum med en jämn fördelning av kvinnor och män och vi vill vara steget före regeringens och byggbranschens mål.

Christina Frisk,
Verksamhetschef KYH

Kursen ”Jämlikhet i arbetet” är en nyhet på schemat för studerande på KYH, med start till höstterminen 2022. Lärare för kursen är journalisten Emy Serander, konsult från Spektiv, som bevakar jämlikhetsfrågor och mänskliga rättigheter i sin yrkesroll och föreläser och utbildar i dessa frågor. Hon väljer aktivt att arbeta med företag som är intresserade av jämlikhetsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet.

Vad blev resultatet?

2020

Antal sökande i procent på utbildningar inom samhällsbyggnad

2021

Antal sökande i procent på utbildningar inom samhällsbyggnad

2022

Antal sökande i procent på utbildningar inom samhällsbyggnad

Är du en av våra sökande? Grattis! Du har valt en skola som tar ansvar för att vara förbilder och bidra till ett bättre samhälle. Läs mer om att studera på KYH här.

Psst, det är inte för sent att söka riktigt än. Många av våra utbildningar har öppet för sen ansökan där du kan bli antagen i mån av plats.