Därför ska du kompetensutveckla dig i 3D-CAD

Av Jenny Olsson & Caroline Hjorth Elfving

Kunskap inom digital samhällsbyggnad för en mer hållbar framtid behövs. Byggsektorn vill att fler yrkesverksamma mätningstekniker, mätningsingenjörer och projektörer fördjupar sina kompetenser i CAD-verktyg och 3D-gemoetri för mätteknik. En spetskompetens som leder till ett mer kostnadseffektivt och energibesparande arbete samt öppnar upp fler dörrar i karriären. Här berättar vi om den snabba vägen till eftertraktad kompetens inom mätteknik och projektering!

För att uppnå Boverkets vision för Sverige 2025 arbetar många samhällsbyggnadsaktörer aktivt med att förebygga uppkomsten av avfall. Dock saknar många fördjupad kompetens för det digitala arbetet inom samhällsbyggnad för att handlingskraftigt kunna nå denna vision.

Specifikt efterfrågar branschen spetskunskap inom 3D-CAD för markarbete och anläggning. Via användning av moderna CAD-verktyg kan hela byggprocessen bli mer kostnadseffektiv och energisparande.

3D-geometri kan bära mycket data och öppnar upp för mer intelligenta, säkra och betydligt mycket mer omfattande projektmodeller. Denna data gör produktionen lättare och mer hållbar samt underlättar för resurs- och masshantering och minskat avfall.

Ett nytt kliv i karriären

Som ett resultat av den stora efterfrågan på spetskompetens inom 3D-CAD har branschen tillsammans med KYH Yrkeshögskola tagit fram en fördjupningskurs där de studerande lär sig hantering av ritningar, koordinatfiler, metoder och tekniska beskrivningar genom verktygen AutoCAD Civil 3D och SBG GEO.

–  Kursen känns väldigt relevant, det är många som har efterfrågat autocad och det känns som en klar kompetenshöjning, säger Robin Gynnstam, regionchef Malmö på Teodoliten Mätteknik. 

Kursen är 10 veckor lång och för att möjliggöra för de studerande att arbeta parallellt med studierna har kursen lagts på halvfart med undervisning på distans. Med andra ord finns det potential för yrkesverksamma inom mätteknik och projektering att snabbt kompetensutveckla sig och efter kursen klättra på karriär- och lönestegen.

Studera med fortsatt ekonomisk trygghet

Att investera i karriären behöver inte innebära en tillfälligt försämrad livssituation. Genom att ansöka en CSN-berättigad YH-kurs har du rätt till studiebidrag under hela utbildningstiden.

Hos KYH är alla utbildningar kostnadsfria, CSN-berättigade och omfattas av omställningsstudiestödet. Det innebär att om du uppfyller CSNs villkor för omställningsstudiestödet kan du få upp till 80 procent av din nuvarande lön när du läser på KYH. Självklart kan du även söka vanligt studiebidrag med eller utan lån. Det innebär att du som är sugen på att boosta karriären redan idag kan ansöka till kursen 3D-CAD markarbete anläggning med start i höst.

Liknande artiklar