Snabb väg till ny och eftertraktad karriär för yrkesamma inom mätteknik och projektering 

Byggsektorn efterfrågar kunskap inom digital samhällsbyggnad för en mer hållbar framtid. Branschen vill att fler yrkesamma mätningstekniker, mätningsingenjörer och projektör fördjupar sina kompetenser i CAD-verktyg och 3D-gemoetri för mätteknik. En spetskompetens som leder till ett mer kostnadseffektivt och energibesparande arbete samt öppnar upp flera dörrar i karriären.  

AV JENNY OLSSON & CAROLINE HJORTH ELFVING

För att uppnå Boverkets vision för Sverige 2025 arbetar många samhällsbyggnadsaktörer aktivt med att förebygga uppkomsten av avfall. Dock saknar många fördjupad kompetens för det digitala arbetet inom samhällsbyggnad för att handlingskraftigt kunna nå denna vision.

Specifikt efterfrågar branschen fördjupad kunskap inom 3D-CAD för markarbete och anläggning. Yrkesamma mättekniker behöver tillgång och kompetens till de nya digitala verktygen för att effektivisera sitt arbete och arbeta mer hållbart. Via användning av moderna CAD-verktyg kan hela byggprocessen bli mer kostnadseffektiv och energisparande. 3D-geometri kan bära mycket data och öppnar upp för mer intelligenta, säkra och betydligt mycket mer omfattande projektmodeller. Datan gör produktionen lättare och mer hållbar, samt underlättar för resurs- och masshantering och minskat avfall.

Ett nytt kliv i karriären 

Som resultat av den stora efterfrågan på spetskompetens inom 3D-CAD har branschen tillsammans med KYH yrkeshögskola tagit fram en fördjupningskurs där de studerande lär sig hantering av ritningar, koordinatfiler, metoder och tekniska beskrivningar genom verktygen AutoCAD Civil 3D och SBG GEO.  

–  Kursen känns väldigt relevant, det är många som har efterfrågat autocad och det känns som en klar kompetenshöjning, säger Robin Gynnstam, regionchef Malmö på Teodoliten Mätteknik.  

Kursen är 10 veckor lång och för att möjliggöra för de studerande att arbeta parallellt med studierna har kursen lagts på halvfart med undervisning på distans 1–2 dagar i veckan. Med andra ord finns det potential för yrkesamma inom mätteknik och projektering att snabbt kompetensutveckla sig och efter kursen klättra på karriärs- och lönestegen. 

Studera med fortsatt ekonomisk trygghet   

Att investera i karriären behöver inte innebära en tillfälligt försämrad livssituation.  

Genom att ansöka en CSN-berättigad utbildning har du rätt till studiebidrag under hela utbildningstiden. Hos KYH yrkeshögskola är alla utbildningar kostnadsfria, CSN-berättigade och omfattas av omställningsstudiestödet. Det innebär att om du uppfyller CSNs villkor för omställningsstudiestödet kan du få upp till 80 procent av din nuvarande lön i studiebidrag när du läser en utbildning hos KYH. Självklart kan du även söka vanligt studiebidrag med eller utan lån. Det innebär att du som är sugen på att boosta karriären redan idag kan ansöka till kursen 3D-CAD Markarbete Anläggning hos KYH med start november 2023.   

Liknande artiklar