14 utbildningar inom bygg som leder till hög lön

Av: Jenny Olsson och Caroline Hjorth Elfving

Byggbranschen är i ständig förändring. I takt med att utvecklingen går framåt har kompetensbehovet ökat och nya karriärmöjligheter har öppnats upp. Dessutom vill branschen ha en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Här berättar KYH mer om branschens växande behov, jämställdhet och den snabbaste vägen till anställning.
två kvinnor som tittar på varandra vid en byggarbetsplats

Ljusa framtidsutsikter i byggbranschen 

Samhällsbyggnad är en bransch som alltid kommer att finnas och enligt Byggföretagens senaste rapport kommer byggtakten fortsätta öka starkt över hela landet de kommande åren. När befolkningen växer behövs allt fler bostäder, sjukhus och transportvägar, samtidigt som byggtekniken blir allt mer avancerad vilket ställer högre krav på teknisk kompetens. Framtidsutsikterna i branschen är ljusa och för dig som vill karriärväxla eller kompetensutvecklas innebär det en fantastisk möjlighet till ett nytt jobb med hög ingångslön direkt efter examen. 

– Mitt mål var att komma in i en bransch där jag både kan göra karriär och få vara med om en förändring. Byggbranschen är otroligt het just nu, säger Emilia Aaröe, studerande på KYH. 

Vägen till anställning 

Yrken inom byggsektorn är högt eftertraktade på arbetsmarknaden och utbildning är en avgörande faktor i fråga om anställning. KYH är Sveriges största yrkeshögskoleaktör inom samhällsbyggnad och tillsammans med företag i branschen utformar KYH YH-utbildningar för att möta arbetsmarknadens behov. Studierna präglas av teori kombinerat med långa praktikperioder, vilket leder till att 9 av 10 studerande får jobb inom 6 månader efter examen. Strax över hälften av dessa får anställning på den arbetsplats där de utförde sin praktik. 

För en mer jämställd byggbransch 

Traditionellt sett har byggbranschen varit mansdominerad. Idag är branschen under förändring och strävar efter en jämnare könsfördelning. KYH vill vara med på resan till en mer jämställd byggbransch och har bland annat infört den obligatoriska kursen “Jämlikhet i yrkeslivet” som en del av samtliga utbildningar. 

– Vi har jobbat intensivt och med stort fokus på jämställdhet under flera år. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i alla våra utbildningar, säger Christina Frisk, verksamhetschef på KYH. 

På två år har antalet kvinnliga sökande till KYHs utbildningar inom samhällsbyggnad ökat markant. År 2020 var 34% av de sökande kvinnor, och 2022 låg siffran på hela 50%. 

Årets utbildningsutbud inom samhällsbyggnad

Just nu har sen ansökan öppnat för höstterminen 2023. Samtliga utbildningar är kostnadsfria, CSN-berättigade och omfattas av omställningsstudiestödet

Som Anläggningsingenjör är du nyckelpersonen som dagligen kombinerar teknik, problemlösning och projektledning i det digitala arbetet med byggprojektet.

Som Arbetsledare leder du framtidens anläggningsprojekt med ansvar för att sysselsätta projekt, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen.

Som Byggnadsingenjör är du den viktiga spelaren i byggets digitala delar, du skapar BIM-modeller i programvaror med fokus på klimat och konstruktion. 

Som Byggproduktionsledare inom nybyggnation leder du framtidens byggprojekt och ser till att byggets alla aktörer jobbar mot samma mål. 

Som Byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad leder du arbetet med byggprojektet och ansvarar för hela byggprocessen. 

Som Energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik. Du utreder och genomför energieffektiviserande åtgärder i byggnader och boendemiljöer.

Som Entreprenadingenjör är du nyckelpersonen inom byggprojektet. Yrkesrollen handlar till stor del om planering, inköp och ekonomi. 

Som Fastighetsingenjör har du specialistrollen i bygg- och fastighetsbranschen. Du säkerhetsställer krav på driftsekonomi och energiprestanda i fastigheter.

Som Handläggare på byggnadsnämnd handlägger och granskar du framtidens bygglovsärenden samt beslutar om kontrollplaner.

Som Installationsingenjör ansvarar du för installationsprojekt. Du projektleder arbetet kring monteringen av solenergi, elbilsladdning och energilagring.

Som Miljösamordnare har du en specialistroll och arbetar med att samordna, planera, driva och följa upp miljöfrågor hos företag och organisationer. 

Som Mätningsingenjör planerar du morgondagens samhällsbyggnadsprojekt och utför mätningar på alla typer av byggen inom bygg och anläggning.

Som Projektledare leder du solelsprojekt i en av världens snabbast växande branscher. Du ansvarar för planering, inköp och samordning från start till mål. 

Som Solenergiprojektör driver du utvecklingen inom solcellsbranschen mot Sveriges klimatmål. Du planlägger och tar fram solenergianläggningar mot kund.

Liknande artiklar

Allt fler väljer nytt digitalt utbildningskoncept
27 februari, 2023 Nyheter

Allt fler väljer nytt digitalt utbildningskoncept

Fler väljer framgångskonceptet KYH Anywhere. YH-utbildningar nära dig, 9 av 10 får jobb direkt efter...

Här är yrkesrollen som är högt eftertraktad inom byggbranschen
9 december, 2022 Nyheter

Här är yrkesrollen som är högt eftertraktad inom byggbranschen

Byggsektorn är under ständig rekonstruktion. I takt med att utvecklingen fortsätter framåt inom bygg...