×
 

Två kvinnor vid whiteboard

Uppföljning och utvärdering

KYH arbetar systematiskt med utvärderingar för att kvalitetssäkra våra kurser. Detta gör att vi kan se om något behöver skruvas på i en kurs, men också för att kunna se vad som varit bra och vad vi ska fortsätta jobba med. Kursutvärderingar skickas ut efter varje kurs. Vid längre kurser kan vi även skicka ut delkursutvärderingar. Efter att svaren samlats in går utbildningsledaren igenom svaren med dig som undervisande. 

Vi är måna om ett bra samarbete

Vi är väldigt måna om att samarbetet med dig ska fungera så bra som möjligt. Förutom våra utvärderingar tycker vi att det är viktigt att hålla en öppen och löpande dialog under kursens gång. Vi skickar också ut en utvärdering terminsvis till dig som undervisande där du får utvärdera samarbetet med oss.

Utvärderingsfrågor:

De här frågorna svarar studenterna på efter varje avslutad kurs. Genom att ha kännedom om dessa kvalitetsområden kan du lägga upp kursen för att uppnå bästa möjliga resultat.

 1. Jag har haft en tydlig bild av vad som förväntats av mig i kursen (1–10).
 2. Hur bedömer du de krav som ställs på dig för att bli godkänd på kursen?
 3. I aktuell kurs har föreläsningar/information, uppgifter och kunskapskontroller hängt ihop på ett tydligt sätt.
 4. Kunskapskontrollerna/examinationerna krävde att jag verkligen förstod kursinnehållet.
 5.  Den aktuella kursen har känts meningsfull för min utbildning.
 6. Den aktuella kursens utbildare/lärare/handledare har varit bra på att förklara på ett tydligt sätt.
 7. Under aktuell kurs utvecklade jag nya förmågor och kunskaper.
 8.  I aktuell kurs arbetade jag, inklusive schemalagd tid, upp till så här många timmar i veckan:
 9. Vad tycker du har varit mest värdefullt med kursens innehåll och dess utformning?
 10. Vad tycker du kan förändras av kursens innehåll och dess utformning?
 11. Utbildningsanordnaren/skolan organiserar utbildningen/undervisningen så att jag når mina mål.