×
 

bild på man vid dator

Omniway - lärplattform

Vår studerandeplattform heter Omniway. För dig som har undervisat hos oss tidigare är det en ny plattform från och med sommaren 2022. När du undervisar hos KYH kommer du att jobba i plattformen dagligen. Det är här du kommunicerar med studerande, lägger upp kursplanering och material, sätter betyg med mera. Din utbildningsledare kommer att ha en genomgång med dig i plattformen innan kursstart, men här har vi samlat instruktioner över hur du gör de mest övergripande momenten i plattformen. 

Logga in​

När din utbildningsledare bjuder in dig i plattformen kommer du att få ett mail med en länk som du följer för att kunna logga in. Du behöver logga in med BankID första gången för att verifiera din identitet. Sedan kan du logga in med BankID eller med lösenord. Du kan enkelt byta lösenord själv i plattformen. 

Skapa en kursplanering

Kursens planering skapar du under fliken ”Undervisning” när du är inne på kursen. I planeringen ser du kursens alla dagar, vecka för vecka. 

 • Bredvid varje veckodag hittar du en +knapp. Om klickar på +tecknet så kan du lägga till en text/läsinstruktion eller en uppgift. 
 • Skriv kortfattat vad det är du ska gå igenom under respektive lektionsdag. Koppla gärna detta till kursens mål. 

Du kan själv hittar mer genomgående instruktioner, samt en instruktionsvideo på hur du går tillväga för att skapa en kursplanering via Omniways supportsida för kursplanering.

Skapa en uppgift

Det finns flera olika sätt att skapa en uppgift på i Omniway– exempelvis:

 • Skrivuppgifter där de studerande svarar direkt i plattformen.
 • Frågor med flervalsalternativ som är självrättande.
 • Ladda upp en uppgiftsbeskrivning i en fil.

Här hittar du mer genomgående instruktioner på hur du går tillväga för att skapa uppgifter i Omniway.

Rätta en uppgift - provsalen

När en studerande har lämnat in en uppgift hamnar den i provsalen. En röd symbol kommer att visas på ikonen Elever för att indikera att det finns uppgifter att rätta i provsalen. Om du har rättat alla uppgifter försvinner ikonen.

Här hittar du mer genomgående instruktioner på hur du går tillväga för att rätta en uppgift.

skärmklipp omniway support om att rätta en uppgift

Mina kursomgångar

Här får du en överblick över de studerande som läser kursen och hur de studerande ligger till med kursens uppgifter.

 • Kolumnen Progression ger er en snabb överblick över hur de studerande presterat på deras uppgifter. Genom att gå till fliken Progression får du en mer detaljerad överblick.
 • I fliken Närvaro kan du sätta närvaro på de studerande.
 • Den sista fliken Nyheter ger dig möjlighet att skicka ut nyheter till de studerande. Samtliga studerande på kursomgången kommer att få ta del av nyheten.

Här hittar du mer genomgående instruktioner på vilka funktioner du kan använda i "Mina kursomgångar".

skärmklipp exempelbild om mina kursomgångar i omniway

Ta närvaro 

Närvaro tar du som nämnt ovan under fliken Närvaro i Mina kursomgångar. Vi vill att du tar närvaro på de studerande vid varje lektionstillfälle. 

Även om närvaro vid ordinarie lektionstid inte är obligatorisk på YH finns det flera skäl till att vi tar närvaro. Vi som anordnare är skyldiga att veta vilka av våra studerande som är aktiva i sin utbildning. Ett sätt att se detta är genom närvaron. Det finns även starka korrelationer mellan en studerandes närvaro och huruvida man klarar en kurs. Därför att det viktigt för oss att se om någon börjar halka efter och kan gå in och stötta. För undervisning som sker på plats är detta också en brandskyddsfråga.

 1. Under “Mina kursomgångar” finns en flik som heter Närvaro. Klicka på den.
 2. Välj det datum som du ska sätta närvaro på. (Datumet måste ligga inom kursens datumspann). 
 3. Välj undervisningstid. Högst upp på sidan kan du fylla i undervisningstiden för alla studenter samtidigt. 
 4. Klicka sedan i om en student varit frånvarande, eller har anmäld frånvaro. 
 5. Klicka på Spara längst ner.

Sätta betyg i en kurs

Gå till modulen “Mina kursomgångar”. Tryck på den gröna knappen på samma rad som den studerandes namn. Då öppnas en ny flik i din webbläsare med information om den studerande. Här får du en överblick över den studerandes uppgifter och lektioner på din kurs. För att sätta betyg, välj knappen Åtgärder och sätt betyg:

Här hittar du mer genomgående instruktioner, samt en instruktionsvideo på hur du går tillväga för att sätta betyg i en kurs.

skärmklipp omniwaysupporten sätta betyg

Skicka och ta emot meddelanden

Du kan enkelt kommunicera med de studerande i Omniway genom det inbyggda meddelandesystemet. Gå till Mina Kursomgångar och välj den eller de studerande som du önskar skriva till, tryck sedan på Åtgärder och välj Skicka meddelande.

Det finns många fördelar med att använda Omniways meddelandesystem. Dels får den studerande en notifikation i sin app eller på sin mejl om att den har fått ett nytt meddelande och dels är det ur ett integritetsperspektiv - systemet gallrar automatiskt bort meddelanden i enlighet med verksamhetens GDPR-direktiv. Du behöver inte oroa dig för att det försvinner fort, det ligger där 1,5-2 år beroende på studerandes senaste aktivitet och verksamhetens inställningar. 

Kursutvärdering

De studerande får automatiskt en Academedia-YH kursutvärdering i slutet av deras kurs. Utvärderingen är tillgänglig för den studerande på kursens sista dag och den ligger kvar där i 4 veckor (såvida de inte har gjort den).

Resultaten från utvärderingarna hämtar ni under ikonen Rapporter.