Vad innebär LIA hos KYH? - KYH
2019-12-17

Vad innebär LIA hos KYH?

Lärande i arbete, LIA/praktik, är något som många av våra sökande och studerande har många frågor kring. Hur jobbar vi på KYH med just LIA-processen?

Vår utbildningsledare, Michel Mleczkovicz, är proffs på kursen LIA och allt vad den innebär. Michel har jobbat med olika pedagogiska frågor i över 10 år, har själv studerat på KYH och har de senaste 3,5 åren jobbat som utbildningsledare för sju olika klasser - allt från energispecialist till byggproduktionsledare.

Hej Michel! Beskriv för oss vad LIA-kursen innebär. 

– LIA är en kurs där studenterna har en möjlighet att fördjupa sig i ett eller flera områden inom sin kommande yrkesroll. Samtidigt får man möjlighet att visa på sin ambition och driv. Detta är ett ypperligt tillfälle att skapa sig ett kontaktnät och bättre förutsättningar att på bästa sätt komma in i en ny bransch.

KYH har något som heter LIA-preparand, vad är det? 

– LIA-preparanden sker i början av utbildningen för att ge rätt verktyg och förutsättningar för att kunna hitta en kommande LIA-plats. Den fokuserar på din egna sökandeprocess och hur du går tillväga. Vi fokuserar även på din förmåga att utvecklas under processens gång. LIA-preparanden ligger tidigt i utbildningen för att sökandeprocessen sker under en längre tid.

Vad innehåller vår LIA-preparand?

– Den är tre delar. Första delen innehåller ramarna för kursen, dess syfte och mål samt tillvägagångssättet vid sökandeprocessen. Del två handlar om kommunikation och ditt eget varumärke. Del tre handlar om att du ska göra en inventering och research om branschen du är på väg in i.

Våra studenter söker alltså sin LIA själva, varför finns det inte öronmärkta platser på företag?

– Branschen vill ha självgående, motiverade och drivande individer som själva kan visa på förmåga att ta kontakt, föra dialog och komma på intervju. Det vill säga ”seal the deal” med ett LIA-företag.

En del studerande kan känna sig oroliga inför sin LIA, vad gör du då?

– Om en student kommer och uttrycker oro inför LIA sätter vi oss ner tillsammans och lägger fram en plan och förfinar verktygen studenten har för sitt sökande. Ingen ska behöva oroa sig för att vara lämnad ensam i sökandeprocessen. Vi som utbildningsledare är tillgängliga för stöttning och hjälp vid studierna – det är viktigt att kommunicera sin oro kring LIAn och aktivt äga sin fråga.  

Tack Michel! Har du tre tips inför LIA-sökande?

  • Var ute i god tid
  • Ha en kontinuerlig dialog med utbildningsledaren
  • Se det som utvecklingsprocess
Lovisa Hänström
Karriär- och studiesamordnare