FÖRETAGSDAGAR 2019 - KYH
FÖRETAGSDAGAR 2019
2019-01-29

FÖRETAGSDAGAR 2019

VARMT VÄLKOMMEN TILL KYH FÖRETAGSDAG 2019!

Företagsdagen är en dag där studenter och företag får en chans att nätverka. Ni som företag får möjlighet att i god tid träffa potentiella praktikanter och arbetstagare. Ni får även en möjlighet till att hålla ett föredrag om just er bransch och ert företag för att inspirera de studerande.

För företag inom samhällsbyggnad, energi, miljö, fastighet, IT och digital handel. För er som är nyfiken på studenter inom de områdena och är ett företag som inom kommande åren söker både praktikanter samt arbetstagare. Eventet är helt gratis och vi erbjuder en utställarplats för er att informera om företaget. Företagsdagen är som en mindre mässa som håller till i våra lokaler och som enbart är för våra studerande. Vi erbjuder även chansen att hålla ett kortare föredrag där ni har möjlighet att inspirera de studerande.

23 januari 2019 – GÖTEBORG

20 +21  februari 2019 – STOCKHOLM

Huvudarrangörer är KYH yrkeshögskola. Alla våra utbildningar är framtagna tillsammans med företag. Vi utbildar enbart inom områden där bristen på personal är absolut störst och jobbar med de främsta företagen inom respektive bransch. Innehållet i alla våra utbildningar styrs direkt av branschföretagen genom utbildningens ledningsgrupp.

Det primära syftet med en yrkesutbildning är att ge de studerande en högkvalitativ yrkeskompetens som är attraktiv för den aktuella arbetsmarknaden. Studenten får både teoretiska kunskaper och yrkeserfarenheter redan under utbildningstiden och är på så sätt “självgående” arbetskraft direkt efter avslutad utbildning.

Vill du veta mer om eventet? Kontakta eventansvariga 

Sofia Jönsson / STHLM                               Lovisa Hänström / GBG

0768852119                                                                   0768852132
sofia.jonsson@kyh.se                                            lovisa.hanstrom@kyh.se

Lovisa Hänström
Karriär- och studiesamordnare