×
 

KYH använder Omniway som studerandeplattform. När du undervisar hos oss kommer du att jobba i plattformen dagligen. Det är här du kommunicerar med studerande, lägger upp kursplanering och material, administrerar närvaro, sätter betyg och tar del av kursutvärderingar. Utbildningsledaren kommer att ha en genomgång med dig i plattformen innan kursstart, men här har vi samlat övergripande instruktioner för hur du gör vanliga moment i plattformen.

När vi bjuder in dig till Omniway får du ett "aktiveringsmail" med en länk som du följer för att kunna logga in. Det är bra om du loggar in så snart som möjligt för det är först efter att du har aktiverat ditt konto som vi kan lägga till dig som användare på dina kurser. Observera att du behöver logga in med BankID första gången för att verifiera din identitet. Sedan kan du välja att logga in med lösenord (som du enkelt kan byta i plattformen).

Så jobbar du i Omniway

Mina kursomgångar

Under "Mina kursomgångar" får du en överblick över de studerande som läser kursen och hur de studerande ligger till med kursens uppgifter. Det är här du registrerar närvaro och sätter betyg.

Förutom att skicka och ta emot meddelanden från enskilda studerande kan du även skicka ut nyheter till samtliga studerande på kursomgången.

Lägg in din kursplanering

Din kursplanering lägger du upp, och skapar, under fliken "Undervisning" när du är inne på kursen i Omniway. I planeringen ser du kursens alla dagar, vecka för vecka.

 • Bredvid varje veckodag hittar du en +knapp. Om klickar på +tecknet så kan du lägga till en text (läsinstruktion) eller en uppgift.
 • Skriv kortfattat vad det är du ska gå igenom under respektive lektionsdag. Koppla gärna detta till kursens mål.

Skapa en uppgift

Det finns flera sätt att skapa en uppgift på i Omniway – exempelvis:

 • Skrivuppgifter där de studerande svarar direkt i plattformen.
 • Frågor med flervalsalternativ som är självrättande.
 • Ladda upp en uppgiftsbeskrivning i en fil.

Rätta en uppgift

När en studerande har lämnat in en uppgift hamnar den i provsalen. En röd symbol på ikonen "Elever" visas då för att indikera att det finns uppgifter att rätta i provsalen. När du har rättat alla uppgifter försvinner ikonen.

skärmklipp omniway support om att rätta en uppgift

Sätta betyg i en kurs

För att sätta betyg i en kurs går du först till "Mina kursomgångar". Tryck på den gröna knappen på samma rad som den studerandes namn. Då öppnas en ny flik i din webbläsare med information om den studerande. För att sätta betyg, välj knappen "Åtgärder" och sätt betyg.

skärmklipp omniwaysupporten sätta betyg

Skicka och ta emot meddelanden

Omniways inbyggda meddelandesystem gör det enkelt att kommunicera med de studerande! Under "Mina kursomgångar" väljer du den eller de studerande som du önskar skriva till. Klicka sedan på knappen "Åtgärder" och välj "Skicka meddelande". De studerande får då en notifikation om att de har ett nytt meddelande direkt i sin app eller via mail.

Även om du får en e-post via KYH vill vi i första hand att kommunikationen med studerande sker via Omniway. Detta för att vi ska kunna säkerhetsställa att all information gallras i enlighet med GDPR. Systemet gallrar automatiskt bort meddelanden, men du behöver inte oroa dig för att de försvinner fort. Meddelanden ligger kvar 1,5-2 år beroende på den studerandes senaste aktivitet och verksamhetens inställningar.

Ta närvaro vid varje lektion

 1. Klicka på fliken "Närvaro" under "Mina kursomgångar".
 2. Välj det datum som du ska sätta närvaro på. Datumet måste ligga inom kursens datumspann.
 3. Välj undervisningstid. Högst upp på sidan kan du fylla i undervisningstiden för alla studerande samtidigt.
 4. Klicka i om en studerande varit frånvarande (eller har anmäld frånvaro). Därefter klickar du på "Spara" längst ned.

Även om närvaro vid vanliga lektioner inte är obligatorisk finns det flera skäl till att vi tar närvaro. Bland annat är vi som anordnare skyldiga att veta vilka av våra studerande som är aktiva i sin utbildning. Det finns även starka korrelationer mellan en studerandes närvaro och huruvida man klarar en kurs. Genom att ta närvaro kan vi se om någon börjar halka efter, så att man kan gå in och stötta. För undervisning som sker på plats är detta också en brandskyddsfråga.

Material ska alltid finnas i plattformen

I och med att vi till största del inte har obligatorisk närvaro annat än vid kunskapskontroller är det av stor vikt att allt kursrelevant material som rör planering, instruktioner för övningsuppgifter och kunskapskontroller finns publicerat på rätt plats i Omniway.

Studerande ska kunna klara av sina kurser genom tillhandahållet material utan att närvara vid lektioner. Dock uppmanar vi våra studerande att alltid delta på undervisning då det finns mervärde i lektioner som man inte alltid kan läsa sig till, så som exempel och diskussioner från verkligheten som den undervisande konsulten tar med sig. Här är bra undervisning en viktig faktor i att levandegöra och involvera de studerande.

Kursutvärderingar

Vi på KYH arbetar systematiskt med utvärderingar för att kvalitetssäkra våra kurser. Detta gör att vi kan se om något behöver skruvas på i en kurs, men också vad som varit bra och vad vi ska fortsätta jobba med.

Kursutvärderingar skickas automatiskt ut till klassen efter varje kurs. Utvärderingen är tillgänglig för den studerande från kursens sista dag och fyra veckor framåt. Vid längre kurser kan vi även skicka ut delkursutvärderingar.

Efter att svaren samlats in går utbildningsledaren igenom svaren med dig som undervisande. Resultaten från utvärderingarna hämtar du som konsult under ikonen "Rapporter" i Omniway.

Nedan frågor svarar de studerande på efter varje avslutad kurs. Genom att ha kännedom om dessa kvalitetsområden kan du lägga upp kursen för att uppnå bästa möjliga resultat.

 1. Jag har haft en tydlig bild av vad som förväntats av mig i kursen (1–10).
 2. Hur bedömer du de krav som ställs på dig för att bli godkänd på kursen?
 3. I aktuell kurs har föreläsningar/information, uppgifter och kunskapskontroller hängt ihop på ett tydligt sätt.
 4. Kunskapskontrollerna/examinationerna krävde att jag verkligen förstod kursinnehållet.
 5.  Den aktuella kursen har känts meningsfull för min utbildning.
 6. Den aktuella kursens utbildare/lärare/handledare har varit bra på att förklara på ett tydligt sätt.
 7. Under aktuell kurs utvecklade jag nya förmågor och kunskaper.
 8.  I aktuell kurs arbetade jag, inklusive schemalagd tid, upp till så här många timmar i veckan:
 9. Vad tycker du har varit mest värdefullt med kursens innehåll och dess utformning?
 10. Vad tycker du kan förändras av kursens innehåll och dess utformning?
 11. Utbildningsanordnaren/skolan organiserar utbildningen/undervisningen så att jag når mina mål.

Vi är väldigt måna om att samarbetet med dig ska fungera så bra som möjligt. Förutom våra utvärderingar tycker vi att det är viktigt att hålla en öppen och löpande dialog under kursens gång. Vi skickar också ut en utvärdering terminsvis till dig som undervisande konsult där du får utvärdera samarbetet med oss.